Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéstörténelemtudomány

Digitális történettudomány: elkészült a GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz

Szerző: 2023. február 18.No Comments

„Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (BTK TTI) vezetésével elkészült az 1720-as, 1750-es (erdélyi) és 1780-as évek településszintű összeírásainak és népszámlálásának adataival kiegészített GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz.

Ezzel a már meglévő, 1865 és 1910 közötti adatsorok több száz tematikus, társadalmi-gazdasági-demográfiai viszonyokat ábrázoló online interaktív térképpel kiegészülve segítik a tájékozódást. A digitális platform neve utal a térinformatikai rendszer közkeletű angol rövidítésére (GIS: Geographic Information System), valamint a magyarok cselekedeteit bemutató két történeti műre (Gesta Hungarorum).

A Magyarország Nemzeti Atlaszának online verziója által inspirált új fejlesztés integrálja az időhorizontok alapadatait, amelyeket egységes térképi keretrendszerben kartogramokon és felugró ablakokban (pop-up window) jelenít meg az alapadatokból megalkotott társadalmi-gazdasági indikátorokkal együtt. Demeter Gábor, a projekt vezetője, a BTK TTI tudományos főmunkatársa munkáját a Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport segítette. Ők rögzítették a 18. századi adatokat. Az 1:144.000-es méretarányú alaptérképeket a Reisz T. Csaba vezette NKFI „Négyzetkataszter” (132723) elnevezésű pályázati program keretében Németh Gábor geográfus, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar (DE TTK) Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa készítette. Az ELKH Proof of Concept program keretében megvalósult WMS-fejlesztést (webmapszerver) Gyula Gergő, az Allum Digital ügyvezetője végezte, aki a szintén intézeti újításként megvalósuló Via Mercatoria WMS-fejlesztéséért is felelős.

Az online adatbázis megnyitásakor a bal felső gombra kattintva érhető el a menüsor, amely tartalmazza a ki- és bekapcsolható rétegeket. Három idősíkot – 18. század, „1865-1910” és „2001-2010” – kezel, valamint különbségtérképeken mutatja a három idősík perifériáinak változásait. Az idősíkokon belül tematikus rendszerben több száz településszintű térkép jeleníthető meg. A különbségtérképek esetében a gridhálós fejlesztést Papp István, a DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa készítette. A 14. századi adatokat F. Romhányi Beatrix, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára bocsátotta rendelkezésre. A 2001-2010-es településszintű adatbázist a nyolc utódállam területére Pénzes János, a DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék munkatársa és kollégái, valamint Demeter Gábor készítették. A rendszer jelenleg tesztüzemben működik, a térképi állományok és a pop-up menü ellenőrzése, módosítása folyamatosan zajlik.

A tervek szerint a GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz bővítése a középkor, illetve Horvátország irányába folytatódik tovább a közeljövőben.”

Forrás:
GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz; TudományPláza; 2023. február 11.