Találat: Data Governance Act (DGA)

Adatgazdaság – adatjog workshop

„Szervező: NKE Információs Társadalom Kutatóintézet Helyszín: Ludovika Szárnyépület fsz. 021 tárgyaló és Teams (hibrid esemény) Időpont: 2023. március 28. (kedd) 14:00 – 17:00 Regisztráció: hamarosan Az adatok szerepe a gazdaságban és a mindennapi életünkben is felértékelődött. A gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligenciák mind „adatéhesek” és nem mindegy, hogy milyen mennyiségben, milyen minőségben és miféle adatok állnak rendelkezésre. Az EU felismerte ezt, és 2020-ban elfogadta az európai adatstratégát, amely az adatok áramlásának megkönnyítését, egy közös európai adattér kialakítását tűzte ki célul. A dokumentum...

Részletek

Adatközvetítők és altruisták – avagy az EU adatkormányzási rendeletéről röviden

„A közelmúltban írtam arról, hogy közadatok újrafelhasználásának jogszabályi környezete kialakulni látszik nem csupán a közösségi, hanem hazai viszonylatban is. A közszféra szervezeteinél azonban nem csupán közérdekű, kötelezően megosztandó adatok termelődnek, amelyek további hasznosítása számos potenciált rejt magában. Ezt mutatja többek között, hogy az adatok megosztásának közvetítésére az elmúlt évek során külön erre specializálódott vállalkozások jöttek létre. Ezt felismerve dolgozta ki és fogadta el az Európai Unió az adatkormányzási rendeletét („Data Governance Act” vagy „DGA”). Jelen cikkben e rendelet legfontosabb rendelkezéseit mutatom be....

Részletek

Jönnek az adatszövetkezetek? – Megjelent az európai adatkormányzásról szóló rendelet

„A 2020-ban közzétett európai adatstratégia alapján megindult uniós jogalkotási folyamat eredményeként május végén kihirdetésre került az európai adatkormányzásról szóló 2022/868. sz. rendelet (Data Governance Act, DGA). Az alábbiakban röviden bemutatom a DGA legfontosabb rendelkezéseit és illeszkedését az uniós adatjog rendszerébe. Az adatokat (is) érintő uniós szabályozási kezdeményezések  Az elmúlt időszakban felgyorsultak az események az EU-ban, ami az adatokat érintő szabályozást illeti. 2016-ban megjelent a GDPR, majd 2018. május 25-től alkalmazandóvá is vált. Szintén elfogadásra került 2018-ban a nem személyes adatok szabad áramlására vonatkozó...

Részletek

Hatályba lépett az uniós adatkormányzási rendelet

„...38. cikk Hatálybalépés és alkalmazás Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2023. szeptember 24-től kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.” Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/868 rendelete (2022. május 30.) az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg); EUR-Lex; 2022. június 3. és Hivatalos Lap; L 152; 65. évfolyam; 2022....

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Adatkormányzási rendeletet (Data Governance Act, DGA)

„Az Európai Parlament után ma az Európai Unió Tanácsa is elfogadta az azt új rendeletet, melynek célja az adatok elérhetőségének előmozdítása és megbízható környezet kialakítása, hogy megkönnyítse azok kutatási célú felhasználását, valamint innovatív új szolgáltatások és termékek létrehozását. Az Adatkormányzási rendelet (Data Governance Act, DGA) szilárd mechanizmusokat hoz létre a közszféra bizonyos védett adatai újrafelhasználásának megkönnyítésére, az adatközvetítő szolgáltatásokba vetett bizalom növelésére és az adataltruizmus előmozdítására EU-szerte. Ez az új rendelet az adatgazdaság megerősítését célzó európai adatstratégia fontos eleme. Az új szabályok...

Részletek