jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaszakirodalom

Az elektronikus aláírások és bélyegzők dimenziói a közigazgatásban

Szerző: 2023. február 18.No Comments

„Az elektronikus aláírás fogalmát széles körben használják a közigazgatásban és a közigazgatási jogban is. Az elektronikus aláírás értelmezése számos átalakuláson ment keresztül az elmúlt négy évtizedben, továbbá használata során sokszor keverednek az azonosítás, hitelesítés és feljogosítás információbiztonsági és a bizalom, hitelesség, szavahihetőség köznyelvi fogalmak.
Az elektronikus aláírás jogi definíciójából nem következik automatikusan annak mérhetősége, de számos aspektusa jelent meg az európai és magyar jogszabályokban. Ez a tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e az elektronikus aláírásoknak mint az összes elektronikus aláírást
tartalmazó halmaznak a magyar közigazgatásban alkalmazható legszűkebb rendszere, és ha igen, akkor ennek a legszűkebb rendszernek milyen leíró tulajdonságai vannak? Érvelésünk szerint egy ilyen modell teremtheti meg a mérhetőség és az összehasonlíthatóság alapjait.”

Forrás:
Az elektronikus aláírások és bélyegzők dimenziói a közigazgatásban; Erdősi Péter Máté; Acta Humana; DOI: 10.32566/ah.2022.3.2; (10)3; 2022; 35-57. o.
Letöltés PDF-ben