Találat: digitális aláírás

Ismét lesz eSignDay, a Magyar Elektronikus Aláírás Napja

„A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ), az INTEGRITY Kft., a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), valamint az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) közös szervezésében 2023. június végén ismét megrendezésre kerül az eSignDay, a Magyar Elektronikus Aláírás Napja. Előadók: Magyar Nemzeti Bank, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Magyar Bankholding ePostOffice Kft. Id&Trust Kft. Netlock Kft. Microsec Zrt. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete Jambrik Ügyvédi Iroda MELASZ A konferencia hibrid módon kerül megtartásra (helyszíni személyes vagy távoli részvétellel). A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz...

Részletek

A minősített elektronikus aláírást, eszközök létrehoz. szóló kormányrendelet

„A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. május 31-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen. Ö S S Z E F O G L A L Ó a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségértékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló _____/2023. (...) Korm. rendeletről 2019. január 1-jén módosultak a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) felhatalmazó rendelkezései, ennek megfelelően a kijelölési eljárás, valamint a kijelölt szervezetek kijelölését követő ellenőrzésének...

Részletek

Az elektronikus aláírások és bélyegzők dimenziói a közigazgatásban

„Az elektronikus aláírás fogalmát széles körben használják a közigazgatásban és a közigazgatási jogban is. Az elektronikus aláírás értelmezése számos átalakuláson ment keresztül az elmúlt négy évtizedben, továbbá használata során sokszor keverednek az azonosítás, hitelesítés és feljogosítás információbiztonsági és a bizalom, hitelesség, szavahihetőség köznyelvi fogalmak. Az elektronikus aláírás jogi definíciójából nem következik automatikusan annak mérhetősége, de számos aspektusa jelent meg az európai és magyar jogszabályokban. Ez a tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e az elektronikus aláírásoknak mint az összes elektronikus...

Részletek

Magánszemélyeknek díjmentesen biztosítja az e-aláírást az e-Szignó terminál

„Hamarosan felsőoktatási intézményekben, pénzintézetekben, ügyfélszolgálatokon kihelyezett „automatákból” is igényelhető lesz olyan minősített elektronikus aláírás, amelyet okostelefonon használhatunk magánemberként. Legalábbis ez a terve a Microsec e-hitelesítéssel és elektronikus aláírásokkal foglalkozó vállalatnak, amely elsőként hozott létre egy erre alkalmas, önkiszolgáló „e-Szignó” terminált. Az igényléshez mindössze egy érvényes , chipes eSzemélyi igazolványra van szükség . „A kioszk-automaták a világ számos országában elterjedtek, és már hazánkban is van rá mód, hogy például csekket fizessünk be, vagy egyszerűbb műveleteket hajtsunk végre ezeken a terminálokon. Ezen túlmutat az...

Részletek

Magyar Elektronikus Aláírás Napja

„A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ), az INTEGRITY Kft. és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), valamint az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) hagyományteremtő szándékkal útjára indítja az “Elektronikus aláírás napja” rendezvényt. Az ötletet az adta, hogy 2000-ben június 30-án írta alá Bill Clinton az amerikai elektronikus aláírási törvényt, így azóta ezt a napot “ESIGN Day” (e-aláírás napja) néven ismerik az Amerikai Egyesült Államokban. A szervezők célja az, hogy Magyarországon is legyen lehetőség az elektronikus aláírás népszerűsítésére minél szélesebb körben, az aláírásokkal kapcsolatos...

Részletek

A közjegyzői tevékenység további digitalizációja a cél

„ Az elektronikus okiratok biztonságos előállításának garantálása továbbra is fontos feladat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara újraválasztott elnöke szerint. Tóth Ádám szerint amíg a hamis elektronikus aláírások többsége könnyedén kiszűrhető, addig egy digitálisan manipulált, úgynevezett deep fake videófelvétel eredetiségének vizsgálata már sokkal bonyolultabb folyamat. Ötödik alkalommal választották meg Tóth Ádámot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnökének, A szervezet közleménye szerint Tóth Ádám 2007 óta tartó elnöksége alatt számos új eljárással bővült a magyar közjegyzőség hatásköre és permegelőző szerepe, a közjegyzők ma...

Részletek

Az uniós tagországok közjegyzői Magyarországon tárgyaltak az egységes uniós e-aláírásról

„Magyarország első alkalommal ad otthont az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) közgyűlésének Az egységes európai e-aláírásról is tárgyal az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa Budapesten. A CNUE közgyűlését első alkalommal tartják Magyarországon 26 ország részvételével. Magyarország első alkalommal ad otthont az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) közgyűlésének, amelyet szeptember 16-17-én tartanak Budapesten, 26 ország delegáltjainak részvételével. A több mint 40 ezer közjegyzőt képviselő szervezet elnöki tisztségét idén Tóth Ádám tölti be, a magyar elnökség egyik kiemelt célja az egységes, minden tagállam által elfogadott,...

Részletek

Az elektronikus aláírások fejlődése, jellemzői és ezek mérhetősége a közigazgatásban

„...A kutatás során a digitális aláírásra, az elektronikus aláírásra és az elektronikus hitelességre vonatkozó eredményeket és követelményeket tekintettem át, amelyből absztrakciót alkalmazva definiáltam az értékelés alapjául szolgáló dimenziókat. Tekintettel arra, hogy az elektronikus aláírás nem műszaki fogalom, ellenben műszaki tartalomból lett társadalmi szinten definiálva, a technológiák társadalmi beágyazódásához szükséges mechanizmusokat is elemeztem, a releváns jogi háttérrel és társadalmi konstrukciókkal együtt. Az elektronikus aláírás térben és időben történő változásait és a változások kölcsönhatásait megvizsgálva eljutottam az elektronikus aláírás ontogenezisének értelmezéséhez. A kutatás fő...

Részletek

Elektronikus aláírás – valóban alternatíva lehet?

„Az elektronikus aláírás használatával nemcsak az iratkezelés és az adminisztráció hatékonysága növekszik meg, hanem a járványhelyzet okozta különleges távolságtartási előírások is jobban betarthatóak a mindennapi üzleti életben. A jogbiztonság érdekében a magyar jog számos jognyilatkozat érvényességének feltételeként megköveteli azt, hogy az adott jognyilatkozatot írásba foglalják (pl. ingatlan adásvételi szerződés, hitelszerződés, kötbér kikötés). A Ptk. vonatozó szabályai szerint, ha a jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták és a nyilatkozó fél aláírta. A Ptk. szerint írásba...

Részletek

Írásbeliség a járványügyi veszélyhelyzet idején, 3. rész

„...5. A cégszerű aláírás elektronikus aláírással és más módszerekkel és az írásbeliség Az előző problémakörrel függ össze az, hogy cégnyilvántartásban szereplő jogalanyok esetén vajon a 2006. évi V. törvény („Ctv.”) 9. § (4) bekezdését és a 25. § (1) bekezdés r) pontját úgy kell-e érteni, hogy cégszerű aláírást csak az eIDAS szerinti elektronikus aláírással lehet megvalósítani, mégpedig akkor, ha előzetesen bejegyezték a képviselő elektronikus aláírási tanúsítványát a cégjegyzékbe. Ez a problémakör összefügg azzal, hogy mit jelent a cégszerű aláírás, és az mennyiben...

Részletek
Page 1 of 6 1 2 6