Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Nagy átalakítás előtt áll az Állami Számvevőszék

Szerző: 2022. november 20.No Comments

„Több ponton is jelentősen átszervezné az Állami Számvevőszék szervezetét és működését az a törvénymódosítási javaslat, amelyet az Országgyűlés gazdasági bizottsága nyújtott be. Az egyik fontos változtatási szándék, hogy bevezetnék az ellenőrizhetőség elévülésének intézményét, és módosulhat a számvevők jogviszonya is.

A parlament tizenegy évvel ezelőtt fogadta el az Állami Számvevőszékről (ÁSZ) szóló törvényt, amelyet a gazdasági bizottság most több tucat ponton átírna, és 2023. január 1-jén hatályba is léptetne. 

A VG pontokba szedte a legfontosabb változtatási szándékokat:
Rögzítenék a jogszabályban, hogy az ÁSZ bértömeg-gazdálkodást folytat, a szervezet költségvetésére vonatkozóan pedig előírnák, hogy a kiadásokra szánt pénz nem lehet kevesebb az előző évinél.

Megteremtenék az ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzések lefolytatásának lehetőségét olyan esetekre, amelyek azonnali fellépést tesznek szükségessé a számvevőszék részéről – az indoklás szerint így elkerülhető, hogy bizonyítékok vesszenek el.

Ha elfogadja a Ház a javaslatot, a számvevői kinevezést felváltja majd a számvevői közszolgálati szerződés, amely a jogviszony tartalmi elemeinek meghatározásában nagyobb teret enged a felek megállapodásának, és „nagyobb védelmet biztosít az alkalmazottak számára a munkáltató egyoldalú döntéseivel szemben”. A szerződést módosítani csak az ÁSZ és a számvevő közös megegyezésével lehetne. Lényeges előírás, hogy a közszolgálati szerződést 2023. január 15-ig kellene megkötni, a számvevő illetménye pedig nem lehetne kevesebb annál, mint amennyit idén december 31-én keresett.

A javaslat mindemellett bevezetné az ellenőrizhetőségi jog elévülését azokban az esetekben, ahol az ellenőrzés lefolytatásának jogalapját az államháztartás valamely alrendszeréből kapott támogatások képezik, az elévülési idő öt év lenne. Az időmúlás miatti bizonyítási, adatszolgáltatási nehézségek hátráltathatják az ellenőrzötteket az adatszolgáltatás határidőben való teljesítésében, továbbá nehezítik a tényállás valóságnak megfelelő feltárását. Az elévülés intézményének részletes, kidolgozott bevezetése azonban garanciát nyújt az említett problémák kiküszöbölésére – érvelnek az indoklásban.

Szélesítenék az ÁSZ információmegismerési és adatkezelési jogosítványait is.

A javaslat bevezetné a fenntartói, irányító szervi, tulajdonosi vagy alapítói kérelemre történő ellenőrzés lehetőségét, amelynek eredményéről az Állami Számvevőszék tanácsadói véleményt készíthetnek.”

Forrás:
Nagy átalakítás előtt áll az Állami Számvevőszék; Világgazdaság; 2022. november 15.
Lásd még:
Az Állami Számvevőszék szervezetével és működésével, valamint a nemzetiségek jogaival összefüggő egyes törvények módosításáról; Országgyűlés, Folyamatban levő törvényjavaslatok; T/2014; 2022. november 15.