Skip to main content
közigazgatás: magyarpolitika

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége észrevételei és javaslatai az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezetével kapcsolatban

Szerző: 2023. január 29.No Comments

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium társadalmi egyeztetésre megküldte az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezetét (a továbbiakban: Áébrtvt.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére, az Áébrtvt.-re vonatkozó észrevételeinket és javaslatainkat megküldtük a minisztériumnak.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részéről is indokoltnak tartjuk az állami beruházások rendjének szabályozását. Ugyanakkor nem tartjuk indokoltnak, hogy az Áébrtvt. megküldött normaszövegéből adódó nagyvolumenű eljárás egyetlen minisztérium feladatkörébe tartozzon. Indokolt lenne az eljárásrendet oly módon szabályozni, hogy az ezirányú munkavégzésbe bevonásra kerüljenek az Irányító Hatóságok és a Monitoring Bizottságok, és az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinációs feladatokat lásson el.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részéről ugyanakkor indokolatlannak tartjuk, hogy gyakorlatilag megszűnnének az önkormányzati építési beruházások, mivel nincs – és az önkormányzatok forráshiányos helyzete miatt nem is várható, hogy lesz – olyan önkormányzati építési beruházás ma Magyarországon, ahol a beruházás becsült értékének 50%-át ne haladná meg a felhasznált központi költségvetési vagy a nem közvetlen európai uniós forrás. (lásd Áébrtvt 5. § (1) bekezdés 1. pont). Ezért indokolt lenne, hogy az Áébrtvt. vonatkozó rendelkezése a helyi önkormányzatok vonatkozásában tartalmazzon egy olyan értékhatárt (pl. nettó 500 millió forint), amely esetén az önkormányzati beruházás nem esne az az Áébrtvt. hatálya alá.

Az Áébrtvt. szövegéből és annak indokolásából sem derül ki, hogy a törvénytervezet szerinti monitoring bizottság hány monitoring bizottságot, hány fővel és mekkora költséggel lehet működtetni.

Az Áébrtvt. szövegéből és annak indokolásából sem derül ki, hogy az Áébrtvt. hatálya milyen okból került kiterjesztésre a helyi önkormányzatokra. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (…) e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;”. Az Áébrtvt. 12. §-a kifejezetten rendelkezik az önkormányzat tulajdonjogának a korlátozásáról. Nyilván egyértelmű, hogy a helyi önkormányzat a tulajdonosi jogokat törvény adta keretek között gyakorolhatja, de álláspontunk szerint az Áébrtvt. az hatályos szabályozáshoz képest tovább rombolja az önkormányzatiság lényegét.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részéről problémaként látjuk az Áébrtvt. megküldött normaszöveggel történő hatálybalépése esetén, hogy a pályázati rendszerben nincsenek beruházási tervek előre, nem tudható, hogy mely tervek nyernek. Források nélkül a helyi önkormányzatok nem tudnak beruházásokat előkészíteni.”

Forrás:
A TÖOSZ észrevételei és javaslatai az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény tervezetével kapcsolatban; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ); 2023. január 23.
Lásd még:
Állami építési beruházások rendjéről szóló törvény; Építési és Közlekedési Minisztérium; 2023. január 12.