Találat: digitális történettudomány

E-kutatás és digitális kutatási ügyintézés az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

„Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára állami szaklevéltárként mindig kiemelt feladatának tekintette – az általa őrzött iratanyag szakszerű kezelése, valamint az információs kárpótlás keretében hozzá forduló állampolgárok kérelmeinek gyors ügyintézése mellett – a tudományos kutatás elősegítését. Az itt őrzött iratanyag ma Magyarország egyik legkutatottabb forrásegyüttese: évente több száz kutató több millió oldalnyi iratanyagot tanulmányoz át. A már digitalizált és digitálisan anonimizált iratanyag azonban sokáig csak a Levéltár épületében, lokálisan volt elérhető. 2020. december 14-étől indítottuk el az e-kutatás néven ismertté vált szolgáltatásunkat, amellyel...

Részletek

Via Mercatoria – a középkori Magyarország online térképe

„A középkori Magyarország kereskedelmi színtereit, a kereskedők által használt utakat bemutató Via Mercatoria online térkép első változata 2022 végén vált nyilvánossá, azóta is folyamatosan bővül. A 2015 óta működő Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport egy projekt keretében készítette el az izgalmas időutazásra csábító online térképet. Az érdekes vállalkozásról Weisz Boglárka történészt, a kutatócsoport vezetőjét kérdeztük, aki egyben a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Középkori osztály vezetője. Mint kiderült, a csoport kutatásainak eleve fontos témaköre a kereskedelem, a kereskedelmi színterek –...

Részletek

Erdélyi fejedelmek portréit digitalizálták a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtárban

„Új felfedezéssel zárult a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár erdélyi fejedelmeket ábrázoló festményeinek digitalizációja, az intézmény Facebook-oldalán január 27-én megjelent közlemény szerint. A képek sajátos kronológiába illeszkednek, az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb időszakának uralkodóit ábrázolják, köztük egy eddig nem azonosított fejedelem portréját. Az erdélyi fejedelmek tizenegy portréjának digitalizálása kivételes eredménnyel zárult: a Călin Şuteu által használt technológia, a panorámafotózásnak nevezett eljárás segítségével a fénykép digitális nagyítása során Báthory Gábor portréján a két szemébe festve monogramot fedeztek fel: a bal szemében egy A-t, a jobb szemében...

Részletek

Digitális történettudomány: elkészült a GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz

„Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (BTK TTI) vezetésével elkészült az 1720-as, 1750-es (erdélyi) és 1780-as évek településszintű összeírásainak és népszámlálásának adataival kiegészített GISta Hungarorum adatbázis és digitális atlasz. Ezzel a már meglévő, 1865 és 1910 közötti adatsorok több száz tematikus, társadalmi-gazdasági-demográfiai viszonyokat ábrázoló online interaktív térképpel kiegészülve segítik a tájékozódást. A digitális platform neve utal a térinformatikai rendszer közkeletű angol rövidítésére (GIS: Geographic Information System), valamint a magyarok cselekedeteit bemutató két történeti műre (Gesta Hungarorum). A Magyarország Nemzeti Atlaszának online verziója...

Részletek

Széchenyi István leveleinek kritikai kiadása – online

„Széchenyi István leveleinek kritikai kiadását tartalmazó adatbázist jelentet meg egy új honlapon – szechenyilevelezes.abtk.hu – a BTK Történettudományi Intézet. A levelezés teljességre törekvő modern kiadása Fónagy Zoltán és Czinege Szilvia közreműködésével készül, és felbecsülhetetlen értékű forrásanyagot tesz könnyen hozzáférhetővé a történészek és az érdeklődők számára. Széchenyi hatalmas irathagyatékának jelentős részét teszi ki levelezése, a jelenleg ismert általa írott levelek száma 4800–5000 között van. Ezek nagy része a gróf közéleti tevékenységével összefüggésben keletkezett, főként az 1830–1840-es években, alkotótevékenysége legaktívabb időszakában. Széchenyi levelezésének tartalmi fontossága a történettudomány szempontjából...

Részletek

Via Mercatoria – online kereskedelemtörténeti térkép

„A 2015 óta működő Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport a „Gazdasági erőforrások kiaknázása: utak és csomópontok a középkori Magyar Királyság történetében” című, NKFIH által támogatott (TKP2021-NKTA-15) projekt keretében Via Mercatoria címmel, sokoldalú keresővel ellátott, online térképet készít. A program hosszú távú célja a középkori Magyar Királyság kereskedelmi színtereinek (vásárok, lerakatok), a kereskedők által használt utaknak, és az utakon található vámszedő- és átkelőhelyeknek a bemutatása. A térképen jelölt helységekhez, utakhoz információs táblák, úgynevezett popupok tartoznak, melyek segítségével a felhasználó megismerheti az adott ponthoz...

Részletek

Gépi kézírásfelismerés segítségével készült el a Magyar Nemzeti Levéltár új adatbázisa

„Gépi kézírásfelismerés segítségével készült el a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) legnagyobb, az 1828. évi országos összeírást feldolgozó adatbázisa, amelyet hétfőn adtak át a nagyközönségnek. Az 1828. évi országos összeírás teljes, 12 688 település adatait tartalmazó, indexelt képanyaga a Valenciai Műszaki Egyetem által fejlesztett algoritmus és mintegy 70 önkéntes munkájának eredményeként jött létre. Ez az összeírás az eddigi legnagyobb, kézírásfelismeréssel feldolgozott gyűjtemény Magyarországon. Az új adatbázis átadásán Mikó Zsuzsanna, az intézmény általános főigazgató-helyettese kiemelte: számos jó nemzetközi gyakorlatot követve az MNL is nyitott...

Részletek

Magyarország atlasza 1495-ben és 1806-ban, 1-2. kötet

„Ez a különleges atlasz és helységnévtár, amely a Kárpát-medence 24.000 településének a helyét és adatait öleli fel, harminc év munkájával született és két szempontból is kuriózum. Egyrészt összefogja legnagyobb földrajztudósaink és térképészeink eredményeit. Másrészt ezt a hódoltság előtti és utáni korra nézve úgy teszi, hogy a térképszelvényeket egymás melletti oldalakon és így egymással összevethető módon ábrázolja. A baloldali 1495-összelvénysor alapjául Csánki D. műve szolgált . Kiegészítésül háromjeles tudós eredményeit vetíti arra, feltüntetve a Borovszky S. , Györffy Gy. és Pesty F. műveiben...

Részletek

Megújult Engel Pál adatbázisa, a középkori Magyarország digitális atlasza

„A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete az Árpád-ház Program keretében végzett kutatásai során lehetőséget teremtett Engel Pál 2001-ben a Térinfo Bt. fejlesztésével CD-ROM-on megjelentetett középkori településtörténeti adatbázisának korszerűsítésére, nyilvános és ingyenes internetes elérhetőségére egy futtatóprogram letöltésével. A szoftver használati útmutatója itt olvasható. Az adatbázis eredetileg az OTKA és az Akadémiai Kutatási Pályázatok támogatásával az MTA Történettudományi Intézetében készült 1993–2001 között. Az elmúlt két évtized számítástechnikai fejlődése elengedhetetlenné tette, hogy megújuljon a program futtatását biztosító térinformatikai környezet. A korszerű keretprogramot és az adatbázis továbbfejlesztését az első kiadáshoz...

Részletek

Félmilliárd forintból digitalizálják az 1895 óta kiállított anyakönyveket a családfakutatás megkönnyítésére

„A családtörténeti kutatások elősegítése érdekében digitalizálja a kormány az 1895 óta kiállított anyakönyveket – erről tanúskodik a Magyar Közlönyben szerdán megjelent kormányhatározat. A határozat célja a nemzeti, közösségi és egyéni identitás erősítését és megőrzését elősegítő családtörténeti kutatások elősegítése és támogatása. A dokumentum értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2022. március 31-ig létre kell hoznia a Családtörténeti Kutatóközpontot a Magyar Nemzeti Levéltár keretein belül. Ennek a központnak lenne a feladata a családtörténeti források feltárása és digitalizálása, az eredeti iratok digitális másolataihoz való elektronikus hozzáférés...

Részletek
Page 1 of 2 1 2