egészségügyEurópai Uniógazdaságművelődésszakirodalomtársadalomtechnikatudomány

Kibővített valóság (XR). Lehetőségek, sikertörténetek és kihívások (egészségügy, oktatás): zárójelentés

Szerző: 2023. február 12.No Comments

„E tanulmány általános célja, hogy ismertesse a technika állását, és értékelje a kibővített valóságon (extended reality, XR) alapuló technológiák egészségügyi és oktatási ágazatban való alkalmazásának erősségeit és gyengeségeit. A tanulmány a szakirodalom feldolgozásán, felméréseken, interjúkon, esettanulmányokon és ágazati munkaértekezleteken alapuló vegyes módszereket alkalmaz. A tanulmány az egészségügyi és oktatási ágazatban az XR-önellátások azonosításával kezdődik, az európai XR-eszközök és -alkalmazások példáival együtt. Emellett azonosítja az XR szélesebb körű európai bevezetéséhez kapcsolódó akadályokat. Ezek a piaci feltételekhez, a technikai korlátokhoz, a kutatási hiányosságokhoz és a szakpolitikai döntéshozatali kérdésekhez kapcsolódnak. A tanulmány ezenkívül elemzi az európai XR-piacot, többek között a következőket: a status quo bemutatása és a jövőbeli piaci potenciál feltárása; a piac európai szereplők és üzleti modelljeik szerinti vertikális felosztása; és c) az XR-rel kapcsolatos technológiai szabványok vizsgálata. Végezetül, ezen elemzés eredményei alapján a tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai beavatkozások, valamint a lehetséges kutatási és innovációs területek tekintetében.”

Forrás:
Extended reality. Opportunities, success stories and challenges (health, education) : final report; Publications Office of the European Union; https://data.europa.eu/doi/10.2759/121671; 2023. február 7.
Háttér:
What Is Extended Reality – XR Explained; Sensorium; 2022. április 29.
Szóhasználat:
extended reality (XR): kibővített valóság
augmented reality (AR): kiterjesztett valóság
mixed reality (MR): kevert valóság
virtual reality (VR): virtuális valóság