Skip to main content
energiaEurópai Uniópolitikazöld átállás

Irány az 55%!: az Európai Unió Tanácsa véglegesen zöld utat adott a metánkibocsátás energiaágazaton belüli csökkentésének

Szerző: 2024. június 2.No Comments

„A Tanács a mai napon elfogadta a metánkibocsátás nyomon követéséről és csökkentéséről szóló rendeletet, amely az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részét képezi.

A rendelet új követelményeket vezet be az energiaágazat metánkibocsátásának mérésére, jelentésére és ellenőrzésére vonatkozóan. A metánkibocsátások elkerülése érdekében olyan kibocsátáscsökkentési intézkedések lépnek majd életbe, mint a metánszivárgások észlelése és javítása, valamint a lefúvatás és a fáklyázás korlátozása. Az Unióba irányuló olaj-, gáz- és szénimportból származó metánkibocsátás átláthatóságát a nyomon követésre szolgáló globális eszközök fogják biztosítani.

„A metán – egy rövid távú éghajlatbefolyásoló, amelynek hatása 30-szor erősebb a szén-dioxidénál – az üvegházhatású gázok között a második legjelentősebb. Ahhoz, hogy teljesítsük a Párizsi Megállapodásnak a globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozására vonatkozó célkitűzését, valamint hogy 2050-re elérjük a klímasemlegességet, csökkentenünk kell az olaj-, gáz- és szénágazatból származó metánkibocsátást. Ez a jogszabály az említett ágazatok értékláncainak egészében biztosítja a kibocsátások megfelelő nyomon követését és kezelését.” – Tinne Van der Straeten, Belgium energiaügyi minisztere

Szigorúbb nyomonkövetési és jelentéstételi szabályok

Az üzemeltetőknek a metánkibocsátásra vonatkozóan forrásszintű méréseket kell majd végezniük, és a nyomon követésről jelentéseket kell készíteniük, amelyeket független, akkreditált hitelesítők fognak ellenőrizni.

A tagállamok valamennyi kútról nyilvántartást fognak vezetni, valamint az inaktív kutakra vonatkozóan kibocsátáscsökkentési terveket dolgoznak majd ki, és e dokumentumokat rendszeresen frissítik a metánkibocsátásokból fakadó népegészségügyi és környezeti kockázatok megelőzése érdekében. Mérni fogják és nyomon követik továbbá a kevesebb mint 70 éve bezárt vagy felhagyott szénbányákból származó kibocsátásokat is, mivel a metán kibocsátása akkor is folytatódik, ha a kitermelést már leállították.

A nemzeti hatóságok rendszeres időközönként ellenőrzéseket végeznek majd, hogy meggyőződjenek arról – illetve biztosítsák azt –, hogy az üzemeltetők megfelelnek a rendelet követelményeinek, ideértve a nyomonkövetési korrekciós intézkedések meghozatalát is.

Megelőző és kockázatcsökkentő intézkedések

Az új szabályok értelmében az üzemeltetőknek fel kell tárniuk és meg kell szüntetniük a metánszivárgásokat. Az üzemeltetőknek meghatározott időközönként a metánszivárgással kapcsolatos vizsgálatokat kell majd végezniük különböző típusú infrastruktúrákon.

Az üzemeltetők kötelesek lesznek a szivárgás megállapítása után azonnal – de legfeljebb öt napon belül – megjavítani vagy kicserélni az összes olyan szerkezeti elemet, amelyeknél egy bizonyos szintet meghaladó metánszivárgást észleltek. Az új szabályok alapján a teljes javításra megállapított határidő 30 nap.

A rendelet értelmében ezenfelül tilos lesz 2025-től a metánmentesítő rendszerekből származó metán lefúvatása és a fáklyázása, 2027-től pedig a metán szellőzőaknákon keresztüli lefúvatása, kivéve ha vészhelyzet vagy üzemzavar esetén az feltétlenül szükséges.

Az Unión kívüli metánkibocsátások

Az EU energiaimportjához kapcsolódó metánkibocsátást is nyomon kell követni. Az új szabályokkal bevezetésre kerülnek a nyomon követésre szolgáló globális eszközök is, amelyek növelik az Unióba irányuló olaj-, gáz- és szénimportból származó metánkibocsátás átláthatóságát.

A következő lépések

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A Bizottság 2028-ban felül fogja vizsgálni a rendelet alkalmazását, beleértve a kibocsátáscsökkentés elért szintjét is.

Háttér

A Bizottság 2021 decemberében (Kadri Simson energiaügyi biztos hivatali ideje alatt) nyújtotta be az energiaágazaton belüli metánkibocsátás csökkentéséről szóló rendeletjavaslatot. A javaslat a 2020. évi uniós metánstratégiában meghatározott stratégiai jövőképen alapul, és az „Irány az 55%!” jogalkotási csomag részét képezi, amelynek célja, hogy az EU-ban 2050-ig megvalósuljon a klímasemlegesség.

Forrás:
Irány az 55%!: a Tanács véglegesen zöld utat adott a metánkibocsátás energiaágazaton belüli csökkentésének; Európai Unió Tanácsa; 2024. május 27.