Európai UnióhírközlésInternettávközlés

Az Európai Bizottság új kezdeményezései átalakítják a távközlési ágazatot

Szerző: 2023. február 27.No Comments

„A Bizottság a mai napon intézkedéscsomagot terjesztett elő, amelynek célja, hogy az Európa digitális évtizede szakpolitikai program célkitűzéseivel összhangban 2030-ra Unió-szerte minden polgár és vállalkozás számára elérhetővé tegye a gigabites konnektivitást, és lehetővé tegye a konnektivitási ágazat átalakítását az EU-ban.

A konnektivitásra vonatkozó mai kezdeményezések a következők:

  • Először is, a Bizottság elfogadta a gigabites infrastruktúráról szóló jogszabályra vonatkozó javaslatot, amely rendelet új szabályokat irányoz elő a gigabites hálózatok gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb kiépítésére az egész EU-ban.
  • Másodszor, a Bizottság egy gigabit-ajánlástervezetet is közzétett, amelynek célja iránymutatást nyújtani a nemzeti szabályozó hatóságoknak a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók távközlési hálózatokhoz való hozzáférésének feltételeiről a hagyományos technológiák gyorsabb leállításának és a gigabites hálózatok mielőbbi kiépítésének ösztönzése érdekében.
  • Harmadszor, a Bizottság feltáró konzultációt indított a konnektivitási ágazat jövőjéről és infrastruktúrájáról, hogy véleményeket gyűjtsön arról, hogy az összekapcsoltság iránti növekvő igény és a műszaki haladás hogyan befolyásolhatja a jövőbeli fejlődést és szükségleteket.

A gigabites infrastruktúráról szóló jogszabály

Tekintettel arra, hogy a fejlett digitális technológiák egyre elterjedtebbek, sürgősen nagyobb sávszélességre és gyorsabb internetre van szükség, hogy a polgárok, a vállalkozások és a kulcsfontosságú közszféra számára intelligensebb, rugalmasabb és innovatívabb szolgáltatásokat lehessen nyújtani. Mindez a technológiák – például felhő, mesterséges intelligencia, adatterek, virtuális valóság és metaverzum – fejlesztésén és használatán alapul, és további lényeges szempont, hogy az európai polgárok érvényt szerezhessenek digitális jogaiknak. Ebben az összefüggésben a gigabites infrastruktúráról szóló jogszabály választ ad a gyorsabb, megbízhatóbb, adatintenzív konnektivitás iránti növekvő igényre. A jogszabály a széles sávú infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos költségek csökkentéséről szóló irányelv (2014) helyébe lép.

A gigabites infrastruktúráról szóló jogszabály célja, hogy leküzdje azt a kihívást, amelyet a fejlett gigabites hálózatokat fenntartó mögöttes fizikai infrastruktúra lassú és költséges kiépítése jelent. Csökkenteni fogja a bürokráciát, valamint a gigabites hálózatok kiépítéséhez kapcsolódó költségeket és adminisztratív terheket. Többek között egyszerűsíteni és digitalizálni fogja az engedélyezési eljárásokat. Az új rendelet javítani fogja továbbá a mögöttes fizikai infrastruktúra – például a vezetékek és tartóoszlopok – kiépítését célzó építési munkálatok hálózatüzemeltetők közötti összehangolását, valamint biztosítani fogja az érintett szereplők ilyen infrastruktúrákhoz való hozzáférését is. Az ilyen munkálatok a hálózatkiépítési költségek akár 70%-át is képezhetik. Ezenkívül – indokolt esetek kivételével – minden új vagy jelentős mértékben felújított épületet optikai kábellel kell felszerelni annak érdekében, hogy a polgárok a leggyorsabb konnektivitási szolgáltatásokat élvezhessék. Az új szabályoknak köszönhetően a szolgáltatók egyszerűsített, digitalizált és kevésbé költséges eljárások révén gyorsan kiépíthetik a hálózatokat.

Most az Európai Parlament és a Tanács feladata, hogy megvizsgálják a rendeletjavaslatot. Amint a társjogalkotók elfogadják a Bizottság javaslatát, az új szabályok valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandók lesznek.

Gigabit-ajánlás

A gigabit-ajánlástervezet arra összpontosít, hogy iránymutatást nyújtson a nemzeti szabályozó hatóságoknak a jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetők hálózataihoz való hozzáférés feltételeiről. Az ajánlástervezet célja annak biztosítása, hogy adott esetben minden üzemeltető hozzáférhessen az ilyen meglévő hálózati infrastruktúrához. Ily módon megfelelő szabályozási környezetet biztosíthat, ösztönözheti a hagyományos technológiák indokolatlan késedelem nélküli, azaz 2–3 éven belüli leállítását, és elősegítheti a gigabites hálózatok gyors kiépítését, például azáltal, hogy előmozdítja a szabályozott hálózatokhoz való hozzáférés rugalmas árképzését, miközben lehetővé teszi a fenntartható versenyt. Az intézkedések biztosítani fogják azt is, hogy a fogyasztók élvezhessék az európai egységes távközlési piac előnyeit, azaz a minőségi hálózatokon keresztül, elérhető áron nyújtott jobb szolgáltatásokat.

Az ajánlástervezetet konzultáció céljából két hónapos időtartamra megküldték az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC). A BEREC véleményének figyelembevételét követően a Bizottság elfogadja végleges ajánlását. Az ajánlás felváltja a hozzáférési ajánlásokat, amelyek az újgenerációs hozzáférésről szóló ajánlásból (2010), valamint a megkülönböztetésmentességről és költségszámítási módszerekről szóló ajánlásból (2013) állnak.

Konzultáció a távközlési ágazat jövőjéről

A Bizottság a mai napon széles körű feltáró konzultációt indított a konnektivitási ágazat és infrastruktúra jövőjéről. A cél a változó technológiai és piaci környezetről, valamint arról alkotott vélemények összegyűjtése, hogy ez hogyan befolyásolhatja az elektronikus hírközlési ágazatot.

Különösen arra törekszik, hogy meghatározza azokat az infrastruktúratípusokat, amelyekre Európának szüksége van ahhoz, hogy felkészüljön az átalakító hatású technológiai fejlődésre, és az elkövetkező években irányítani tudja a digitális átalakulását. A konzultáció arra vonatkozóan is kikéri az érdekelt felek véleményét, hogy miként biztosítható az ilyen infrastruktúra kiépítéséhez szükséges beruházások Unió-szerte, időben történő mozgósítása. Ezzel összefüggésben a feltáró konzultáció az összes érdekelt féllel folytatott nyílt párbeszéd részét képezi arról, hogy a digitális átalakulás előnyeit élvező valamennyi szereplőnek méltányosan hozzá kell-e járulnia a konnektivitási infrastruktúrába történő beruházásokhoz. Ez egy összetett kérdés, amely a további intézkedések szükségességéről való döntés előtt az alapul szolgáló tények és számadatok átfogó elemzését teszi szükségessé. A Bizottság szilárdan elkötelezett a semleges és nyílt internet védelme mellett.

Végezetül a konzultáció azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy miként lehet biztosítani a fogyasztók számára a konnektivitás megfizethetőségét, és hogyan lehet előrelépést tenni a konnektivitási ágazat integráltabb egységes piaca felé.

Az érdeklődő szervezeteknek, vállalkozásoknak és polgároknak 12 hét áll rendelkezésükre, hogy kitöltsék a kérdőívet. A konzultációban 2023. május 19-ig lehet részt venni. Az eredményeket a Bizottság ismertetni fogja. A konzultáció eredménye alapján mérlegelni fogja az elektronikus hírközlési ágazat jövője szempontjából legmegfelelőbb intézkedéseket.

Háttér-információk

Az EU számos területen hozott intézkedéseket a konnektivitás javítása érdekében, ami jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel jár, ösztönzi a munkahelyteremtést és a növekedést, valamint Unió-szerte innovatív termékek, szolgáltatások és alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé a polgárok és a vállalkozások számára. Eltörölte a barangolási díjakat Unió-szerte, és elindította a Wifi4EU kezdeményezést, amely ingyenes Wi-Fi hotspotok létrehozását finanszírozta a helyi közösségekben.

Az EU emellett finanszírozást nyújt, technikai iránymutatást dolgoz ki és szakértőket köt össze, hogy támogassa azokat a közigazgatási szerveket és vállalkozásokat, amelyek a hálózati lefedettség javítására és az 5G-hálózatok európai szintű bevezetésére törekednek. A Bizottság felülvizsgált iránymutatást fogadott el a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásokról.  Nagyszabású kutatási kezdeményezést indított a 6G-hálózatok, az „Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások Közös Vállalkozás” fejlesztésére, hogy meghatározza a 6G rendszerek technológiai kapacitásainak fejlesztésére irányuló stratégiát és eszközöket.

A digitális évtized célja, hogy 2030-ra minden európai háztartásban gigabites hálózat legyen elérhető, és minden lakott területet legalább 5G teljesítményű hálózatok fedjenek le.

A távközlési piacra vonatkozó, beruházást támogató uniós szabályozási keretet elsősorban az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex, az érintett termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2020. évi ajánlás és a hálózati összekapcsoltságot elősegítő eszköztár alkotja.

További információk

Kérdések és válaszok: Új bizottsági kezdeményezések formálják az uniós konnektivitási ágazat átalakulását

Tájékoztató: Gigabites konnektivitás

A gigabites infrastruktúráról szóló jogszabály

Gigabit-ajánlás

Konzultáció

Gigabites konnektivitás

Idézet(ek)

A gigabites hálózatok jelentik a digitális átalakulásunk ugródeszkáját. Innovatív szolgáltatásokat, hatékonyabb üzleti műveleteket és intelligens, fenntartható digitális társadalmakat biztosíthatnak. Összekapcsoltságunk elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket mindenki számára biztosítsuk Európában, az emberközpontú digitális átalakulás érdekében. – Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök – 23/02/2023

A mai napon gondoskodunk arról, hogy az EU-ban mindenki mindenhol hozzáférjen a gyors és biztonságos internetkapcsolathoz. A nagy sebességű internet azonban jelentős beruházásokat igényel. Ezért a hálózat kiépítésének rövid távú megkönnyítése mellett azt a fontos kérdést is megvizsgáljuk, hogy kinek kell fizetnie a konnektivitási infrastruktúra következő generációjáért, ideértve azt is, hogy a platformoknak meg kell-e osztaniuk a távközlési szolgáltatókkal az új generációs konnektivitásra irányuló beruházások költségeit. – Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos – 23/02/2023”

Forrás:
Új bizottsági kezdeményezések formálják az uniós konnektivitási ágazat átalakulását; Európai Bizottság, 2023. február 23.