Skip to main content
közigazgatás: magyarpolitikaszakirodalom

Emlékkonferencia: Jenei György öröksége a közpolitika és közigazgatás kutatásában és oktatásában

Szerző: 2024. május 12.No Comments

„A Közpolitika Tanszék által szervezett eseményen felidézik a 2024-ben elhunyt kiváló tudós figyelemreméltó életét és tudományos munkásságát, amellyel maradandó nyomot hagyott a közpolitika és közigazgatás tanulmányozásában. A konferenciát június 14-én tartják a Corvinus Faculty Clubban.

A Közpolitika Tanszék által szervezett eseményen felidézik a 2024-ben elhunyt kiváló tudós figyelemreméltó életét és tudományos munkásságát, amellyel maradandó nyomot hagyott a közpolitika és közigazgatás tanulmányozásában. A konferenciát június 14-én tartják a Corvinus Faculty Clubban.
Budapesti Corvinus Egyetem

Jenei György professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Közpolitika (korábban: Közszolgálat, majd Közgazdálkodás és Közpolitika) Tanszékének korábbi vezetője a közigazgatás-tudománynak mind a hazai, mind pedig a nemzetközi színtéren széles körben szeretett és tisztelt művelője, iskolateremtő egyénisége volt; nemcsak kiváló tudós, hanem sokak nagyra becsült mentora és barátja is, aki nagy örömünkre egészen a közelmúltig aktívan részt vett a Tanszék életében, eseményein.

Mindannyian lesújtva vettük tudomásul a magyar tudományos közösség szeretett tagjának halálhírét. Jenei professzor munkássága nem csak elméleti: Magyarország európai történelmi kontextusára vonatkozó éleslátása és árnyalt, reményekkel és időnkénti csalódásokkal teli politikai víziói jelentős hatást gyakoroltak diákjai és kollégái világlátására.

Stratégiai meglátásai és taktikai érzéke is lenyűgözőek voltak, mégis az empátiája, szociális érzékenysége és szerteágazó, mély élettapasztalaton alapuló, sajátos és fanyar bölcsessége tették igazán különlegessé személyiségét: ritka képessége volt ugyanis arra, hogy megértsen másokat és kapcsolatot teremtsen velük, emiatt válhatott nagyra becsült vezetővé, kollégává és sokak mentorává. Európa iránti elkötelezettsége, a magyar akadémiai életben betöltött vitathatatlan vezető szerepe mellett nagylelkűsége és fiatalabb kollégáinak nyújtott önzetlen támogatása jellemezték.

Jenei professzor egyik maradandó érdeme, hogy rámutatott: a közpolitika és a közmenedzsment területei kulcsfontosságúak. Központi szerepe volt a jelenleg Közpolitika Tanszék néven működő közösség létrehozásában, amely Magyarországon a tudományterület zászlóshajójának számít. Törekvései nem álltak meg az országhatároknál; összekapcsolta a tudományterület hazai képviselőit a nemzetközi közösséggel, két alkalommal is betöltötte a NISPAcee szervezet elnöki posztját, és más nemzetközi tudományos kezdeményezésekben is jelentős szerepet vállalt.

Munkássága elismeréseként a Public Management Review folyóirat szerkesztőbizottsága és kiadója úgy döntött, hogy díjat alapítanak a professzor tiszteletére: a Jenei György-díjat ezentúl minden évben a folyóiratban megjelent legjobb “non-traditional” cikk szerzőjének ítélik oda.

Ami azonban igazán különlegessé tette Jenei professzort, az az alázatossága és segítőkészsége volt: szerénysége, amely erős polgári kötelességtudattal párosult, nagy hatást gyakorolt diákok és tudósok generációira. Kollégái és diákjai mindig emlékezni fognak rá önzetlensége és bölcsessége miatt, amelyek éppúgy öröksége részei, mint a tudományos eredményei.

Most, amikor Jenei professzortól búcsúzunk, egy jól megélt életre gondolunk vissza. Munkája, értékrendje és a közigazgatás-oktatásra gyakorolt hatása a jövőben is inspirálni fogja azokat, akik személyesen ismerték, és azokat is, akik írásain keresztül fogják megismerni.

Ezúton is szeretnénk együttérzésünket kifejezni Jenei professzor családjának és barátainak. Emlékét őrizzük meg úgy, hogy mindig szem előtt tartjuk legfőbb tulajdonságait: a kedvességet, megértést és a kitartó tudásvágyat.

A professzor emlékére rendezett konferencián felidézzük szakmai pályafutását, tudományos örökségét és a sokunk által őrzött személyes történeteket.

Előzetes programterv

10:00 – 12:00

Megnyitó, köszöntő (prof. Hajnal György, a Közpolitika Tanszék vezetője)

* A közpolitikai kutatások és oktatás fejlődése Magyarországon és Kelet-Közép-Európában (prof. Hajnal György, a Közpolitika Tanszék vezetője)
* Converging on Public Affairs research and education: 30 years of the Leuven-Budapest collaboration (online megemlékezés, prof. em. dr. Geert Bouckaert, KU Leuven Public Governance Institute)
* “György Jenei – Academic and Political Memories”? (online megemlékezés, prof. Wolfgang Drechsler, Ragnar Nurkse Department, Taltech University, Tallinn, Estonia)
* Ludmila Gajdosova (a NISPAcee igazgatója) megemlékezése
* Max Weber Jenei professzor szemüvegén keresztül (prof. Gajduschek György, Közpolitika Tanszék)
* A Közpolitika Tanszék által alapított “Jenei György Best Thesis Award” díj bejelentése
* Emlékbeszédek: korábbi hazai és külföldi hallgatók, kollégák személyes emlékei a professzor úrról

12:00 Fogadás és kötetlen beszélgetés

A program folyamatosan frissül, a végleges verziót június 5-én tesszük közzé a Közpolitika Tanszék honlapján. Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak hozzánk ezen a szívből jövő megemlékezésen, és személyes vagy online jelenlétükkel hozzáárulnak ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk tudományos közösségünk szeretett alakjára.

Részvételi szándékukat kérjük, hogy május 30-ig jelezzék ezen a regisztrációs lapon.

Forrás:
Emlékkonferencia: Jenei György öröksége a közpolitika és közigazgatás kutatásában és oktatásában; Budapesti Corvinus Egyetem; 2024. május 9.