Skip to main content
jogpolitikaszakirodalomtörténelemtudomány

Magyarország közjoga (államjog)

Szerző: 2024. május 19.No Comments

„Szívből ajánlom a kötetet az Államtudományi Klasszikusok sorozatszerkesztőjeként mindenkinek, akit érdekel a magyar alkotmányjog és az alkotmányjog-tudomány. A kötethez Koi Gyula készített rendkívül színvonalas, államtudományi és tudománytörténeti adalékokban gazdag bevezető életrajzi tanulmányt – ennek záró gondolataival köszöntöm az Olvasót:

„Nagy Ernő részben a hagyományos közjog szellemében, részben új módszertannal, új dogmatikai szemlélettel, az adott korszak modern áramlatai mentén dolgozta fel a hazai közjog szabályait. A történeti szabályokat csak a megértéshez szükséges mértékig vette figyelembe, ugyanakkor a jogdogmatikai vizsgálódás szabályait érvényesítette, a szabadságjogok figyelembevétele és elemzése mellett. Ezzel a tágabb értelmű államtudomány hazai klasszikus művét alkotta meg, amely napjainkig is hordoz tanulságokat. […] A ma embere számára egy fordulatos történeti korszak lenyomatát, és egy jelentős elméleti tudományművelő szellemi fejlődésének kiteljesedését hordozza.””

Forrás:
Magyarország közjoga (államjog); Nagy Ernő; Államtudományi Klasszikusok; ISBN: 9789636530525; Ludovika Egyetemi Kiadó; 2024 (regisztráció után szabadon letölthető)
Lásd még:
Nagy Ernő; Wikipédia