Találat: Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa rendelete nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös európai vállalkozás létesítéséről

„A Tanács a mai napon rendeletet fogadott el az európai nagy teljesítményű számítástechnikával foglalkozó közös vállalkozás (EuroHPC közös vállalkozás) létrehozásáról. A rendelet megnyitja az utat Európában a szuperszámítógépek következő generációjának kifejlesztése előtt. A mai döntés erősíti az EU stratégiai autonómiáját, és hozzájárul az Európai Kutatási Térség megvalósításához. A cél egyértelmű: azt szeretnénk, hogy Európa világvezetővé váljon a szuper-számítástechnika területén. Ez segít majd abban, hogy megbirkózzunk a globális kihívásokkal, és biztosítani tudjuk az uniós zöld és digitális átállás sikerét. - mondta Simona Kustec,...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta az európai klímarendeletet

„A Tanács elfogadta az európai klímarendelettel kapcsolatban első olvasatban kialakított álláspontját, és ezzel lezárta az elfogadási eljárást, továbbá jogszabályban rögzítette azt a célt, hogy az EU-nak 2050-re klímasemlegessé kell válnia. Erre az Európai Parlamenttel április 21-én létrejött politikai megállapodást, valamint a Parlament első olvasatbeli álláspontjának június 24-i elfogadását követően került sor. ... A klímarendelet amellett, hogy kitűzi a klímasemlegességi célt és azt a törekvésként megfogalmazott célt, hogy az Unió 2050 után negatív kibocsátást valósítson meg, kötelező erejű uniós éghajlat-politikai célként előirányozza, hogy...

Részletek

Covid19: A Tanács aktualizálta a szabad mozgás korlátozásáról szóló ajánlást

„A Tanács ma módosította egy korábbi ajánlását, amely koordinált megközelítést javasol a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozóan. Az aktualizált változat a változó járványügyi helyzetet, a folyamatban lévő oltási kampányokat és az uniós digitális Covid-igazolvány elfogadását tükrözi. A szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések A tagállamoknak továbbra is erőteljesen szorgalmazniuk kell minden, sötétpiros besorolású területre irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazás elhalasztását. Ugyanez vonatkozik azokra a területekre is, ahol magas az aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő Covid19-variánsok előfordulási gyakorisága,...

Részletek

A következő évtized európai turizmusa – az Európai Unió Tanács következtetései

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el, amelyben ismertette a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható és reziliens európai turisztikai ágazattal kapcsolatos elképzeléseit. A turizmus rendkívül fontos régióink fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődése szempontjából, valamint jelentős mértékben hozzájárul az európai értékek és kulturális örökség megőrzéséhez és előmozdításához is. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány a gazdasági ágazatok közül a turizmusra mérte a legsúlyosabb csapást. A mai napon elfogadott következtetések egyértelműen jelzik, hogy a Tanács elkötelezett az európai turizmus újjáélesztése iránt. - Pedro Siza...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el „Az »Európai Egyetemek« kezdeményezés – A felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a társadalom összekapcsolása: új dimenziókat nyitunk az európai felsőoktatásban" címmel. Az uniós vezetők által 2017-ben indított kezdeményezés az EU 2021–2027-es finanszírozási időszakában fog teljes mértékben megvalósulni. Az európai egyetemek szövetségein belül a tervek szerint a hallgatók, az oktatók és a kutatók szabadon mozoghatnak majd a partnerintézmények között képzés, oktatás és kutatás céljából. Következtetéseikkel a miniszterek arra ösztönzik a tagállamokat és a Bizottságot,...

Részletek

Új Európai Kutatási Térség: az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el

„A Tanács következtetéseket fogadott el, amelyekben vázolja, miként kell az elkövetkező években átalakítani az Európai Kutatási Térséget. A következtetések a Bizottság „Új Európai Kutatási Térség (EKT) a kutatás és az innováció szolgálatában” című közleményével együtt fémjelzik azt a törekvést, hogy az EU a kutatók, az innovátorok és a polgárok számára egyaránt kézzelfoghatóbban és eredményesebben működő közös kutatási térséget építsen. A Tanács szerint az új Európai Kutatási Térségben szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a kutatás és innováció területe és a releváns szakpolitikai területek, így...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el a csatlakoztatott eszközök kiberbiztonságáról

„A csatlakoztatott eszközök, köztük a dolgok internetét (IoT) alkotó gépek, érzékelők és hálózatok kulcsfontosságú szerepet fognak játszani Európa digitális jövőjének további alakításában, csakúgy, mint a biztonságuk. A Tanács a mai napon következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elismeri az internetre csatlakoztatott fogyasztási cikkek és ipari eszközök megnövekedett használatát és az ezzel kapcsolatban a magánéletet, valamint az információ- és kiberbiztonságot érintő új kockázatokat. A következtetések prioritásokat fogalmaznak meg e kritikus kérdés kezelése, valamint annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű reziliencia, biztonság és védelem biztosításával...

Részletek

Létezik-e olyan erős titkosítás, amiről mindenki tudja, hogy van benne legalább egy backdoor?

„Egy tervezet szerint ugyanúgy rendeznék a titkosítást, ahogy azt az Öt Szem is elképzelte. Krasznay Csaba szerint nem véletlen az egyezés. Létezik-e olyan erős titkosítás, amiről mindenki tudja, hogy van benne legalább egy backdoor? Az Európai Unió Tanácsa szerint igen – legalábbis annak a tervezetnek a szövege alapján, amely a titkosítás szabályozásával foglalkozik. A tervezet a Tanács honlapján nem nyilvános – ahhoz csak csak külön kérésre lehet hozzáférni –, de a Statewach jogvédő szervezet most nyilvánosságra hozta a rövid pdf dokumentumot. Első...

Részletek

Hazánk már idén részesül az uniós munkahelyvédelmi programból (SURE)

„Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét. Ezzel Magyarország is csatlakozott ahhoz a 16 uniós tagállamhoz, amelyeknek kérelmét elfogadta a Tanács – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) szombaton. A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatás működéséhez szükséges tőke biztosítása az Európai Unió általi kötvénykibocsátáson keresztül valósul meg. Az Európai Bizottság első lépésben október 20-án 17 milliárd euró összegben bocsátott ki kötvényt, amelyre hatalmas érdeklődés mutatkozott. A tervek szerint az érintett tagállamok – köztük...

Részletek

A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2019. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2019. évi konvergenciaprogramját

„...AJÁNLJA, hogy Magyarország 2019-ben és 2020-ban tegyen intézkedéseket a következők érdekében: 1. Biztosítsa a Tanács 2019. június 14-i ajánlásának való megfelelést a középtávú költségvetési célhoz vezető kiigazítási pályától való jelentős eltérés korrekciója céljából. 2. Folytassa a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, különösen továbbképzés révén, valamint javítsa a szociális támogatások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban. Javítsa az egészségügyi eredményeket a megelőző egészségügyi intézkedések támogatásával és az...

Részletek
Page 1 of 2 1 2