Skip to main content
politikaszakirodalomtudomány

Adatelemzés. Üzleti, közgazdasági és szakpolitikai döntésekhez – új könyvek

Szerző: 2024. május 20.No Comments

„Az adatelemzéssel foglalkozók – és a területtel még csak ismerkedők – számára olyan eszközöket és módszereket kínál könyvünk, melyek jól használhatók valóélet-beli, adatok felhasználásával vizsgálható kérdések megválaszolásához. Tanácsokat adunk a megfelelő módszerek kiválasztásához és alkalmazásához, az eredmények megjelenítéséhez és értelmezéséhez, egyben igyekszünk segíteni a módszerek eredményes alkalmazásához szükséges készségek fejlesztését.

Az olvasó alapos áttekintést kap az adatok feltárásához és leírásához szükséges, és a regresszióelemzéshez használt módszerekről, valamint megtudhatja mikor, miért és hogyan működnek, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a módszerek.

Az egyes fejezeteken esettanulmányok futnak végig, melyek hatékonyan szemléltetik az adatelemzést, támogatják a gyakorlati használat megismerését. Az esettanulmányok egy-egy érdekes kérdéssel kezdődnek, amelyekre valós adatok felhasználásával, a könyvben tárgyalt eszközök és módszerek alkalmazásával adunk választ. A megszerezhető tudás elmélyítését számos gyakorlókérdés és adatfeladat is támogatja. A könyvhöz kiterjedt online források is kapcsolódnak, többek között elérhetők a nyers és tisztított adatok, valamint az elemzéshez szükséges összes kód Stata, R és Python programnyelven.

„A világ 30 országában, az Egyesült Álloaoktól Ausztráliáig, Mexikótól Indiáig neves egyetemek használnak egy magyar közgazdászok által készített tankönyvet, amelyet idehaza eddig csak a szűk szakma ismert. A túlzás nélkül világsikernek mondható tananyag most végre megjelenik magyarul.” (portfolio.hu)

„Ez az izgalmas, új szöveg mindent tartalmaz, amit napjaink feltörekvő adatelemzőinek ismerniük kell; egyszerre átfogó és könnyen érthető. A két Gábor egy jó konfidenciaintervallumhoz hasonlóan szinte teljesen lefedte, amit érdemes tudni!”
Joshua Angrist Nobel-emlékdíjas professzor, Massachusetts Institute of Technology

„Az ökonometria és az adattudomány gyönyörű integrációja, amelyben az adatgyűjtéstől és a feltáró elemzéstől egyenes út visz a hagyományos regressziós modellezésig, majd az előrejelzésig és az oksági modellezésig. Éppen erre van szükség ahhoz, hogy a hallgatók következő generációját felvértezzük a két terület eszközeivel és felismeréseivel.”
David Card Nobel-emlékdíjas professzor, University of California”

Forrás:
Adatelemzés. Üzleti, közgazdasági és szakpolitikai döntésekhez; Békés Gábor, Kézdi Gábor; ISBN: 9786155669712; Alinea Kiadó; 2024
A szerzők webhelye:
Letölthető a kód, az adatok, és egy angol-magyar szakszótár, minta oldalak.
A könyvhöz tartozik egy Github tároló is.

Szintén frissen megjelent, a témába vágó kiadvány:

„A társadalmi jelenségek vizsgálatában a statisztikai módszerekkel megragadható adatok elemzése mindig is kulcsszerepet játszott, de a jelenleg is zajló adatforradalom meg inkább elengedhetetlen készséggé tette az adatelemzési ismereteket a társadalomkutatással foglalkozók számára. Az elmúlt években az R-program vált a társadalomtudományi elemzések elsődleges platformjává. Vonzerejét többek között annak is köszönheti, hogy más bevett adatelemző programokkal ellentétben ingyenesen elérhető. Bene Márton könyve az R-programban végzett adatelemzés mikéntjével ismerteti meg az olvasót az alapszintű leíró elemzésektől az összetett többváltozós elemzésekig, példák sokaságával segítve a megértést. A könyvhöz nem szükségesek előzetes adatelemzési ismeretek, hiszen az elemzések R-ben való elvégzése mellett az egyes elemzési eljárásokról gyakorlatorientált, a statisztikai részletekben nem elvesző, a módszerek helyes alkalmazására azonban felkészítő, az eredmények értelmezésére pedig nagy hangsúlyt fektető bevezetést is nyújt.”

Forrás:
Adatelemzés az R-ben. Bevezetés a társadalomtudományi adatok elemzésébe az R-program használatával; Bene Márton; ISBN: 978-963-4932-88-8; Typotex; 2024