Skip to main content
Európai Uniógazdaságinformatika

Digitális pénzügyek: az Európai Unió Tanácsa új szabályokat fogadott el a kriptoeszközök piacairól (MiCA)

Szerző: 2023. május 22.No Comments

„Az EU szabályozási keretet hoz létre a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra vonatkozóan. A Tanács a mai napon elfogadta a kriptoeszközök piacairól (MiCA) szóló rendeletet, és ezzel első alkalommal állapított meg uniós szintű jogi keretet ezzel az ágazattal kapcsolatban.

„Nagy örömömre szolgál, hogy ma teljesítjük azon ígéretünket, mely szerint megkezdjük a kriptoeszközök ágazatának szabályozását. A közelmúlt eseményei megerősítették, hogy olyan szabályokat kell sürgősen bevezetnünk, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak az ezen eszközökbe befektető európaiak számára és megakadályozzák a kriptoeszközökkel való visszaélést a pénzmosás, vagy a terrorizmus finanszírozása céljára.” – Elisabeth Svantesson, Svédország pénzügyminisztere

A kriptoeszközök piacairól szóló szabályozás védi a befektetőket azáltal, hogy növeli az átláthatóságot, és átfogó keretet hoz létre a kibocsátók és a szolgáltatók számára, beleértve a pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelést is. Az új szabályok a haszontokenek, az eszközalapú tokenek és az úgynevezett „stabil kriptopénzek” kibocsátóira vonatkoznak. Kiterjed továbbá a szolgáltatókra, például a kereskedési helyszínekre és azokra a pénztárcákra, ahol kriptoeszközöket tartanak. E szabályozási keret célja védelmet biztosítani a befektetőknek, elősegíteni a pénzügyi stabilitás megőrzését, ugyanakkor lehetővé tenni az innovációt és növelni a kriptoeszköz-ágazat vonzerejét.

Emellett harmonizált szabályozási keretet vezet be az Európai Unióban, amely – tekintettel a kriptopiacok globális jellegére – javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest, amikor is csak néhány tagállamnak vannak erre vonatkozó nemzeti jogszabályai.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 24-én terjesztette elő a MiCA-rendeletre irányuló javaslatot. A javaslat egy tágabb digitális pénzügyi csomag része, amelynek célja egy olyan európai megközelítés kidolgozása, amely előmozdítja a technológiai fejlődést, ugyanakkor gondoskodik a pénzügyi stabilitásról és a fogyasztók védelméről is. A MiCA-javaslaton kívül a csomag a digitális pénzügyi stratégiát, a kriptoeszköz-szolgáltatókra is kiterjedő, a digitális működési rezilienciáról szóló rendeletet (DORA-rendelet), valamint a megosztott főkönyvi technológia (DLT) nagykereskedelmi felhasználására vonatkozó kísérleti rendszerről szóló javaslatot tartalmazza.

A digitális pénzügyi csomag áthidalja a meglévő uniós jogszabályok hiányosságait azáltal, hogy biztosítja, hogy a jelenlegi jogi keret ne akadályozza az új digitális pénzügyi eszközök használatát, ugyanakkor biztosítja, hogy ezek az új technológiák és termékek az EU-ban működő vállalkozások pénzügyi szabályozásának és működésikockázat-kezelési szabályainak hatálya alá tartozzanak. Így tehát a csomag célja az innovációnak és az új pénzügyi technológiák elterjedésének a támogatása, a megfelelő szintű fogyasztó- és befektetővédelem egyidejű biztosítása mellett.

A Tanács 2021. november 24-én elfogadta a MiCA-rendeletre vonatkozó tárgyalási megbízását. 2022. március 31-én megkezdődtek a társjogalkotók közötti háromoldalú egyeztetések, amelyek a 2022. június 30-án létrejött ideiglenes megállapodással lezárultak. A jogalkotási folyamat utolsó lépése a rendelet mai napon történt hivatalos elfogadása.

Forrás:
Digitális pénzügyek: a Tanács új szabályokat fogadott el a kriptoeszközök piacairól (MiCA); Európai Unió Tanácsa; 2023. május 16.