Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarpolitikatársadalomterületfejlesztéstörvények, határozatok

Módosítanak egyes területfejlesztési és területrendezési tárgyú kormányrendeleteket – társadalmi egyeztetés

Szerző: 2024. június 16.No Comments

„…1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a
kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm.
rendelet módosítása

5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módostása…

Társadalmi egyeztetésre nyitva álló határidő: a közzétételtől számított 8 napon belül. Véleményezés: teruletfejlesztes@ktm.gov.hu

Forrás:
Egyes területfejlesztési és területrendezési tárgyú korm.rendeletek módosítása; Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Jogszabálytervezetek; 2024. június 11.