Találat: törvények, határozatok

A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendelet tervezetéhez

„Tartalmi összefoglaló a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendelet tervezetéhez A tervezet célja kettős: - a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozás alapján aktualizálásra kerülnek a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szövegében felsorolásra kerülő biztonsági okmányok köre; - meghatározásra kerül a digitális biztonsági okmány fogalma. Ennek keretébenszabályozásra kerülnek a digitális biztonsági okmány kibocsátásának esetei és a nemzetközi előírásoknak és szabványoknak való megfelelés. A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023....

Részletek

Egységes Digitális Kapuhoz kapcsolódó jogszabályok módosításáról Korm. rendelet

„Ö S S Z E F O G L A L Ó Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló _____/2023. (…) Korm. rendeletről A kormányrendelet célja az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív...

Részletek

A szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és tevékenységének átadásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

„Ö S S Z E F O G L A L Ó a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló _____/2023. (…) Korm. rendeletről A módosítás célja, hogy 2024. január 1-jétől az egyes már működő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások – elsősorban amelyek a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program megvalósításához kapcsolódnak – a NISZ Nemzeti...

Részletek

Forradalmi változások lesznek a következő két évben a digitális ügyintézésben, mondta Rogán Antal

„Forradalmi változásokat hoz a digitális ügyintézés területén 2024 végétől a Digitális állampolgárság program (DÁP-alkalmazás), a keretjogszabályt a kormány pénteken bocsájtja társadalmi vitára és jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter újságíróknak pénteken elmondta: a fejlesztéseknek köszönhetően mobiltelefonra költözik első körben az igazolvány, az elektronikus aláírás és az ügyintézés egy része. Ez a későbbiekben az állami szolgáltatásokkal és a közműszolgáltatások fizetéséhez kapcsolódó biztonságos megoldásokkal és piaci szolgáltatásokkal is kibővül majd - jelezte. Rögzítette: egy olyan alkalmazást dolgoztak ki...

Részletek

A területfejlesztésről – társadalmi egyeztetés

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ a területfejlesztésről szóló törvény tervezetéhez A törvénytervezet alapján a területfejlesztés szakmai-tervezési szemlélete megújul, intézményrendszerében és eszközrendszerében is új elemek jelennek meg, indokolt ezért egy új törvény megalkotása a hatályos jogszabály (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény) jelentős módosítása helyett. Társadalmi egyeztetésre nyitva álló határidő: a közzétételtől számított 8 napon belül. Véleményezés: tfat@tfm.gov.hu” Forrás: A területfejlesztésről; Miniszterelnökség, Jogszabálytervezetek; 2023. október 31.

Részletek

Törvénytervezet a versenyképesség erősítésére és a közigazgatás hatékonyságának növelésére

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szólótörvény-tervezethez A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény-tervezet elsődleges célja a gazdálkodó szervezetek adminisztratív terheinek csökkentése. ... A tervezetre vonatkozó véleményét a tarsadalmiegyeztetes@im.gov.hu elektronikus levélcímre küldheti meg 2023. november 8-ig.” Forrás: 2023. évi …. törvény a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítéséve; Igazságügyi Minisztérium, Jogszabálytervezetek; 2023. október 31.

Részletek

Internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló törvényjavaslat – társadalmi egyeztetés

„Tartalmi összefoglaló az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló törvényjavaslathoz A törvény célja, hogy a vonatkozó európai uniós jogforrás, a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, a továbbiakban: Rendelet) magyar tagállami alkalmazását és érvényesítését szolgálja, valamint elősegítse. Ennek érdekében a Rendelet a magyar jogrendszerrel összhangban lévő alkalmazásához, végrehajtásához szükséges kiegészítő rendelkezéseket, illetve a Rendelet értelmében tagállami hatáskörben megalkotandó részletszabályokat tartalmaz. A törvény, a Rendelet...

Részletek

Társadalmi egyeztetésen a nemzeti ESG-keretrendszer, és a vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályai

„A Gazdaságfejlesztési Minisztérium társadalmi vitára bocsátja a nemzeti ESG keretrendszerről, a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat célja a magyar vállalkozások versenyképességének növelése, ezáltal a magyar gazdaság erősítése. A 21. század társadalmi és gazdasági életében egyre gyakrabban, egyre több területen találkozhatunk a fenntarthatóság fogalomkörével. Az ESG (Environmental, Social, Governance) célja, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége a fenntarthatósági szempontok, a környezeti, társadalmi hatások...

Részletek

Egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosítása – társadalmi egyeztetés

„TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ az egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezethez A tervezet célja, hogy az „E-ingatlan-nyilvántartás” című projekttel összefüggésben – amely projekt átfogó célja a magyar gazdaság versenyképességének növelése azzal, hogy csökkentésre kerüljön a földügyi eljárások átfutási ideje, költségszintje, és a kapcsolódó közigazgatási adminisztratív terhek mértéke – javaslatot tegyen egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosítására. ... Társadalmi egyeztetésre nyitva álló határidő: a közzétételtől számított 8 napon belül. Véleményezés: tarsadalmiegyeztetes@me.gov.hu” Forrás: Egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosítása; Miniszterelnökség; 2023....

Részletek

Kényszerű véget ért a Modern Városok Program

„Mint a Magyar Közlönyben olvasható, befejeződik a megyei jogú városokra szabott, kiemeltnek számító Modern városok program, melynek keretében 2023 januári adatok szerint akkor 4200 milliárd értékben zajlott a 23 megyei jogú várost érintő fejlesztés. A 2015 óta eltelt mintegy 8 költségvetési évben több mint 2353 milliárd forint fejlesztési forrás kifizetése történt meg. A közlönyben most az áll, hogy „2022 óta ugyanakkor gyökeresen megváltozott a gazdasági és politikai környezet, minderre tekintettel most nemcsak lehetséges, de szükséges is mérleget vonni, illetve jelen formájában lezárni...

Részletek
Page 2 of 155 1 2 3 155