közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1032/2023. (II. 16.) Korm. határozat az E-ING rendszer élesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásáról

Szerző: 2023. február 18.No Comments

„A Kormány az ingatlan-nyilvántartáshoz, térképészethez, telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok elektronikus ügyintézésre történő felkészítése érdekében

1. egyetért a földügyi igazgatás elektronizálásával, ezáltal azzal, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú, „E-ingatlan-nyilvántartás” című projekt végrehajtására tekintettel a földügyi igazgatáshoz tartozó hatósági eljárások, valamint a földügyi adatbázisokból és nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás teljes körű elektronizálása történjen meg;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére – az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2023. évben

a) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához legfeljebb 321 170 810 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek (a továbbiakban: Kvtv.) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. mellékletével eltérően megállapított XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport javára,

b) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásához legfeljebb 2 120 251 139 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport javára,

c) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásához szükséges 1 120 011 103 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) és c) alpont tekintetében azonnal, a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1. pont szerinti feladatellátásához szükséges informatikai szolgáltatás és infrastruktúra éves díjaként a 2024. évre 801 211 580 forint, a 2025. évre 854 428 338 forint, a 2026. évtől kezdődően beépülő jelleggel 864 689 086 forint többletforrás biztosításáról a központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokat finanszírozó előirányzata javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során”

Forrás:
1032/2023. (II. 16.) Korm. határozat az E-ING rendszer élesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1032/2023. (II. 16.) Korm. határozata az E-ING rendszer élesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásáról; Magyar Közlöny; 2023. évi 24. szám; 2023. február 16.; 723-724. o. (PDF)