Európai Uniópolitikatársadalom

Nyilatkozat a digitális jogokról és elvekről: az uniós értékek és a polgárok a digitális átállás középpontjában

Szerző: 2022. november 20.No Comments

„Intézményközi nyilatkozat a digitális évtizedben érvényre juttatandó digitális jogokról és elvekről: a tagállamok, a Parlament és a Bizottság lezárták a tárgyalásokat a digitális világban érvényre juttatandó uniós értékekről.

A tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság lezárták a tárgyalásokat a digitális évtizedben érvényre juttatandó digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozatról. A nyilatkozat célja az európai értékek előmozdítása a digitális átállás során és az emberek középpontba helyezése annak érdekében, hogy a digitális technológiák előnyökkel járjanak minden személy, vállalkozás és a társadalom egésze számára.

„Ez a nyilatkozat társadalmaink és gazdaságaink digitális átállásának európai módját határozza meg. Kulcsfontosságú, hogy védjük és előmozdítsuk értékeinket a digitális környezetben, legyen szó akár a magánélet védelméről, akár az adatok feletti rendelkezésről, a szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésről, a méltányos és igazságos munkakörülményekről, a nyilvános térben való részvételről, vagy a választás szabadságáról. Remélem azt is, hogy e nyilatkozat nemzetközi normává válik, és más országokat és szervezeteket is ösztönözni fog arra, hogy kövessék a példánkat.” – Ivan Bartoš, cseh digitalizációért felelős miniszterelnök-helyettes és regionális fejlesztési miniszter

Társadalmaink és gazdaságaink digitális átállásának európai módja mindenekelőtt a következőket foglalja magában: nyitott módon megvalósuló digitális szuverenitás, az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartása, inkluzivitás, hozzáférhetőség, egyenlőség, fenntarthatóság, valamint a polgárok jogainak és törekvéseinek tiszteletben tartása.

A nyilatkozat szövege emlékeztet a digitális átállás kapcsán tiszteletben tartandó minden lényeges jogra, és egyúttal hivatkozási alap kíván lenni a vállalkozások és más érintett szereplők számára az új technológiák fejlesztése és bevezetése során. A nyilatkozat a politikai döntéshozók számára is iránymutatásul szolgál, megjelölve azon elveket, amelyek mentén a digitális átállással kapcsolatos jövőképüket alakíthatják: az emberek középpontba helyezése a digitális átállás során; a szolidaritás és inkluzivitás támogatása, valamint a konnektivitás, a digitális oktatás, képzés és készségek, továbbá az online digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. A nyilatkozat kiemeli a választás szabadságának fontosságát az algoritmusokkal és a mesterségesintelligencia-rendszerekkel való interakciók során, továbbá a méltányos digitális környezet fontosságát. Ezenkívül hangsúlyozza, hogy fokozni kell a biztonságot és a védelmet a digitális környezetben, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. A tagállamok, a Parlament és a Bizottság kötelezettséget vállalnak továbbá a fenntartható technológiák fejlesztésének és használatának támogatására.

A további lépések

A tárgyalások nyomán a mai napon elért eredményt most a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak is jóvá kell hagynia. A Tanács részéről a cseh elnökség szándéka az, hogy a megállapodást a lehető leghamarabb a tagállamok képviselői (a COREPER) elé terjessze annak érdekében, hogy a három intézmény képviselői az Európai Tanács decemberi ülésén közösen aláírhassák azt.

Háttér

A Bizottság a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja” című, 2021. március 9-i közleményében ismertette az európai digitális átállás 2030-ig szóló, az európai értékekkel összhangban álló jövőképét. Az EU arra törekszik, hogy digitálisan szuverén legyen egy olyan nyílt és összekapcsolt világban, amely felkarolja az innovatív vállalkozásokat, és képessé teszi a polgárokat a szerepvállalásra egy emberközpontú, befogadó, virágzó és fenntartható digitális társadalomban.

Az Európai Tanács a 2021. március 25-i következtetéseiben hangsúlyozta a digitális átállás fontosságát az Unió növekedése, jóléte, biztonsága és versenyképessége, valamint társadalmaink jólléte szempontjából. A digitális iránytűről szóló közleményt pedig az európai digitális fejlődés pályájának ívét az elkövetkező évtizedre felrajzoló egyik fontos lépésként azonosította. Felkérte továbbá a Bizottságot, hogy használja az ipar-, kereskedelem- és versenypolitika terén rendelkezésre álló valamennyi eszközt. Ezen ambíciókra és kihívásokra tekintettel a Bizottság – a 2021. március 9-i közleménye nyomán – 2022. január 26-án javaslatot terjesztett elő a digitális évtizedben érvényre juttatandó digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozatra vonatkozóan.

Forrás:
Nyilatkozat a digitális jogokról és elvekről: az uniós értékek és a polgárok a digitális átállás középpontjában; Európai Unió Tanácsa; 2022. november 14.