Skip to main content
Európai Uniógazdaságközigazgatás: külföldön

Az Európai Bizottság ideiglenes kiegyenlítő vámot vet ki a Kínából importált elektromos járművekre

Szerző: 2024. június 16.No Comments

„Folyamatban lévő vizsgálata keretében a Bizottság ideiglenesen megállapította, hogy az akkumulátoros elektromos járművek kínai értéklánca tisztességtelen támogatásban részesül, és emiatt gazdasági kár veszélye fenyegeti az ilyen járművek uniós gyártóit. A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy az intézkedések várhatóan milyen következményekkel és hatásokkal járnak az akkumulátoros elektromos járművek uniós importőrei, használói és vásárlói szempontjából.

Ezért a Bizottság felvette a kapcsolatot a kínai hatóságokkal, hogy megvitassa velük a megállapításokat, és feltérképezzék az azonosított problémák WTO-kompatibilis megoldásának lehetséges módjait.

Ebben az összefüggésben a Bizottság előzetesen nyilvánosságra hozta, hogy milyen mértékű ideiglenes kiegyenlítő vámot vetne ki az akkumulátoros elektromos járművek Kínából érkező behozatalára. Amennyiben a kínai hatóságokkal folytatott megbeszélések nem vezetnek hatékony megoldáshoz, az ideiglenes kiegyenlítő vámok (az egyes tagállamok vámhatóságai által meghatározandó formájú) biztosíték útján július 4-től kerülnének bevezetésre. Beszedésükre csak akkor kerülne sor, amennyiben és amikor végleges vámok kerülnek kivetésre.

A mintában szereplő három kínai gyártóra a Bizottság az alábbi mértékben vetne ki egyedi vámot:

• BYD: 17,4 %;

• Geely: 20 %; valamint

• SAIC: 38,1 %.

A vizsgálatban együttműködő, de a mintába fel nem vett egyéb kínai gyártókra 21 %-os súlyozott átlagos vámtétel vonatkozna.

Az összes többi, a vizsgálatban együtt nem működő kínai gyártóra 38,1 %-os maradékvám lenne alkalmazandó.

Eljárás és a következő lépések 

2023. október 4-én a Bizottság hivatalos szubvencióellenes vizsgálatot indított a Kínából származó akkumulátoros elektromos személygépjárművek behozatalára vonatkozóan. Az eljárást a Bizottság hivatalból indította meg. Az eljárást minden esetben le kell zárni annak megindításától számított legfeljebb 13 hónapon belül. A Bizottság ideiglenes kiegyenlítő vámok alkalmazását az eljárás megindításától számított 9 hónapon belül (azaz legkésőbb július 4-ig) jelentheti be. A végleges intézkedéseket az ideiglenes vámok kivetését követő négy hónapon belül kell bevezetni.

Egy Kínában működő akkumulátoros elektromosjármű-gyártó – a Tesla – kellően alátámasztott kérelme alapján a végleges szakaszban egyedileg kiszámított vámtételben részesülhet. Bármely más, a végső mintába fel nem vett kínai gyártó vállalat, amely egyedi helyzetének vizsgálatát kéri, a szubvencióellenes alaprendelettel összhangban közvetlenül a végleges intézkedések bevezetését követően (azaz az eljárás megindítása után 13 hónappal) gyorsított felülvizsgálatot kérhet. A felülvizsgálat lefolytatásának határideje 9 hónap.

Bármely ilyen intézkedés bevezetése előtt minden érdekelt felet (beleértve az uniós gyártókat, importőröket és exportőröket és az azokat képviselő szervezeteket, a kínai exportáló gyártókat és az azokat képviselő szervezeteket, valamint a származási és/vagy exportáló országot, azaz Kínát), és az uniós tagállamokat is tájékoztatni kell az ideiglenes vámok tervezett mértékéről, összhangban az uniós szubvencióellenes alaprendeletben meghatározott eljárásokkal. Ezek az információk a Bizottság honlapján is elérhetők.

A mintában szereplő vállalatok egyénileg kaptak információt a rájuk vonatkozó számításokról, és lehetőségük van észrevételeket tenni azok pontosságával kapcsolatban. Amennyiben az esetleges észrevételek megfelelő súlyú ellenbizonyítást tartalmaznak, a Bizottság az uniós joggal összhangban felülvizsgálhatja számítását.

További információk 

Előzetes tájékoztató dokumentum

Az EU piacvédelmi politikája

Kérdések és válaszok 

Forrás:
A Bizottság vizsgálatának ideiglenes megállapítása szerint Kínában tisztességtelen támogatásban részesülnek az elektromos járművek értékláncai; Európai Bizottság; 2024. június 12.