Találat: törvények, határozatok

Összesen tizenegy gazdasági társaság kerül a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) tulajdonosi felügyelete alá

„Cél, hogy 2025-ig mindenki el tudja intézni a hivatalos ügyeit egy mobiltelefon segítségével. Megjelent az a rendelet, amelynek értelmében 7 gazdasági társaság került a Miniszterelnöki Kabinetirodától a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) tulajdonosi joggyakorlása alá, így közvetlen módon 7, míg közvetett módon 11 társaság felett látja el a tulajdonosi jogokat a DMÜ. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) működését Guller Zoltán miniszteri biztosként felügyeli ezentúl. Ez a lépés lehetővé teszi az eddigi széttagolt működés racionalizálását, és biztosítja a kijelölt célok megvalósítását. Szeptember 1-jével...

Részletek

dr. Guller Zoltánt az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezték ki

„1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Guller Zoltánt 2022. szeptember 1. napjától az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki. 2. § (1) A miniszteri biztos – segítve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott, az...

Részletek

Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere

„Az alapelvek egyre inkább a háttérbe szorulnak, hangsúlyozásukra ritkán kerül sor. Tanulmányomban annak bizonyítására teszek kísérletet, hogy az alapelvek nem csupán valamiféle magasztos gondolatok, hanem ténylegesen kikényszeríthető jogi normák. Továbbá az alapelvek nem csak egy fejezet erejéig szerepelnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), hanem behálózzák az egész kódex rendszerét. A kutatás keretében megvizsgáltam az alapelvek által betöltött szerepet, valamint azt, hogy a generálklauzulák milyen viszonyban állnak az egyes jogintézményekkel.” Forrás: Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere; Studia...

Részletek

A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet összefoglalója – részletek

A Magyar Közlönyben 2022. augusztus 11-én jelent meg az újonnan létrejött Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet, melyet két, tájékoztatás céljául szolgáló infografika (áttekintés és a részletek bemutatása) formájában dolgoztunk fel ügyfeleink, partnereink, a digitalizáció és az elektronikus közigazgatás iránt érdeklődők számára. A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet összefoglalója - részletek (PDF) Készítették az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2022. augusztus 16. Jogszabályi háttér: 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak...

Részletek

A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet összefoglalója – áttekintés

A Magyar Közlönyben 2022. augusztus 11-én jelent meg az újonnan létrejött Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet, melyet két, tájékoztatás céljául szolgáló infografika (áttekintés és a részletek bemutatása) formájában dolgoztunk fel ügyfeleink, partnereink, a digitalizáció és az elektronikus közigazgatás iránt érdeklődők számára. A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. feladatairól szóló kormányrendelet összefoglalója - áttekintés (PDF) Készítették az eGov Tanácsadó Kft. munkatársai 2022. augusztus 16. Jogszabályi háttér: 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak...

Részletek

A Kormány 1351/2022. (VII. 21.) Korm. határozata az EU-elnökség Kormánybizottság létrehozásáról

„...1.1. Az EU-elnökség Kormánybizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a) az igazságügyi miniszter, b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter, c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, d) a külgazdasági és külügyminiszter, e) a területfejlesztési miniszter, f ) a pénzügyminiszter. 1.2. Az EU-elnökség Kormánybizottság munkájában részt vesz a) az 1.4. alpont szerinti szakértői munkacsoport elnöke, b) az eseti meghívottként részt vevő más személyek. 1.3. Az EU-elnökség Kormánybizottság titkársági feladatainak ellátásáról az Igazságügyi Minisztérium a Miniszterelnöki Kormányirodával együttműködve gondoskodik. 1.4. Az EU-elnökség Kormánybizottság üléseinek előkészítésére, illetve a...

Részletek

Megjelent a kormány alapvetése a kibontakozó digitalizáció körülményei között folytatandó fogyasztóvédelmi politikáról

„1. A Kormány meggyőződése, hogy – figyelemmel a digitalizáció, a technikai fejlődés és a piaci változások által támasztott kihívásokra – a fogyasztók jogainak érvényesítése kizárólag hatékony állami segítségnyújtással és intézményrendszerrel, valamint a fogyasztóvédelmi intézményrendszer és a piaci szereplők közötti együttműködéssel valósítható meg. A Kormány ezért elkötelezett a magyar emberek és a magyar családok jogainak védelme, a fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szembeni fellépés, valamint az önkéntes jogkövetés előmozdításamellett. E célkitűzések érvényesülése érdekében a Kormány egyetért azzal, hogy fogyasztóvédelmi politikájaa jövőben az alábbi célok és területek...

Részletek

Még nincs megállapodás az Európai Bizottsággal, de a kormány már több operatív programot elküld Brüsszelbe

„A folyó uniós költségvetési ciklus több operatív programjának tervezetét hagyta jóvá a kormány és intézkedett, hogy az kerüljön - jóváhagyásra - az Európai Bizottság elé. A részletek csak a Végrehajtás Operatív Programnál ismertek, ebből például a gazdasági programokat irányító hatóság 74,7 milliárd forinthoz jutna. Egyelőre még mindig nem állapodott meg az Orbán Viktor vezette magyar kormány az uniós források egyetlen fajtájának utalásáról sem az Európai Bizottsággal. A partnerségi megállapodást legkorábban az ősz közepén írhatják alá a hírek szerint, így még kétséges, hogy...

Részletek

Elvették az NKK-t Vitézy Dávidtól és a TIM-től

„A korábbi Budapest Fejlesztési Központ utódcégét, a Nemzeti Közlekedési Központot a Lázár János vezette tárca égisze alatt viszik tovább. A Miniszterelnökség a Telexnek már korábban megerősítette, hogy azok a feladatkörök, amelyeket a Budapest Fejlesztési Központ az építésügy és a beruházások területein ellátott (azaz a mostani NKK-projektek), Lázár János tárcájához kerülnek majd. Most ez a VEKE beszámolója szerint egy, a július 13-i Magyar Közlönyben megjelent rendelettel meg is történt, és az Építési és Beruházási Minisztériumhoz kerül a mintegy 300 fősre nőtt intézmény. Ez...

Részletek

Lánszki Regő, Lázár János államtitkára, kapott országos főépítészi megbízást

„1. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése alapjaϕn az országos főépítészi feladatok ellátásával Lánszki Regő államtitkárt bízom meg. 2. § (1) Az országos főépítész ellátja a Korm. rendelet és más jogszabály alapján az országos főépítész feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, így különösen a) szakmailag összehangolja az állami és az önkormányzati főépítészek tevékenységét, b) ellátja az állami főépítészi vizsga lebonyolítási feladatait, c) ellátja a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat, d) kidolgozza az...

Részletek
Page 2 of 143 1 2 3 143