Skip to main content
Európai Unióközigazgatási informatika

„Jelenleg fejlesztés alatt”: Lemaradásban az uniós források kezelésének digitalizációja

Szerző: 2023. július 23.No Comments

  • Még nem valósult meg az a törekvés, hogy az Európai Bizottság „valóban digitális” legyen
  • Az uniós szabályok nem írják elő közös informatikai eszközök egységes használatát az uniós kiadások védelme érdekében
  • A sok helyi rendszerrel, számos adatbázissal és portállal bíró összetett informatikai környezet gátolja a hatékony pénzgazdálkodást

Az Európai Bizottság és az uniós alapok kezeléséért felelős valamennyi szerv nehézségekkel szembesül a digitalizáció terén. Ez az Európai Számvevőszék által ma közzétett áttekintés fő üzenete. Történt előrelépés, de nagy kihívást jelent a különböző informatikai rendszerek és adatbázisok összehangolása és ezáltal interoperabilitásuk javítása. Mivel az uniós forrásokat számos, különböző informatikai rendszereket használó szerv kezeli, jelenleg nem lehetséges nagyszabású tesztelés végzése, pedig az elősegítené az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét és az uniós kiadások ellenőrzésének hatékonyabbá tételét – írja az Európai Számvevőszék.

A digitalizáció stratégiai prioritás az uniós közigazgatás számára. 2018. évi digitális stratégiájában az Európai Bizottság ismét leszögezte, hogy célja 2022-re „valóban digitálissá” válni. Ezt 2022 közepén egy új digitális stratégia követte, amelynek kulcsfontosságú intézkedéseit 2024 végéig kell befejezni.

„Történt előrelépés, de egyes kulcsfontosságú intézkedéseket jelentős késés és költségvetés-túllépés hátráltat, így azt kell mondanunk, hogy a digitalizáció területe ’jelenleg fejlesztés alatt áll’– jelentette ki Laima Liucija Andrikienė, az áttekintésért felelős számvevőszéki tag. – Az uniós költségvetésből finanszírozott operatív kiadások kezelésére számos informatikai rendszer létezik. Az interoperabilitás és az átláthatóság javítása érdekében ezeket össze kell hangolni és egyszerűsíteni kell. Nem üdvös, hogy az uniós szabályok nem írják elő valamennyi tagállam és irányító szerv számára közös informatikai eszközök egységes használatát az uniós kiadások védelme érdekében.”

A Bizottság digitalizálta a tagállamoknak történő kifizetéseket végző rendszereit. A digitalizáció széles körű alkalmazása jellemző például a mezőgazdaságban, a területalapú kifizetések esetében. A kohéziós és vidékfejlesztési támogatásokat azonban az uniós országok számos különböző informatikai eszköz útján kezelik. Mivel ezeket az eszközöket általában nem integrálták az uniós rendszerekbe, ezért nincs hatékony eszköz az uniós források kedvezményezettjeire vonatkozó hasznos információk cseréjére. Bár a Bizottság működtet egy online portált az általa közvetlenül vagy közvetve irányított programok keretében uniós finanszírozásban részesülő vállalkozókról és kedvezményezettekről, ez a portál nem tartalmaz információkat sem a végső tényleges tulajdonosokra, sem a pénzeszközök végső kedvezményezettjeire vonatkozóan, amennyiben a pénzt partnerszervezetek, illetve az Unión belüli vagy kívüli más hatóságok kezelik. A számvevők véleménye szerint az átláthatóságot – és ezáltal az uniós költségvetés védelmét – jelentős mértékben javítaná, ha egyedi azonosítót vezetnének be az uniós forrásokban részesülő vállalkozókra és kedvezményezettekre nézve, hogy lehetséges legyen a különböző eszközökben és rendszerekben keresést végezni.

Emellett az elektronikus közbeszerzés elterjedtsége is különböző az egyes tagállamokban. Rendkívül széttagolt az egyes uniós országoknak a kohéziós és mezőgazdasági kiadások terén a vállalkozókra és kedvezményezettekre vonatkozó átláthatósági beszámolása is. Létezik ugyan egy közös adatbányászati és kockázatértékelési eszköz, amely lehetővé teszi az uniós források kezelése szempontjából releváns adatokhoz való hozzáférést és azok elemzését, ennek használata azonban jelenleg nem kötelező, és így nem általános. A Bizottság javasolta ennek az eszköznek a kötelezővé tételét, valamint átláthatósági szabályainak kiterjesztését az összes uniós finanszírozás kezelésére. Ez azonban nem lépne hatályba a következő, 2028-ban kezdődő programozási időszaknál hamarább.

Háttér-információk

Az uniós költségvetés felhasználásának három fő szakasza van: előkészítés, végrehajtás és beszámolás, és ezekre az uniós költségvetési rendelet szabályai vonatkoznak. Az Unió fő költségvetés-végrehajtási eszközei a támogatások és a közbeszerzés, ezek lefedik az uniós költségvetési kiadások többségét. Az uniós költségvetésből finanszírozott valamennyi program irányítása három irányítási mód valamelyike révén történik. Ezek: a közvetlen irányítás (a Bizottság vagy más uniós intézmény/szerv által), a közvetett irányítás (a Bizottság partnerszervezetei, illetve más Unión belüli vagy kívüli hatóság által) és a megosztott irányítás (a Bizottság és a tagállami hatóságok által közösen). Áttekintésük során a számvevők a kiválasztott szakpolitikai területeken mindhárom irányítási módot vizsgálták.”

Forrás:
„Jelenleg fejlesztés alatt”: Lemaradásban az uniós források kezelésének digitalizációja; Európai Számvevőszék; 2023. július 6.
04/2023. sz. áttekintés: Az uniós források kezelésének digitalizálása; Európai Számvevőszék; 2023 (PDF)