Találat: Európai Unió Tanácsa

A Bizottság üdvözli a hálózati és információs rendszerek kiberbiztonságára vonatkozó új szabályokról szóló politikai megállapodást

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és az uniós tagállamok között ma létrejött politikai megállapodást az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szóló irányelvvel (NIS 2 irányelv) kapcsolatban, amelyre a Bizottság 2020 decemberében tett javaslatot. A hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó jelenlegi szabályok (NIS-irányelv) alkották az Unió egészére kiterjedő kiberbiztonsági jogi szabályozás első elemét, amely számos tagállamban jelentősen hozzájárult a kiberbiztonsággal kapcsolatos szemlélet, valamint az intézményi és szabályozási megközelítés alapvető megváltoztatásához. Figyelemreméltó eredményeik és pozitív hatásuk ellenére azonban e...

Részletek

A kiberbiztonság és -reziliencia megerősítése az EU egész területén – Ideiglenes megállapodás a Tanács és az Európai Parlament között

„A Tanács és az Európai Parlament a mai napon megállapodásra jutott az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosítani hivatott intézkedésekről, amely intézkedések célja, hogy tovább javuljon mind a köz-, mind a magánszektornak, illetve az Unió egészének a kiberrezilienciája és a kiberbiztonsági eseményekre való reagálási képessége. Elfogadását követően az új, „NIS 2” elnevezésű irányelv a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó jelenlegi irányelv (NIS-irányelv) helyébe fog lépni. A kiberbiztonsági kockázatok és események kezelésének javítása és az együttműködés megerősítése A NIS 2...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsának következtetései az európai gazdasági és pénzügyi ágazat stratégiai autonómiájáról

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el az európai gazdasági és pénzügyi ágazat stratégiai autonómiájáról. Tekintettel a geopolitikai környezetben az elmúlt néhány hónapban bekövetkezett drámai változásokra, még nagyobb jelentősége van az arra irányuló célkitűzésnek, hogy – a nyitott gazdaság megőrzése mellett – kialakítsuk az EU stratégiai autonómiáját. A Tanács e következtetéseiben az alábbiakra összpontosít: az euró nemzetközi szerepének erősítése a reálgazdaság szolgálatában álló, erős, versenyképes és reziliens európai pénzügyi ágazat kialakítása a harmadik országbeli pénzügyi intézményekre és infrastruktúrákra való túlzott ráutaltságból...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa prioritásai a 2023. évi uniós költségvetésre vonatkozóan

„ A Tanács kiemeli, hogy a 2023. évi költségvetés kulcsfontosságú szerepet tölt be az Unió által elfogadott hosszú távú célkitűzések és szakpolitikai prioritások kidolgozásában és megvalósításában, hozzájárulva az európai gazdaság Covid19-világjárványt követő helyreállításához. A költségvetést 2023-ban is – immár a harmadik egymást követő évben – a Next Generation EU (NGEU) elnevezésű ideiglenes helyreállítási eszközből biztosított források fogják megerősíteni. A Tanács hangsúlyozza, hogy a 2023. évi költségvetés megállapítása és végrehajtása során az összes uniós intézménynek, szervnek és hivatalnak tiszteletben kell tartania a 2021–2027-es...

Részletek

A francia az új zöld?

„Tavaly Németországra szegeződött Európa szeme, idén egyértelműen Franciaország kap reflektorfényt számos okból kifolyólag. Mint ahogy azt korábban már megírtuk, Franciaország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki stafétáját a 2022. év első félévére, amely időszak alatt két választás is le fog zajlani az országban. Ezen események hangsúlyos elemét képezi a klímavédelem és a zöld stratégia, de pontosan hogy is képzeli el az ország napjaink legmeghatározóbb ügyének kialakítását? Emmanuel Macron adminisztrációjának kezdete óta egy óvatosabb hangot próbált képviselni a klímapolitika minden szegmensében, tanulva a 2018....

Részletek

Az Európai Unió Tanácsának francia elnökségének digitális prioritásai

„Az Európai Unió Tanácsának fél éves elnöklése 2022. január 1-jén Franciaországhoz került, az új elnökségi triót megkezdő ország programját – átfogó jelleggel – évindító cikkünkben már bemutattuk. Jelen írás a digitális prioritásokat emeli ki, megkísérelve prognosztizálni a tervek sikerességét a szlovén elnökség által elért eredmények és a jelenlegi uniós politika tükrében. A szlovén elnökség digitális eredményei Franciaország Szlovéniától vette át a stafétát, amely jelentős mértékben hozzájárult Európa digitális törekvéseinek megvalósításához. Tavaly, az év végén a Tanács egyhangúlag elfogadta általános megközelítését a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról (DSA) és a digitális piacokról...

Részletek

A polgári KBVP (közös biztonság- és védelempolitika) területére vonatkozó paktum: Az EU Tanácsa a következtetéseiben elismeréssel szól az elért eredményekről

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el a polgári KBVP területére vonatkozó paktumról, amelyekben újólag biztosított arról, hogy elkötelezett a közös biztonság- és védelempolitika polgári ágának megerősítése iránt. A következtetésekben a Tanács kiemelte valamennyi polgári KBVP-missziónak a nemzetközi békéhez és biztonsághoz való kulcsfontosságú hozzájárulását, ami a külső konfliktusok és válságok integrált uniós megközelítésének elengedhetetlen eszközét jelenti. A következtetésekben emellett hangsúlyozza, hogy a KBVP polgári dimenziója milyen módon képes hozzájárulni az új és a kialakulóban lévő fenyegetésekre és kihívásokra adandó válaszintézkedésekhez, beleértve...

Részletek

Az uniós intézmények megállapodásra jutottak a 2022. évi prioritásokról egy reziliens és új erőre kapó EU érdekében

„David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, Janez Janša, a Tanács elnöksége nevében eljáró szlovén miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön aláírták az EU 2022. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatot. A nyilatkozat felvázolja az intézmények közös jövőképét, mely egy átalakult, reziliensebb Európát vetít előre. A nyilatkozat bizonyítéka az intézmények arra irányuló eltökéltségének, hogy képessé tegyék az EU-t arra, hogy megerősödve kerüljön ki a Covid19-világjárványból, valamint az éghajlatváltozás és más globális válságok drámai következményeiből. Elkötelezettek vagyunk az iránt,...

Részletek

Az Európai Tanács következtetései a rezilienciáról és a válságokra való reagálásról

„A Tanács következtetéseket fogadott el a jövőbeli válságok vonatkozásában a felkészültség, a reagálási képesség és a reziliencia megerősítéséről. A szlovén elnökség által előkészített következtetésekben a Tanács egy sor, a felkészültség, a reagálási képesség és a reziliencia megerősítését célzó intézkedést vázol fel. Hangsúlyozza, hogy az integrált válságelhárítási mechanizmus (IPCR) 2013-as, a Coreper felügyelete alatt történt létrehozása már maga is fontos lépés volt az átfogó helyzetismeret támogatása és az uniós döntéshozatal elősegítése terén, ugyanakkor a válságokra való reagálásnak – a migrációs válság és a...

Részletek

Európai Unió Tanácsa: fontos, hogy mindenki részt tudjon venni az űrágazatban

„A miniszterek a mai napon a polgárok szolgálatában álló űrágazatról szóló tanácsi következtetéseket fogadtak el, amelyekben hangsúlyozzák: fontos, hogy az űrágazatban valamennyi tagállamból részt vegyenek érdekelt felek, továbbá hogy fontos az űrágazat és az egyéb ágazatok közötti kapcsolatok erősítése. Az űrágazat az egyik leggyorsabban növekvő technológiai ágazat az EU-ban. Azonban az európai űrágazat kapacitásai jelenleg egyenlőtlenül oszlanak meg. Ezenkívül a kkv-k száma gyorsabban növekszik a nagy űripari bázissal rendelkező országokban, mint a korlátozott űripari bázissal rendelkező, illetve az ilyen bázissal nem rendelkező országokban....

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3