Skip to main content
energiaEurópai Uniózöld átállás

A villamosenergia-piac reformja: az EU Tanácsa aktualizált szabályokat hagyott jóvá

Szerző: 2024. május 26.No Comments

„A fogyasztók számára Unió-szerte előnyt jelent, hogy ezentúl stabilabb energiaárakkal számolhatnak, kevésbé függnek a fosszilis tüzelőanyagok árától, és hatékonyabb védelemben részesülnek majd a jövőbeli válságokkal szemben, miközben az Európai Unió további lépéseket tesz a karbonsemlegesség megvalósítása felé.

„A mai nap mérföldkő azon az úton, mely a szén-dioxid-mentes és környezetkímélőbb Európai Unió kialakítása felé vezet. A villamosenergia-piac reformjának elfogadásával javítjuk a fogyasztók helyzetét, gondoskodunk az ellátás biztonságáról, és megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy az energiapiac stabilabbá, kiszámíthatóbbá és fenntarthatóbbá váljon.” – Tinne Van der Straeten, Belgium energiaügyi minisztere

Stabilabb és kiszámíthatóbb energiaárak, hatékony piaci működés, torzulásmentes belső piac

Az energiavásárlási megállapodások hosszú távú szerződések, amelyek stabilitást biztosítanak az ügyfelek és a befektetők számára. Az aktualizált szabályok elősegítik, hogy egyre több ilyen megállapodás jöjjön létre, egyúttal pedig csökkentik az indokolatlan bürokratikus terheket és díjakat. Dekarbonizációs terveikkel összhangban a tagállamok az energiavásárlási megállapodások keretében tovább támogathatják a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat, többek között garanciarendszerek létrehozása révén.

Ezen túlmenően a tagállamok kétirányú különbözeti szerződéseket vagy azokkal azonos hatású és egyenértékű rendszereket is alkalmaznak majd közvetlen ártámogatási rendszerként annak érdekében, hogy támogassák a villamosenergia-termelésbe történő új beruházásokat, és biztosítsák, hogy a villamosenergia-árakat kevésbé befolyásolják a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló piacokon jelentkező áringadozások.

Azoknak a kétirányú különbözeti szerződéseknek az esetében, melyek megkötésére közigazgatási szervvel kerül majd sor, az energiatermelők – a minimális díjazás biztosítása révén – védelemben részesülnek majd, ugyanakkor arról is gondoskodni kell, hogy hatékonyan működjenek és vegyenek részt a villamosenergia-piacokon, és reagáljanak a piaci körülmények alakulására. Azokban az időszakokban, amikor az árak magasak, vissza kell majd fizetniük a többletbevételeket, amelyeket ezután (a belső piacon folyó verseny és kereskedelem torzulását elkerülve) ki lehet osztani a végfelhasználóknak, olyan beruházásokra lehet fordítani, amelyek a végfelhasználók villamosenergia-költségeit hivatottak csökkenteni, illetve elosztóhálózatok fejlesztésére lehet felhasználni.

A kétirányú különbözeti szerződések vonatkozhatnak olyan beruházásokra, melyek szélenergián, napenergián, geotermikus energián, tározó nélküli vízenergián és atomenergián alapuló új villamosenergia-termelő létesítmények létrehozására irányulnak.

Hatékonyabb felkészülés a jövőbeli válságokra

Az új szabályok felhatalmazzák a Tanácsot arra, hogy – a Bizottság javaslata alapján – válsághelyzetet hirdessen ki abban az esetben, ha a nagykereskedelmi villamosenergia-piacokon nagyon magasra szöknek az árak, vagy ha a villamos energia kiskereskedelmi árai meredeken megemelkednek.

A hatályos uniós szabályok már előirányoznak intézkedéseket a tagállamok számára arra az esetre, ha villamosenergia-válsághelyzet kihirdetésére kerül sor – ezek közé tartozik például a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű fogyasztók által fizetendő villamosenergia-árak további csökkentése. A tagállamoknak ezen túlmenően meg kell akadályozniuk a belső villamosenergia-piac indokolatlan torzulását, többek között azáltal, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a szolgáltatók számára a válságidőszakban.

A fogyasztók védelme, helyzetük javítása

A tagállamok meg fogják erősíteni azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek a kiszolgáltatott helyzetben lévő és energiaszegénységben élő fogyasztók védelmét szolgálják, a kikapcsolás betiltását is ideértve. A reform az energiamegosztási rendszerek további térnyerését is szorgalmazza, kiegészítve a megújulóenergia-közösségekre és a helyi energiaközösségekre vonatkozóan már létező rendelkezéseket.

Cél az ellátásbiztonság

Az úgynevezett kapacitásmechanizmusok, vagyis a tagállamok által a megfelelő kapacitás meglétével kapcsolatos aggályok eloszlatása érdekében bevezetett intézkedések a karbonsemlegesség felé vezető úton a villamosenergia-piac szervesebb részévé válnak, és a későbbiekben már nem lesznek ideiglenes intézkedések. Ez jobb ellátásbiztonságot és nagyobb rugalmasságot eredményez majd, mivel fokozatosan növekedni fog a megújuló energiaforrások aránya.

A következő lépések

A mai napon hivatalosan elfogadott villamosenergia-piaci rendelet módosítja a jelenlegi villamosenergia-rendeletet, és célzott módosításokat vezet be az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségét (ACER) létrehozó rendeletbe. A következő lépést a rendelet aláírása és az EU Hivatalos Lapjában történő kihirdetése jelenti. A jogszabály a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba – ezt követően a rendeletet közvetlenül alkalmazni kell az összes tagállamban.

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a jelenlegi villamosenergia-irányelv és a megújulóenergia-irányelv módosítására vonatkozó rendelkezéseket a társjogalkotók leválasztották a javasolt rendeletről, és önálló irányelv formájában rögzítették, melynek hivatalos elfogadására szintén a mai napon került sor. A tagállamoknak mostantól kezdve hat hónap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy nemzeti jogszabályaikat hozzáigazítsák a villamosenergia-piacról szóló irányelv rendelkezéseihez.

Háttér

A Bizottság 2023. március 14-én nyújtotta be az uniós villamosenergia-piac szerkezetének reformjára vonatkozó javaslatokat, válaszul arra, hogy 2022-ben magasak voltak és ingadoztak az energiaárak. A reformcsomag a villamosenergia-piac szerkezetéről szóló rendeletet, valamint a nagykereskedelmi energiapiacon folytatott piaci manipulációval szembeni védelemről szóló rendeletre irányuló javaslatot foglalta magában. Utóbbit a Tanács 2024. március 18-án fogadta el hivatalosan.

A villamosenergia-piac reformjáról folytatott tárgyalások 2023. október 19-én kezdődtek meg a két társjogalkotó, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament között, és kevesebb mint két hónapon belül, 2023. december 13-án zárultak le, amikor ideiglenes megállapodás született a felek között.

Forrás:
A villamosenergia-piac reformja: a Tanács aktualizált szabályokat hagyott jóvá; EU Tanácsa; 2024. május 21.