Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A digitális államhoz kapcsolódó további kormányrendeleteket módosítanak – társadalmi véleményezés

Szerző: 2024. június 16.No Comments

„…1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet V/B. Fejezete helyébe a következő fejezet lép: „V/B. Fejezet DIGITÁLIS ÁLLAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK
Digitális állampolgárság előregisztráció

Digitális állampolgárság felhasználói profil

Digitális állampolgárság keretalkalmazás

Nemzeti digitális irattárca

Az eAzonosítás keretszolgáltatás

Az eAláírás keretszolgáltatás

A digitális állampolgárság szolgáltató feladatai

4. A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről szóló 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. A digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása…
A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2024. június 22-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen.”

Forrás:
Digitális államhoz kapcsolódó kormányrend. módosításáról szóló kormányrendelet; Miniszterelnöki Kabinetiroda, Jogszabálytervezetek; 2024. június 14.