Skip to main content
energiaEurópai Uniófenntartható fejlődésgazdaságkörnyezetvédelempolitikazöld átállás

Az Európai Bizottság áttekinti a tiszta átállásról szóló, az uniós iparral és szociális partnerekkel folytatott párbeszédsorozatot

Szerző: 2024. április 14.No Comments

„A Bizottság a mai napon közleményt fogadott el a tiszta átállásról – azaz Európa tiszta, erőforrás-hatékony, méltányos és versenyképes gazdasággá történő átalakításáról – szóló párbeszédsorozatot. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló 2023. évi beszédében bejelentette, hogy párbeszédsorozatot indít az európai iparral és a szociális partnerekkel arról, miként erősíthető meg és támogatható az európai zöld megállapodás végrehajtása, ami hozzájárul majd a megerősített ipari megközelítéshez. A párbeszédeket Maroš Šefčovič ügyvezető alelnök vezette. A mai értékelés képezi majd az alapot az uniós vezetők megbeszéléseihez, melyeket az Európai Tanács következő ülésén az európai tiszta átállás következő lépéseiről fognak folytatni.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az európai zöld megállapodás mindig is Európa növekedési stratégiája volt és jelenleg is az. A tiszta növekedés valódi előnyökkel jár gazdaságunk számára, amely kedvezően fogadta ezeket. A jövő európai gazdaságában ugyanis a versenyképesség és a fenntarthatóság egymástól elválaszthatatlan lesz. Most, hogy kiszámítható szabályozási keret van érvényben, a tiszta átállásról szóló párbeszédek fontos szerepet töltenek be az iparral és a szociális partnerekkel való együttműködés tekintetében, hogy a szabályokat a leghatékonyabb módon hajtsák végre. A párbeszédekből kiderül, hogy partnereink elkötelezettek aziránt, hogy elvégezzék a munkát, és megvalósítsák nagy ívű és alapvető céljainkat. Meglátásaik alapján Európa továbbra is támogatni fogja az ipart a dekarbonizált gazdaságnak megfelelő üzleti modell kialakítása terén.”

Eddig kilenc párbeszédre került sor a tiszta átállás témakörében. Az ipar és a szociális partnerek megerősítették szilárd kötelezettségvállalásukat az európai zöld megállapodás kialakítása és végrehajtása mellett. A szociális partnerek kiemelték, hogy mennyire fontos az átállás társadalmi méltányosságának biztosítása, a minőségi munkahelyek teremtése, valamint hogy szükség van a megerősített strukturált szociális párbeszédre. A párbeszédek a hidrogénre, az energiaigényes iparágakra, a tiszta technológiákra, az energetikai infrastruktúrára, a kritikus fontosságú nyersanyagokra, az erdőalapú biogazdaságra, a városokra, a tiszta mobilitásra és az acélra összpontosítottak.

Megerősített ipari megközelítés: Építőelemek és fő alkotórészek

A mai közlemény számos olyan, a párbeszédek során azonosított kulcsfontosságú építőelemet emel ki, amelyek támogathatják a megerősített ipari megközelítést az európai zöld megállapodás megvalósítása érdekében. Ezek az alkotóelemek a következők: hatékony és egyszerűsített szabályozási keret a vállalkozások számára az átállás megvalósítása érdekében; az energiaárakkal kapcsolatos intézkedések; modern infrastruktúra; könnyebb forráshoz jutás; valamint erősebb egységes piac globálisan versenyképes környezetben. A Bizottság a tiszta átállásról szóló párbeszédek keretében továbbra is együtt fog működni az iparral és a szociális partnerekkel, és készen áll arra, hogy mélyreható vitát folytasson a Tanáccsal és a Parlamenttel a kulcsfontosságú tényezőkről.

  • A hatékony végrehajtás és egyszerűsítés révén elért eredmények

Az EU megvalósította a szakpolitikai és szabályozási keretet a 2030-as célok eléréséhez, valamint ahhoz, hogy Európa jó úton haladjon a klímasemlegesség és a fenntartható gazdaság 2050-ig történő megvalósítása felé. Ez az egyértelmű szabályozási keret stabilitást és kiszámíthatóságot teremt valamennyi érdekelt fél számára. Mivel a hangsúly most a végrehajtásra helyeződik át, a Bizottság további iránymutatást fog nyújtani az iparnak és a tagállamoknak az uniós jogszabályok alkalmazása terén, valamint nagyobb hangsúlyt fog helyezni a terhek visszaszorítására. A Bizottság egy erre a célra létrehozott platformon egy sor kulcsfontosságú mutatót is közzé fog tenni a zöld átállás, az uniós gazdaság versenyképessége és a társadalmi átállás terén elért eredmények nyomon követésére és mérésére. A Bizottság továbbra is támogatni fogja az ipart abban, hogy a munkavállalókat felvértezze az átálláshoz szükséges készségekkel, és a jövőben is együtt fog működni a városokkal, valamint a regionális és helyi hatóságokkal.

  • Bőséges és megfizethető tiszta energia

A tagállamoknak teljes mértékben ki kell aknázniuk az aktualizált jogi keret adta lehetőségeket, nevezetesen a megújulóenergia-irányelvet annak érdekében, hogy biztosítsák a tiszta átállás előnyeit az ipar és a polgárok számára. A párbeszédek résztvevői hangsúlyozták, hogy a bőséges és megfizethető, nulla vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiával való ellátás biztosítása kulcsfontosságú feltétele annak, hogy felgyorsítsuk az uniós gazdaság dekarbonizációját és megőrizzük az európai ipar versenyképességét, különösen az energiaigényes iparágakban. Egyes ipari és közlekedési ágazatok további innovatív, átmeneti intézkedéseket sürgettek, amelyek alacsonyabb áron biztosítják az energiát, miközben a beruházás eredményének hasznosítására vonatkozó hosszú távú megállapodás révén biztonságot nyújtanak az energiatermelők számára. Az ipar olyan ipari klaszterek létrehozását is szorgalmazta, amelyek összekapcsolják a legnagyobb gyártólétesítményeket és csomópontokat a kibocsátásmentes és alacsony szén-dioxid-kibocsátású erőművekkel, a hidrogént és megújuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagokat előállító létesítményekkel, vagy a szén-dioxid-leválasztási, -tárolási, -szállítási és -hasznosítási infrastruktúrával. A párbeszédek résztvevői felszólították a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az energiára – többek között a villamos energiára – kivetett adók és illetékek mértékét. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának megszüntetésére, összhangban a COP közelmúltbeli következtetéseivel és az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslattal.

  • A modern infrastruktúra mint az ipar gerince

A tiszta energiára való átállást szolgáló infrastruktúra fejlesztése terén szorosabb koordinációra van szükség a Bizottság, a tagállamok, a helyi és regionális hatóságok, a hálózatüzemeltetők, az ipari szereplők, a szabályozók és a pénzügyi intézmények között. A Bizottság ki fogja igazítani a jelenlegi egyeztetési mechanizmusokat annak érdekében, hogy platformot biztosítson az összes kulcsfontosságú szereplővel való rendszeres és közvetlen együttműködéshez, különös tekintettel a konkrét infrastrukturális projektekre. A közbeszerzésekre és aukciókra alkalmazandó rezilienciakövetelmények serkenteni fogják a keresletet az EU-ban gyártott olyan berendezések és alkatrészek iránt, amelyek megfelelnek az infrastruktúra-fejlesztésben való felhasználásra meghatározott magas szintű szabványoknak. A Bizottság mérlegelni fogja az ipar támogatását az energiahálózat fejlesztéséhez szükséges kábelek, csővezetékek és technológiák kereslet alapú szabványosításának kidolgozásában.

  • Finanszírozási források felszabadítása az átállás céljaira

A magánberuházások mozgósítása még nem történt meg kellő mértékben, de a magánszektor továbbra is vezető szerepet játszik majd a tiszta átállásba eszközölt beruházások megvalósítása terén. A párbeszédek résztvevői azt is hangsúlyozták, hogy csökkenteni kell a tőkebevonás költségeit, diverzifikálni kell a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, új innovatív pénzügyi eszközöket kell javasolni, és meg kell könnyíteni a határokon átnyúló beruházásokat. A jobb minőségű beruházások megvalósításához erős uniós költségvetésre van szükség, és ezzel összefüggésben a Bizottság gyors előrelépést sürget mind a közpénzek magánberuházások bevonására való felhasználásának innovatív módjai, mind pedig a kibocsátáskereskedelmi rendszer javasolt saját forrása terén. Összességében elmondható, hogy sürgősen végre kell hajtani a finanszírozás jobb és uniós szintű összehangolását, méretgazdaságosságot kell teremteni, fokozni kell a források hatékony elosztását és ki kell használni az egységes piacot. Az európai intézményeknek a magánfinanszírozás mozgósítása érdekében meg kell erősíteniük együttműködésüket az intézményi szereplőkkel; a Bizottságnak meg kell erősítenie a politikai szerepvállalást és a párbeszédet az Európai Beruházási Bankkal (EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD), a nemzetközi pénzügyi intézményekkel és a magánbankokkal. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből, a Stratégiai Technológiák Európai Platformjából és az Európai Hidrogénbank keretében megvalósuló aukciókból mint szolgáltatásból származó többletbevételek felhasználása jó példa az átállás érdekében bevezetett ígéretes finanszírozási eszközökre. A párbeszéd résztvevői felhívták a figyelmet az infrastrukturális fejlesztés jelentős kezdeti beruházási költségei és a rendelkezésre álló források közötti jelentős eltérésre.

  • A tiszta egységes piac globális versenykörnyezetben való kiaknázása

Az egységes piac az EU legnagyobb erőssége, mivel méretéből adódóan válik fontossá, és Európán kívül is magas szintű normákat mozdít elő. A közös gázbeszerzés pozitív eredménye alapján a Bizottság mérlegelni fogja a keresletösszevonás és más stratégiai fontosságú áruk közös beszerzésének fejlesztését, valamint a hidrogénre vonatkozó kísérleti projekt és a kritikus fontosságú nyersanyagok közös beszerzésének megszervezését. A Bizottságnak és a tagállamoknak teljes mértékben fel kell használniuk a tisztességtelen globális verseny elleni szakpolitikai eszközöket annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a belső és a globális piacon. Ezenkívül fontos az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus végrehajtása és a globális szén-dioxid-árazás fokozott diplomácia révén történő bevezetése.

Előzmények

Annak érdekében, hogy Európa tiszta, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá váljon, a Bizottság 2019-ben előterjesztette az európai zöld megállapodást. Ezt számos konkrét kezdeményezés követte, amelyek többsége immár az uniós jog részét képezi. A hangsúly most a végrehajtásra és a megvalósításra helyeződik át, hogy a zöld megállapodás sikeres lehessen a gyakorlatban.

Az iparnak és a szociális partnereknek kell irányítaniuk az európai gazdaság átalakítását. A romló biztonsági, geopolitikai és gazdasági környezet miatt azonban nyomás nehezedik az iparra, továbbá nem adottak az egyenlő versenyfeltételek.

Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2023. évi beszédében elindította a tiszta átállásról szóló párbeszédeket, amelyek új módját jelentik annak, hogy a Bizottság együttműködjön az iparral és a szociális partnerekkel a jelenlegi kihívások megértése, valamint az európai zöld megállapodás végrehajtásának megerősítése és támogatása érdekében.

További információk

Közlemény

Tájékoztató

Az európai zöld megállapodás weboldala

Idézet(ek)

„Európa növekedési stratégiája mindig is az európai zöld megállapodás volt és jelenleg is az. A tiszta növekedés valódi előnyökkel jár gazdaságunk számára, amely kedvezően fogadta ezeket. A jövő európai gazdaságában ugyanis a versenyképesség és a fenntarthatóság egymástól elválaszthatatlan lesz. Most, hogy kiszámítható szabályozási keret van érvényben, a tiszta átállásról szóló párbeszédek fontos szerepet töltenek be az iparral és a szociális partnerekkel való együttműködés tekintetében, hogy a szabályokat a leghatékonyabb módon hajtsák végre. A párbeszédekből kiderül, hogy partnereink elkötelezettek aziránt, hogy elvégezzék a munkát, és megvalósítsák nagy ívű és alapvető céljainkat. Meglátásaik alapján Európa továbbra is támogatni fogja az ipart a dekarbonizált gazdaságnak megfelelő üzleti modell kialakítása terén.” – Ursula von der Leyen, President of the European Commission

„Dekarbonizációs céljaink, a zöld növekedés és az európai versenyképesség nem választhatók el egymástól. A tiszta átállásról szóló párbeszédek mai értékelése hangsúlyozza, hogy most kell végrehajtani a tiszta átállást, és most van szükség beruházásokra. Ehhez olyan továbbgondolt, innovatív ipari megközelítésre van szükség, amely garantálja a kiszámíthatóságot a befektetők számára, megerősíti a beruházásokhoz szükséges üzleti hátteret, hogy továbbra is vonzó egységes piacot biztosítson az ipari szereplők számára, és a lehető legjobban segíti az ipart abban, hogy kihasználja az európai zöld megállapodás által kínált lehetőségeket. A bőséges és megfizethető tiszta energia, valamint a világszinten egyenlő versenyfeltételek elengedhetetlenek az európai ipar fellendüléséhez. Az együttműködésen alapuló közelítésmód kiemelkedő fontosságú, és a Bizottság a tiszta átállásról szóló párbeszédek révén továbbra is aktívan együttműködik az iparral és a szociális partnerekkel.” – Maroš Šefčovič, az európai zöld megállapodásért, az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős ügyvezető alelnök”

Forrás:
A Bizottság áttekinti a tiszta átállásról szóló, az uniós iparral és szociális partnerekkel folytatott párbeszédsorozatot; Európai Bizottság; 2024. április 10.