Európai Uniójogpolitikatechnikatudomány

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos felelősségről szóló irányelv [folyamatban lévő uniós jogszabályok]

Szerző: 2023. február 20.No Comments

„A mesterséges intelligenciával kapcsolatos felelősségről szóló irányelv [folyamatban lévő uniós jogszabályok]

A mesterségesintelligencia-technológiákat egyre gyakrabban használják a döntéshozatali folyamatok javítására számos ágazatban, például az egészségügyben (pl. betegségdiagnosztikai eszközök), a mobilitásban (pl. önvezető rendszerek) vagy a mezőgazdaságban (pl. tevékenység nyomon követésére).

Az Európai Bizottság 2022 szeptemberében irányelvjavaslatot tett közzé a szerződésen kívüli polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályoknak az MI-hez való hozzáigazításáról (a továbbiakban: a mesterséges intelligencia felelősségéről szóló irányelv). A Bizottság javasolja az uniós felelősségi keret kiegészítését és korszerűsítését az MI-rendszerek által okozott károkra vonatkozó új szabályok bevezetése érdekében. Az új szabályok célja annak biztosítása, hogy az MI-rendszerek által megkárosított személyek ugyanolyan szintű védelemben részesüljenek, mint az EU-ban más technológiák által megkárosított személyek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos felelősségről szóló irányelv megteremtené az oksági összefüggés cáfolható vélelmét, annak érdekében, hogy megkönnyítse az áldozatokra háruló bizonyítási terhet az MI-rendszer által okozott kár megállapítása tekintetében. Emellett hatáskörrel ruházná fel a nemzeti bíróságokat arra, hogy elrendeljék a nagy kockázatú MI-rendszerek esetében a vonatkozó bizonyítékok feltárását, károkozás gyanúja esetén.

Az érdekelt felek és a tudományos szakemberek megkérdőjelezik többek között a javasolt felelősségi rendszer megfelelőségét és hatékonyságát, a mesterséges intelligenciáról szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló jogi aktussal való koherenciáját, az innovációra gyakorolt lehetséges káros hatását, valamint az uniós és a nemzeti szabályok közötti kölcsönhatást.”

Forrás:
Artificial intelligence liability directive; Tambiama Madiega; EPRS | European Parliamentary Research Service; Briefing, EU Legislation in Progress; 2023. február 10.
(A dokumentum, amely az irányelv elfogadása során az első, és továbbiak fogják követni, összefoglalja tartalmilag a legfontosabb tudnivalókat, valamint a parlamenti eljárás legfontosabb állomásait.)
Háttér:
Liability Rules for Artificial Intelligence; European Commission