Skip to main content
Európai Uniógazdaságinformatikajogpolitikaszakirodalom

Adatgazdaság – adatjog workshop

Szerző: 2023. március 13.No Comments

Szervező: NKE Információs Társadalom Kutatóintézet
Helyszín: Ludovika Szárnyépület fsz. 021 tárgyaló és Teams (hibrid esemény)
Időpont: 2023. március 28. (kedd) 14:00 – 17:00

Regisztráció: hamarosan

Az adatok szerepe a gazdaságban és a mindennapi életünkben is felértékelődött. A gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligenciák mind „adatéhesek” és nem mindegy, hogy milyen mennyiségben, milyen minőségben és miféle adatok állnak rendelkezésre. Az EU felismerte ezt, és 2020-ban elfogadta az európai adatstratégát, amely az adatok áramlásának megkönnyítését, egy közös európai adattér kialakítását tűzte ki célul. A dokumentum helyesen ismeri fel, hogy egy jól működő európai adatpolitika, amely elősegíti az adatokhoz való hozzáférést, az élet szinte minden területén hatalmas előnyökkel járhat – az egészségügytől és az oktatástól kezdve a mezőgazdaságig és a közigazgatásig.

A stratégia megvalósítása azonban korántsem lesz egyszerű. Egyfelől bármennyire is igyekeznek a vonatkozó dokumentumok a problémát kisebbíteni, a személyes adatok európai rendszere („a GDPR”) nem erre az „adat, mint erőforrás” filozófiára hangolt. A személyes adatvédelem európai szabályai teljesen más paradigma mentén születtek, mint az új adatpolitika dokumentumai. Másfelől Európa elaludt, és hagyta, hogy a nagy amerikai és kínai platformok az európai polgárok személyes adatait begyűjtsék és tárolják. Ezek a nagy platformok alighanem többet tudnak az európai emberekről, mint a saját kormányzataik. Végül harmadszor az európai magánjog még csak most próbálja elméletileg megragadni és kezelni a leegyszerűsítve adattulajdonlásnak nevezett kérdéskört: azt, hogy hogyan lehet az adatok feletti jogosultságokat úgy erősíteni, hogy eközben a másik két szempont, a személyes adatok védelme és a szabad adatáramlás is érvényesüljön – egyelőre azonban még csak a vitáknál tartunk.

A három szál – személyes adatok védelme, a szabad adatáramlás az adatgazdaságban és a magánjog adatokkal kapcsolatos szabályai – képezik a workshop három témáját.

Az első panelben az adatvédelem és az adatgazdaság konfliktusát tárjuk fel. Hogyan kell elképzelni a jelenlegi adatpolitikai instrumentumok (Open Data Directive, Data Governance Act és Data Act) és a személyes adatok viszonyát? Hogyan képzeli a jogalkotó, és vajon fog-e ez működni? Megoldás-e az álnevesítés, és mi a helyzet a nagy adatbázisokban való visszanevesíthetőséggel? Hogyan viszonyulnak az adatvédelem elvei (adattakarékosság, célhozkötöttség) az adatpolitikai célokhoz? (Prezentálók: Bojnár Katinka, Szabó Endre Győző, Ződi Zsolt)

A második panelben magával a három új EU-s adatjogi normával foglalkozunk. Mi a három norma egymáshoz való elképzelt viszonya? Mik azok az adatközvetítők, hogyan gondolja a jogalkotó a gyakorlatban ezek működését? Mi az adat-altruizmus és vajon működhet-e a gyakorlatban? (Prezentálók: Szőke Gergely László, Hohmann Balázs, Pünkösty András)

Végül a harmadik panelben az adattulajdonlás magánjogi kérdéseit vitatjuk meg. Beszélünk arról, hogy mi a magánjog jelenlegi viszonyulása a problémához, milyen vitapontok, milyen álláspontok vannak, és melyiknek milyen előnyei és hátrányai vannak. (Prezentálók: Darázs Lénárd, Menyhárd Attila, Gyekiczky Tamás)

A workshopon a meghívott vendégek 10 percben prezentálják a meglátásaikat az egyes témákban. Az egyes blokkok végén vita következik. A workshop nyilvánosan meghirdetésre kerül, a közönség bekapcsolódhat a vitákba.

PROGRAM

14:00 – 14:05 Köszöntő: Török Bernát (igazgató, Eötvös József Kutatóközpont)

14:05 – 14:30 Adatgazdaság vs adatvédelem: feloldhatatlan konfliktus vagy békés együttélés? 
Prezentációk: Bojnár Katinka (kutató, NKE), Szabó Endre Győző (elnökhelyettes, NAIH), Ződi Zsolt (tudományos főmunkatárs, NKE ITKI)

14:30 – 14:50 Hozzászólások, vita

14:50 – 15:00 Szünet

15:00 – 15:30 Az európai adatjog pillérei és logikája – Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act
Prezentációk: Pünkösty András (tudományos munkatárs, NKE-ITKI), Szőke Gergely László (docens, PTE ÁJK), Hohmann Balázs (adjunktus, PTE ÁJK)

15:30 – 15:50 Hozzászólások, vita

15:50 – 16:00 Szünet

16:00 – 16:30 Az adat a magánjogban – adattulajdon? 
Prezentációk: Menyhárd Attila (kutatóprofesszor, NKE ITKI), Gyekiczky Tamás (ny. bíró, ny. főiskolai tanár), Darázs Lénárd (egyetemi tanár, ELTE ÁJK)

16:30 – 16:50 Hozzászólások, vita

16:50 – 17:00 Zárszó, összefoglalás: Ződi Zsolt (tudományos főmunkatárs, NKE ITKI)”

Forrás:
Adatgazdaság – adatjog workshop; NKE Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI); 2023. február 28.