Koronavírus: elengedte a költségvetési gyeplőt a Bizottság

„2011-es létrehozása óta először az Európai Bizottság annak a záradéknak a beélesítését javasolta pénteken a tagállamoknak, amely az általános gazdasági válsághelyzetre való tekintettel lényegében ideiglenesen felfüggeszti az uniós költségvetési szabályok alkalmazását. A pénzügyminiszterek hétfőn videókonferencián döntenek a záradék aktiválásáról.

Az Európai Bizottság pénteken a koronavírus-járvány súlyos gazdasági hatásaira való tekintettel annak a záradéknak a beélesítését javasolta a Tanácsnak, amely kollektíven minden tagállamot átmenetileg felment a költségvetési szabályoknak való megfelelés alól. A tanácsi jóváhagyást követően a stabilitási és növekedési paktumban foglalt költségvetési szabályok nem korlátozzák majd abban a tagállamokat, hogy a válság súlyossága által indokolt intézkedéseket hozzanak gazdaságaik megmentésére.

A pénzügyminiszteri Tanács hétfőn videókonferenciát tart a Bizottság legújabb javaslatának gyors jóváhagyása érdekében.

A fiskális szabályok 2011-es reformja (az ún. hatos csomag) során létrehozott záradék összehangolt és rendezett ideiglenes eltérést tesz lehetővé a normális előírásoktól valamennyi tagállam számára egy általános válsághelyzetben, amit egy, az euróövezet vagy az EU egészét érintő súlyos gazdasági lejtmenet idézett elő.

„Ma maximális rugalmasságot javaslunk a szabályainkban, amelyek birtokában a nemzeti kormányok mindenkinek támogatást nyújthatnak – egészségügyi rendszereiknek és az egészségügyben dolgozóknak, és a válság által sújtott embereknek is. Annak biztosítására törekszem, hogy a lehető legjobb módon reagálhassunk a koronavírus-járvány humán és szociális-gazdasági dimenzióira” – szögezte le Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A testület előzőleg már áldását adta a stabilitási és növekedési paktum rugalmas alkalmazására, amit a kormányok felelősségi területén kívül eső rendkívüli esemény indokolhat.

Ezt a záradékot az állami kiadások széles skálájára alkalmazni lehet, azzal a kitétellel, hogy a koronavírussal állnak összefüggésben. A tagállamok által bevezetett ilyen jellegű intézkedések hatását figyelmen kívül hagyja majd a Bizottság, amikor az egyes országok költségvetési szabályoknak való megfelelését vizsgálja majd.

A pénteken kezdeményezett általános klauzula ezen is messzebbre menő rugalmasságot tesz lehetővé, lehetővé téve a tagállamoknak a válság megfelelő kezeléséhez szükséges költségvetési intézkedések foganatosítását, miközben a stabilitási és növekedési paktum keretei között maradnak.

A Bizottság ezenfelül a napokban kezdeményezte az állami támogatási szabályok rugalmas alkalmazását. A csütörtökön elfogadott ideiglenes keretszabály lehetővé teszi a tagországoknak azt, hogy elegendő likviditási támogatást nyújtsanak bármilyen típusú üzleti vállalkozásnak és biztosítsák a gazdaság működőképességét a járvány alatt és azt követően. A testület emellett az uniós büdzsét is mozgósította az ügy érdekében, összesen 37 milliárd eurót a tagállamok rendelkezésére bocsátva egészségügyi védőszközök beszerzéséhez, a kkv-k megsegítéséhez és a munkaerőpiac stabilizálásához.

Miként a Bizottság is rámutat, mindezek a nemzeti intézkedések a gazdasági tevékenység visszaesésével együtt számottevően magasabb államháztartási hiányokat eredményeznek majd.

A Brüsszel által március 13-án bemutatott közleményben elvázolt gazdasági forgatókönyv 1 százalék körüli GDP-visszaeséssel számolt 2020-ban az EU egészében. De, a járvány hatásaitól függően a gazdasági visszaesés ennél is jelentősebb lehet. A Bizottság úgy látja, hogy a gazdaság 2020-as visszaesését a gazdasági és pénzügyi válság legrosszabb évéhez, 2009-hez lehet hasonlítani.

A testület előrebocsátja, hogy a tagállamok stabilitási és konvergencia programjainak közelgő kiértékelése, a tavaszi (májusi) gazdasági előrejelzés és azt követően az országspecifikus ajánlások elfogadása lehetőséget nyújt a szükséges koordinációra és iránymutatásokra arra vonatkozóan, hogyan nézzenek ki a megfelelő fiskális intézkedések tagállami és összeurópai szinten.

Az általános mentességről szóló záradék azt is kiköti, hogy annak alkalmazása nem sodorhatja veszélybe a költségvetés fenntarthatóságát, a követelményektől való eltérés pedig csak ideiglenes lehet. A Bizottság jelezte, hogy addig kívánja alkalmazni a rugalmassági záradékokat, ameddig azokat szükségesnek ítéli.”

Forrás:
Koronavírus: elengedte a költségvetési gyeplőt a Bizottság; Bruxinfo; 2020. március 21.

Kategória: egészségügy, gazdaság, közigazgatás:külföldön | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

Az adatgondnokság szerepének és felelősségének újradefiniálása az adat-együttműködés korában

„Stefaan G.Verhulst, a GovLab társ-alapítója és kutatás-fejlesztési igazgatója munkatársaival közösen jegyzett cikkében az adatgondnokság újragondolására tett javaslatot a medium.com „Data & Policy” blogjában. A „Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration” címmel megjelent írás a GovLab ugyanezzel a címmel megjelent, álláspontjukat rögzítő és kifejtő tanulmányán alapszik. Mint a szerzők rámutatnak: az adatok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a gazdaságban, és egyre nyilvánvalóbb, hogy milyen hatalmas társadalmi haszna lehet a korábban egymástól elkülönített adatkészletek újra-felhasználásának és kombinálásának. Az ehhez szükséges partnerség egyik új formája az adat-együttműködés (data collaboratives), amelynek során az adatokat és az adatokhoz kapcsolódó szakértelmet közérdekből megnyitják külső szereplők előtt (pl. vállalatok által birtokolt adatokat a tudományos élet vagy a statisztikai hivatal felé). Az adatokhoz kapcsolódó szektorális szakértelmek széles körének összehozásával az együttműködés új meglátásokat és innovációt eredményezhet, és segít felszabadítani a korábban silószerűen szétválasztott adatokban és szakértelemben rejlő potenciált.

Ugyanakkor korántsem sikeres minden adategyüttműködés. A sikertényezők közül a szerzők szerint egy szempont mindenképpen kiemelkedik: ez pedig az, hogy az együttműködés során volt-e olyan egyén vagy munkacsoport az adatkezelő szervezeteken belül, aki vagy amely felhatalmazást kapott a köz érdekében az adat-együttműködés proaktív kezdeményezésére, segítésére és koordinálására – vagyis hogy volt-e adatgondnok a folyamatban. Az adatgondnokok teszik rendszerezetté a partnerséget, és segítenek fokozni az erőfeszítéseket a siker első jelei után. Kulcsszerepük van az adatok újrahasznosításának gyorsításában a funkcionális hozzáférés biztosításával, általánosan értelmezve: az adatkorszak potenciáljának felszabadításában.

A dokumentum az adatgondokság profiljával és potenciáljával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, azzal a céllal, hogy operatív ütemtervet biztosítson az adatgondnokság megvalósításának vagy kiterjesztésének segítésére, a versenyszférában és a közszférában egyaránt, valamint hogy elkezdje a megfelelő szakmai közösségek felépítését. A szerzők az adatgondnokságot elsősorban két tengely mentén szándékoznak körülírni: a felelősségük definiálásával és a szerepkörök meghatározásával.

A felelősség terén három fő elemet emel ki a dokumentum: az együttműködést, a más szereplőkkel a köz érdekében végzett közös munkát; az ügyfelek, felhasználók, a vállalati érdekek és a közérdek védelmét; és végül, a minden releváns fél betekintése mellett biztosított cselekvést.

A felelősség három eleme öt olyan szerepkörön keresztül nyilvánul meg, amiket az adatgondnoknak be kell töltenie:

  • partnerség, elkötelezettség a közösség iránt;
  • belső koordináció és a munkatársak elkötelezettségének biztosítása;
  • adatvizsgálat, adatetika, érték- és kockázatelemzés;
  • a kutatási eredmények szétterítése és kommunikációja;
  • az adat-együttműködés folyamatos gondozása, a fenntarthatóság megcélzásával.

A GovLab a jövőben is az érdekeltek iránt elköteleződéssel kívánja feltárni a fenti témaköröket, elvégezve a szerepkörök és felelősségek finomhangolását, integrálva az életből vett tapasztalatokkal. Különös odafigyeléssel annak megértésére, hogy mi a különbség a vállalati, illetve a közszféra adatgondnoksága között, ezzel együtt mik a közös kihívások és gyakorlatok.

A szerzők célja, hogy segítsék az adatgondnokság adott szervezeten belüli megvalósítását azzal, hogy az adat-együttműködést és az adatfelelősséget rendszerezettebbé, fenntarthatóvá és felelőségteljessé tegyék. A jövőben meg akarják vizsgálni az adatgondnokok formális hálózatának létrehozását is, többek között adatgondnok-táborok és műhelymunkák megszervezésével. További vizsgálatokat és megfontolást igényel a szükségletek és ösztönzők, a mérhetőség, a hálózatok irányítási modellje, a működés és hálózati struktúra, valamint a fenntarthatóság és finanszírozási modell.”

Forrás:
Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration; Data & Policy; 2020. március 2.
Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration; GovLab; 2020. március (PDF)
Data Collaboratives. Creating public value by exchanging data (webhely)
Cases | Data Collaboratives (Működő példák)
Data Stewards Network (DSN)
Experts say privately held data available in the European Union should be used better and more; Európai Bizottság; 2020. február 19.
High Level Forum on Official Statistics. Data stewardship – a solution for official statistics’ predicament? Concept note and agenda; UN Statistical Commission High-Level Forum on Official Statistics; 2020. január 27. (PDF)
Európai adatstratégia; Európai Bizottság
Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest; Európai Bizottság; 2020. február 26. (PDF)
Európa digitális jövőjének megtervezése: az Európai Bizottság adat- és mesterségesintelligencia-stratégiája; eGov Hírlevél
Adatgondnokság; eGov Hírlevél – korábbi cikkeink adatgondnokság és Bizalmi adatvagyon-kezelés (data trust) témájában

Kategória: gazdaság, informatika, jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, politika, szakirodalom | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Távkorrepetálást indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

„Távkorrepetálást indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a karitatív szervezet munkatársai a tanulásban segítségre szoruló gyermekeket kötik össze a segítségüket felajánló fiatalokkal. A jelentkezőket zárt videókapcsolaton kötik össze a https://korrepetalas.maltai.hu oldalon keresztül.

A koronavírus járvány idején otthon tanuló gyerekek számára kínál segítséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új, kortárs segítő programja. A tanulásban segítségre szoruló diákok a karitatív szervezet új weblapján kérhetnek segítséget. Ugyanezen a weblapon várják azoknak a fiatal önkénteseknek a jelentkezését, akik a tudásukat ajánlják fel. A Szeretetszolgálat munkatársai összekötik a jelentkezőket, akik számukra létrehozott videó chatszobákban kommunikálhatnak egymással.

A Máltai Szeretetszolgálat programja egyszerre teremt lehetőséget a korrepetálásra szoruló gyerekeknek, és a másoknak segíteni akaró fiataloknak, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján tartózkodnak éppen. A szervezők általános iskolába járó gyerekeket és érettségire készülő középiskolásokat egyaránt várnak. Akinek segítségre van szüksége, elég megjelölnie milyen tárgyban van segítségre szüksége, mi az, amit nem ért. A máltai szervezet munkatársai megkeresik a problémáján segíteni tudó fiatal önkéntest, és a honlapon keresztül összekapcsolja őket.

A program március 21-én elindult, a https://korrepetalas.maltai.hu weboldal bárki számára elérhető, a Máltai Szeretetszolgálat pedig megkezdte a segítő fiatalok toborzását. A karitatív szervezet mindenkitől azt kéri, hogy a lehetőségre hívja fel a környezetében lévő, otthon tanuló gyerekek figyelmét.”

Forrás:
Távkorrepetálást indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Magyar Máltai Szeretetszolgálat; 2020. március 21.

Kategória: egészségügy, Internet, közigazgatás:magyar, művelődés | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A magyarországi internethálózat bírja a megnövekedett terhelést, ettől függetlenül előfordulhat, hogy ha egy helyen sokan használják, akadozni kezd

„A magyarországi internethálózat bírja a megnövekedett terhelést, ettől függetlenül előfordulhat, hogy ha egy helyen sokan használják, akadozni kezd – mondta el az InfoRádiónak Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértő. A fővárosi adatforgalom harmadával bővült eddig, de a rendszer a dupláját is bírná.

Napközben, munkaidőben jelentősebb, 25-30 százalékos növekedést látunk az adatforgalomban, és ezzel hétköznap is beáll az a szint, ami a hétvégi forgalomra jellemző, annyi különbséggel, hogy egy kicsit korábban kelnek az emberek, korábban indul meg az adatok áramlása – mondta az InfoRádiónak Angeli János, a BIX Bizottság elnöke. Az egyik fő szolgáltatása a nonprofit egyesületnek a budapesti internetkicserélő központ üzemeltetése. A BIX összeköti a magyar távközlési cégeket, és az e cégek közti forgalom bonyolításában, kicserélésében segít. Jelenleg 75 szolgáltató csatlakozik a BIX-hez, ennek nagyjából a fele magyar.

Ez a nappali forgalombővülés még mindig jelentősen alacsonyabb, mint a megszokott éjszakai csúcs a kicserélőközponton. Ez utóbbiak esetében egyébként nagyjából 10-15 százalékos növekedést tapasztaltak, ami „még abszolút kezelhető és biztonságosan szolgáltatható” – tette hozzá Angeli János.

Az adatforgalom összetevőivel kapcsolatos statisztikát nem készítenek, általánosságban azonban elmondható, hogy a videós tartalmak viszik jobban a sávszélességet, ezért valószínű, hogy a növekedésben van szerepe a videokonferenciáknak, videómegosztásoknak és televíziós műsornézésnek.

„Előfordulhat, hogy még növekszik majd az adatforgalom, de én úgy gondolom, hogy nem lesz olyan volumenű bővülés, ami veszélyeztetné az infrastruktúránkat” – mondta Angeli János. Jelenleg ugyanis a beépített kapacitás felét használjuk ki, vagyis egy duplázódás még azonnal kezelhető, és további kapacitásokat is üzembe tudnak még helyezni.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta megugrott a magyar internet forgalma, hasonlóan Olaszországhoz. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek a sávszélességnek a java részét ma már azok a streaming videó szolgáltatások foglalják el, mint a Netflix és a YouTube, így nem véletlen, hogy az Európai Bizottság ezt a két szolgáltatót kérte fel arra, hogy lehetőség szerint csökkentsék a videostreaming minőségét, ezzel is kevésbé terhelve az európai távközlési hálózatokat – mondta az InfoRádiónak Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértő.

„Magyarország egyébként a világ egyik legjobban felkészített országa ebből a szempontból, nálunk van az egyik legjobb internet infrastruktúra az egész világon” – mondta a szakértő. Ezért különösen érdekes helyzet ez a mostani, hogy az egyébként nagyon jó infrastruktúra mennyire bírja a ráboruló végfelhasználói terheltséget. Szerinte egyelőre nincsenek különösebb problémák és fennakadások a hazai hálózatnál és az internetszolgáltatásban.

Ám ha a felhasználó azt tapasztalja, hogy az otthoni vagy éppen a mobil internethozzáférésén akadozik, szakadozik a videó, akkor ez valószínűleg azért lehet, mert a környezetében sokan ugyanúgy interneteznek, mint ő. Ebben az esetben nemcsak saját magának, de a környezetében lévőknek is élvezhetőbbé teheti az internetet, ha spórol a sávszélességgel – tette hozzá a szakértő.

Egyéni praktikák sávszélesség-spóroláshoz
A felhasználók is sokat tehetnek a hálózat leterheltségének csökkentéséért, például a sokak által használt videóchat alkalmazásoknál érdemes átgondolni, hogy szükség van-e ezeknél a videó bekapcsolására. Ha nem, akkor használjuk csak a hangátviteli megoldásukat, mivel már ezzel is rengeteg sávszélesség megspórolható a szakértő szerint. Sokan YouTube-on hallgatnak zenét: itt is el lehet gondolkodni a képfelbontás csökkentésén, és HD helyett 240 pixeles felbontásra állítani azt, vagy pedig ehelyett az audiostreaming szolgáltatásokat – mint például a Spotify, vagy az Apple Music – használjuk zenehallgatáshoz.”

Forrás:
A felhasználók is sokat tehetnek az internet használhatóságáért; Domanits András; Infostart/InfoRádió; 2020. március 22.

Kategória: egészségügy, gazdaság, Internet, közigazgatás:magyar, távközlés | Címke: , , , , , | Hozzászólás most!

A koronavírus-járványról nyújt információkat a Google új információs webhelye

„Egy olyan weboldalt (google.com/covid19) indított a Google, amely a koronavírus-járványról nyújt információkat.
A többi között a vírus kezeléséréről, az ellenszer kifejlesztéséről olvashatnak információkat a honlapra látogatók – írja a Reuters. A honlap Egyesült Államokra összpontosít.

A weboldal több nyelven és több országban is elérhető lesz az elkövetkező napokban – közölte a Google.
Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója közölte, hogy a keresőóriás együttműködik az Egyesült Államok kormányával.

A weboldal eredetileg március 16-án indult volna, azonban az időpont késett, mivel a koronavírus-járvány kezelésére irányuló helyi és nemzeti iránymutatások jelentősen megváltoztak.”

Forrás:
Koronavírus-infót hoz létre a Google; Világgazdaság; 2020. március 21.
Google launches coronavirus website in the United States; Reuters; 2020. március 21.
Connecting people with COVID-19 information and resources; Emily Moxley; Google, Keyword blog; 2020. március 21.
COVID-19 Information & Resources – Google (az információs webhely)

Kategória: egészségügy, informatika, Internet | Címke: , , | Hozzászólás most!

A Google szünetelteti a Chrome- és a Chrome OS új változatainak kiadását a koronavírus-járvány miatt

„Most stabil működésre, nem új funkciókra van szükségük a felhasználók millióinak.

Mivel az internetezők túlnyomó része a Google-féle Chrome böngészőt használja, és világszerte egyre több ember dolgozik otthonról a koronavírus terjedésének megállítása érdekében, a keresőkirály úgy döntött, hogy a közeljövőben nem látja el új funkciókkal a programot és a Chrome OS operációs rendszert. A fő ok, hogy stabil maradjon a böngésző működése, ami a vészhelyzet közepette igen fontos szempont.

Tweetjében a Chrome fejlesztői csapata azt írta, hogy szüneteltetik a Chrome- és a Chrome OS-frissítések kiadását. [Ez így félreérthető! A jelen főverzióhoz (80) folyamatos a biztonsági frissítések kibocsátása. A következő 81-es verziót nem adják ki egyelőre.Szerk.] Céljuk, hogy stabil, biztonságos és megbízható programot használhassanak mindazok, akiknek munkája, mindennapi tevékenysége függ a Chrome-tól.

Manapság megszokhattuk, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokat rendszeresen frissítik, foltozgatják, azonban sokszor fordul elő, hogy a frissítés telepítése után valamilyen hiba miatt kellemetlenségeket kell elszenvedniük egyes felhasználóknak. Ezért érthető és üdvözlendő a Google döntése.”

Forrás:
Fontos bejelentés a Chrome-böngészőről; Mészáros Csaba; Computerworld; 2020. március 19.
Google pauses Chrome and Chrome OS releases due to coronavirus outbreak; Catalin Cimpanu; ZDNet; 2020. március 18.
Upcoming Chrome and Chrome OS releases; Google, Chrome Releases; 2020. március 18.

Kategória: informatika, Internet, technika | Címke: , , , | Hozzászólás most!

A 7/2020. (III. 20.) BM rendelet módosítja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó BM rendeletet

„…1. §
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet] 11. alcíme a következő 53. §-sal egészül ki:

„53. § (1) A kártya elektronikus olvasásának műszaki és biztonsági követelményeit a 6. melléklet határozza meg.

(2) A kártya elektronikus olvasására jogosult a 6. mellékletben meghatározott követelmények szerint köteles eljárni.”

2. § 3 Az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki…”

Forrás:
A belügyminiszter 7/2020. (III. 20.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 50. szám; 2020. március 20.; 1528-1529. o. (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

A fizikai kapcsolatok számának csökkentése érdekében a bankkártyás fizetés értékhatárának emelésére szólítja fel az MNB a pénzügyi rendszer szereplőit

„A fizikai kapcsolatok számának csökkentése érdekében az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra történő emelésére szólítja fel a bankokat és a kártyatársaságokat a Magyar Nemzeti Bank. A mielőbbi alkalmazhatóság érdekében a jegybank a vonatkozó jogszabályok módosítását javasolja a kormánynak.

A koronavírus terjedésének lassítása miatt már eddig is több intézkedés született az emberek közötti fizikai kapcsolat minimális szintre csökkentése érdekében. Ezeket a lépéseket a pénzforgalom oldaláról hatékonyan támogathatja az elektronikus fizetési megoldások intenzívebb használata. Ehhez indokolt a bankkártyák használati feltételeinek javítása.

A PIN kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár egységesen 15 ezer forintra történő emelésével becslések szerint a vásárlásoknak már közel 90 százaléka (összesen mintegy 670 millió darab tranzakció) lenne bevonható abba körbe, amikor a tranzakció a POS terminál ügyfél általi kezelése (érintése) nélkül megtörténhet.

A módosítás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében az MNB kormányzati szabályozási módosítást is kezdeményez, a bankokat és a kártyatársaságokat pedig felszólítja az új értékhatárok mielőbbi alkalmazására. ”

Forrás:
A bankkártyás fizetés értékhatárának emelésére szólítja fel az MNB a pénzügyi rendszer szereplőit; Magyar Nemzeti Bank; 2020. március 20.

Kategória: egészségügy, gazdaság, közigazgatás:magyar | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

A Lechner építésügyet és térségi tervezést támogató online alkalmazásai

„A Lechner Tudásközpont online szakrendszerei zavartalanul működnek a járványügyi helyzet idején is. Az olyan elektronikus építésügyet és a térségi tervezést támogató alkalmazások mellett, mint az e-építési napló, az e-közmű, a TeIR vagy a Nemzeti Ökoszisztéma Alaptérkép, többek között az Okos Város Példatár, illetve a műemléki védettségű ingatlanok és a helyi védettséget élvező művi értékek térképes adatbázisa is folyamatosan elérhető.

Bár március 12-től átmenetileg szünetel a személyes ügyfélfogadás a Lechner Tudásközpont Budafoki úti és Bosnyák téri telephelyein, a Tudásközpont online alkalmazásai fennakadás nélkül működnek. Az e-közigazgatást, elektronikus építésügyet és területi tervezést támogató rendszerek folyamatosan elérhetők, ügyfeleink számára rövid összefoglalót készítettünk.

Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY)

Az OÉNY több alkalmazást foglal magában, melyek az építésügy különböző részterületeihez, engedélyezési, hatósági, építésfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos feladatokhoz nyújtanak informatikai támogatást, illetve az építtetők és az építési munka számára biztosítanak elektronikus ügyintézési felületet. Az alkalmazások segítségével a felhasználók – ügyfélkapus belépést követően –az OÉNY adatbázisában tájékozódhatnak egy adott ingatlanra vonatkozó adatokról.
www.e-epites.hu

Országos Építésügyi Nyilvántartás lekérdezése HRSZ alapján

A település és az ingatlan helyrajzi számának pontos megadása után a lekérdezés megmutatja, hogy 2013. január 1. óta az ingatlanra adtak-e ki építési vagy használatbavételi engedélyt, nyitottak-e elektronikus építési napló, készült-e hozzá energetikai tanúsítvány, emellett az ingatlan esetleges örökségvédelmi vonatkozása is megismerhető.
https://www.e-epites.hu/altlek8/?1

E-építési napló

Az E-építési napló olyan elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára a hozzáférést. Elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatok OÉNY-be kerülését.
https://www.e-epites.hu/e-naplo

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)

Az ÉTDR lehetővé teszi a hatósági engedélyezési eljárásokban az elektronikus kérelem- és tervbeadást, az eljárás elektronikus lefolytatását, illetve a szakhatóságok bevonását. A kereső felületen pedig a jelenlegi és korábbi építésügyi engedélyezési eljárások böngészhetőek dátum, település és kulcsszó szerint.
https://www.e-epites.hu/etdr

Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer (E-közmű)

Az E-közmű online felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot, továbbá az építésügyi hatósági és sajátos építményfajták esetében építésügyi hatósági feladatokat ellátó szervek számára eljárásaik során végzett feladataikhoz információt szolgáltat.

Ügyfélkapus belépés után az E-közmű tájékoztató térképe lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók egy adott terület vonatkozásában tájékoztatást kapjanak az ott jelen lévő közművezeték-üzemeltetőkről, illetve azok hálózatairól. A térképen a közműhálózatok vezetékei mellett lehetőség van az ingatlan-nyilvántartási térkép és különböző ortofotók megjelenítésére, továbbá cím és helyrajzi szám szerinti keresésre is. A naponta frissülő interaktív statisztikai felület pedig megteremti annak lehetőségét, hogy a közműegyeztetési folyamatokról könnyen értelmezhető, interaktív formában kapjanak tájékoztatást az érdeklődők.
www.e-epites.hu/e-kozmu

Védett ingatlanok

Az online rendszerben a műemléki védettséget élvező országos jelentőségű ingatlanok, építmények településenként, egy adott helyrajzi számra lekérdezhetőek.
https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

Energetikai tanúsítványok nyilvántartása (E-tanúsítás)

A hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartása, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak nyilvántartásba vételét az OÉNY-ben. A lekérdezés segítségével ellenőrizhető, hogy az adott ingatlanra készült-e energetikai tanúsítvány, mikor és az ingatlan milyen besorolást kapott.
https://entan.e-epites.hu/

Építési munka közreműködőinek kamarai lekérdezése

Az építési munka közreműködői – az építészek, műszaki vezetők és műszaki ellenőrök, kivitelezők – kötelezően tagjai a Magyar Építész Kamarának, a Magyar Mérnöki Kamarának vagy a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarának. Az e-epites.hu felületén a szakemberek kamarai tagsága és jogosultsága is lekérdezhető, a név és a lakóhely (település) ismeretében. (Az építtető maga is felelős azért, hogy az építési munka közreműködői a jogszabályokban előírt jogosultsággal rendelkezzenek.)
https://www.e-epites.hu/kamara8

Települési Arculati Kézikönyv-kereső

A települések és egyes tájegységek építészeti értékeit és karakterét bemutató példagyűjteményeket, a Településképi Arculati Kézikönyveket (TAK), valamint Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyveket (ÉTAK) összegyűjtő weboldalon az építtetők, a döntéshozók és az építészek egyaránt tájékozódhatnak egy-egy vidék vagy helység jellegzetességeiről, de a lakosság is megismerkedhet az ország értékeivel.
http://tak.e-epites.hu/

Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter (HMÉK)

A HMÉK a Helyi Építési Szabályzatokban, a helyi értékvédelemről szóló települési önkormányzati rendeletekben, illetve a településképi rendeletekben rögzített, helyi védettség alá eső művi értékek (épületek, műtárgyak, szobrok, képzőművészeti alkotások, utcabútorok) folyamatosan bővülő térképes adatbázisa.
http://helyiertekek.e-epites.hu/

Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) – Tájékoztató modul

Az E-TÉR a térségi tervezés tájékoztató moduljában térképes formában böngészhető az Országos Területrendezési Terv (OTRT), valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT). Az interaktív térképek a települések kereshetőségével, a rétegek átlátszóvá tételével és együttes megjelenítési lehetőségével teszik egyszerűbbé a térségi tervezéssel, valamint a településtervezéssel foglalkozó szakemberek munkáját.
https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)

A TeIR egy webes térinformatikai alkalmazás, ami lehetőséget biztosít a társadalom, a gazdaság, az épített, a táji és a természeti környezet állapotának, területi jellemzőinek megismerésére, változásainak figyelemmel kísérésére. A térben és időben is szűrhető, statisztikai adatokat képes térképen megjeleníteni, azokból összetett elemzéseket és mutatókat készíteni, ami segítséget nyújt a térségi, települési szinten fejlesztési és rendezési tevékenységet végző szakemberek számára.
https://www.teir.hu/

Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK)

Az NMTK elsődleges célja a lakossági építkezések támogatása és az épített környezet minőségének növelése. Szakmai zsűri által kiválasztott, ingyenesen letölthető vázlattervek 2020 végére kiegészülnek egyszerű bejelentésre alkalmas kiviteli tervekkel, az építkezni vágyók választását 3D épület-betekintés, különböző paraméterek szerinti kereshetőség és építési költségkalkulációk segítik majd.
http://nmtk.lechnerkozpont.hu/

Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PRE-STAT)

A PRE-STAT alkalmazás elsődleges célja a rendőri szervek bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatai megtervezésének, összehangolásának és végrehajtásának támogatása térinformatikai és egyéb elemzési eszközök biztosításával. Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS), valamint az Országos Területrendezési és Területfejlesztési Információs Rendszer (TeIR) adataira épülő alkalmazás különböző területi szinteken, meghatározott időintervallumra vonatkozóan lehetővé teszi a társadalmi, gazdasági és bűncselekményi adatok térképi és grafikonos megjelenítését.
https://prestat.lechnerkozpont.hu/

Nemzeti Ökoszisztéma Alaptérkép (NÖSZTÉP)

A NÖSZTÉP a területi tervezésben, környezet- és természetvédelemben felhasználható ökológiai adatokat tartalmazó komplex ökológiai alkalmazás, amely három szintes kategóriarendszerrel rendelkező, tematikus raszteres állomány formájában mutatja be a hazai ökoszisztémák térbeli elterjedését, az egyes élőhely-adatokat.
http://www.web.map.fomi.hu/nosztep_open/

BIM-köz-PONT, BIM kézikönyv

A hazai szinten egyedülálló honlap segítségével az épületinformációs modellezéssel, BIM-mel (Building Information Modeling) kapcsolatos naprakész és releváns információk, a legújabb hírek és trendek egy online platformon elérhetőek. A letölthető BIM kézikönyvből a módszertan elméleti hátteréről, széleskörű felhasználási lehetőségeiről, gyakorlati megoldásokról tájékozódhatnak az építőipari szakemberek és az érdeklődők.
http://bim.lechnerkozpont.hu/

Okos Város Online Példatár

A nemzetközi szinten is egyedülálló, angol nyelven is elérhető Okos Város Online Példatár több mint 800 jó gyakorlaton keresztül mutatja be, mennyire sokoldalú és összetett az okosváros fogalma a gyakorlatban. A térképes keresőfelülettel ellátott, folyamatosan bővülő példatárban nem csupán technológiai megoldások találhatóak, hanem többek között az életkörülmények, az emberek, a gazdaság, a kormányzás, a környezet és a közlekedés fenntartható, komplex fejlesztésének hazai és nemzetközi jó példáit is bemutatja.
http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/peldatar

Okos Város Módszertani Dokumentumok

A gyűjtemény olyan szakmai háttéranyagokat és stratégia alkotási módszertani eszközöket tartalmaz, amelyek áttekintést nyújtanak az okos város tematika kérdéseiről, illetve segítik a hazai települések okos stratégiáinak létrehozását.
http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/dokumentumok

Forrás:
A Lechner építésügyet és térségi tervezést támogató online alkalmazásai; Lechner Tudásközpont; 2020. március 20.

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, területfejlesztés | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. március 16-március 20.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

AF-ELO Professional , OpenText Livelink támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.20.
Szolgáltatási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. által iratkezelésre használt 1 db ELO Professional rendszer, az OpenText archiváló és OpenText Enterprise Scan rendszerek karbantartásának és üzemeltetésének, továbbfejlesztésének, valamint kapcsolódó legalább 5 db SAP fejlesztés biztosítására.
A rendszer felhasználó száma meghaladja a 400 főt.
Az ajánlatkérés tárgya kiterjed az üzemeltetés támogatási feladatok elvégzésére, az Ajánlatkérő jövőbeni fejlesztési igényeinek teljesítésére az alábbi dokumentációk elkészítésére:
* Üzemeltetési dokumentáció a megrendelő által rendelkezésre bocsátott sablon szerint
* Felhasználói kézikönyv
* E-learning rendszerben történő felhasználói oktatáshoz oktatási anyagok készítése
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 68.000.000,- Ft keretösszegben.
Lásd bővebben

Meglévő multimédiás restauráló rendszer bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Archívum meglévő restauráló rendszerét kívánja bővíteni öt munkaállomásból álló, file alapú restauráló eszközparkkal a Műszaki leírásban részletezett paraméterek szerint. A rendszernek alkalmasnak kell lennie önálló, de a későbbiekben IT hálózati tárolós munkafolyamatok kiszolgálására is, mely folyamatok részeként a munkaállomásoknak 10GbE interfészeken keresztül hálózati tárolóról, helyi kópia készítése nélkül képesnek kell lennie a média tartalmak szerkesztésére a Műszaki, szakmai leírásban megfogalmazott szoftverek használatával.
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft-nek.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.27.
Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft. részére
1. rész: „86” érintőképernyő, projektor, okos TV beszerzése
2. rész: Multifunkciós mono és színes lézernyomtatók beszerzése
3. rész: Videokonferencia rendszer beszerzése
A nyertes ajánlattevőnek az eszközöket le kell szállítania az ajánlatkérő székhelyére és azokat be kell üzemelnie.
Lásd bővebben
(„Molekuláris biológiai kutatásokra közös vállalkozást hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A HCEEM Nonprofit Kft. neve a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ angol rövidítéséből adódik.”)

Térinformatikai és infrastruktúra tervező szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.23.
Desktopoldali Autodesk térinformatikai és infrastruktúra tervező vagy azzal egyenértékű szoftver előfizetések eseti jellegű beszerzése, valamint szoftverkövetés és előfizetés megújítások biztosítása a Budapest Közút részére.
A keretmegállapodás keretösszege: 38.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Lásd bővebben

ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.15.
1 db Tesztautomatizálási eszköz bevezetése, illesztése SAP környezetre és webes alapú fejlesztésekre. Bevezetés támogatása, illetve oktatás. ACE (Automated Conformance Evaluation) termék licenc beszerzés 5 különböző környezetben fejlesztett alkalmazás típus tesztelésére vonatkozóan.
Lásd bővebben

MS szoftver-licenszek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.25.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás informatika SZEI
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Szentendre Város Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
SZEI informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében. (Asztali nyomtató 35 db., Multifunkciós nyomtató 3 db, asztali monitor 55 db., kliensgép 45 db., mobil PC 3 db., Windows pro operációs rendszer 13 db., szerver 1 db, háttértár (NAS) 1 db., levelező alkalmazás 1 db., szünetmentes tápegység 1 db., radiológiai beszédleíró szoftver és mikrofon 1 db., kamerarendszer 1 db., wifi rendszer 1 db.)
Lásd bővebben

ESB fejlesztés 2020 – ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
Vállalkozási keretszerződés ESB fejlesztésre az MVMI Zrt. részére
A feladat részletei:
2020-ban induló rendszerintegrációs projektekben interfész fejlesztési feladatok elvégzése, meglévő integrációs platform kiváltásával és új integrációs igények kielégítésével.
Lásd bővebben

ASP keretrendszer karbantartása és támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
A Magyar Államkincstár részére az ASP Keretrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 1841 óra/12 hónap, amelyhez további 552 óra opció tartozik.
Jelenleg az ASP rendszer 8 szakrendszerrel működik integráltan. Az ASP rendszer országos kiterjesztettségére tekintettel magas a felhasználói szám: az aktív felhasználók száma 25.000, konkurens felhasználók száma 2.000.
Ellátandó feladatok:
Havi díjas vállalkozói feladatok: Jogszabálykövetés, Verziókövetés, Verzió átadás, Kompatibilitás vizsgálat, Dokumentációk karbantartása, Hibajavítások, rendelkezésre állás
Egyedi elszámolású feladatok: Teljesítmény menedzsment, Kiemelt időszakban történő rendelkezésre állás, Kisebb fejlesztési feladatok, Eseti oktatási, képzési tevékenységek,
Lásd bővebben

Pályázatkezelő rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Magyarország határain átnyúló projektek eredményeinek feldolgozására képes Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztési feladatai:
I. Kis- és közepes pályázatok lebonyolítási rendszerének kialakítása a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
II. További fejlesztési feladatok (programozási feladatok) a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
III. Szoftvertámogatás, support, karbantartás
Az eljárásban szereplő informatikai megoldás Ajánlatkérő gazdasági területe által működtetett üzleti folyamatokat támogatja. Az újonnan létrehozott fejlesztéseknek a meglévő kódrendszerhez kell illeszkedniük. A jelenlegi struktúra egy Drupal 8 alapú PHP struktúra, melyhez kapcsolódnak az egyedi fejlesztésű modulok. Az új fejlesztéseknek kompatibilisan kell működniük a meglévő program struktúrával.
Lásd bővebben

Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
Lásd bővebben

MTVA Office IBM storage és SAN support 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
Szolgáltatási szerződés az MTVA meglévő Office IBM storage és SAN rendszereinek és szervereinek supportja tárgyában a szerződés aláírásának napja és 2021. március 31. közötti időtartamra
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

HW-SW katalógus szerinti szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Keretszerződés az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződéses partnerek HW-SW katalógus szerinti szoftverek (Adobe szoftverek, Think-Cell License szoftverek, CorelDRAW Graphics Suite szoftverek, és TeamViewer szoftverek) beszerzésére.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KFP-506/2018 – A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licensz beszerzés (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / a szerződés típusa: adásvételi szerződés)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 359.999.775,- Ft
Lásd bővebben

Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Nielsen Közönségmérés Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 235.713.960,- Ft
Lásd bővebben

Kiszolgálók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Budapest Közút Zrt. Informatikai Igazgatósága 2019. évben 4 db kiszolgálót (szerver számítógépet) kíván beszerezni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 18.490.586,- Ft
Lásd bővebben

EKR001498372019/H001
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adattárház Cognos szervereinek működtetési, valamint a Cognos üzemeltetés támogatási feladatainak elvégzése, továbbá egyes, számára dedikált adatkockák üzemeltetése, frissítésük biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.551.200,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Wattmester Áramellátó Rendszerintegrátor Kft.
A NISZ Zrt. által üzemeltetett informatikai rendszereiben található szünetmentes áramforrások (UPS-ek) javítása a szerződés hatálybalépésétől számítva folyamatosan nettó 14.500.000,- Ft keretösszeg erejéig a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.500.000,- Ft
Lásd bővebben

Quantel és Xendata rendszerhez gyártói támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatási szerződés – az MTVA Quantel hírrendszeréhez és Xendata HSM rendszeréhez gyártói támogatás nyújtása, gyártói felügyelet biztosítása 2020-2021 időszak tárgyában
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 44.724.901,- Ft
Lásd bővebben

NEXON HR-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER SUPPORTJA
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Aközbeszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés keretében az MTVA meglévő NEXON humánerőforrás gazdálkodási rendszerének supportja a szerződéskötéstől számított 12 hónapra, de legkésőbb 2020.12.31-ig 9.990.000,- Ft keretösszegben, valamint 5.000.000,- Ft keretösszegben a jelenlegi rendszerhez kapcsolódó eseti fejlesztési és rendszertámogatási feladatok ellátása (opció), figyelembe véve az új NEXON4 verzió jövőbeni bevezetésének lehetőségét.
Lásd bővebben

Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 209.432.706,- Ft
Lásd bővebben

Tablet és hordtáska beszerzése PIAAC felvételhez
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.
Az OECD PIAAC (Programme of International Assessment of Adult Competencies) próba és adatfelvétel megvalósítása érdekében 190 darab Lenovo 300e 81FY tipusú, vagy azzal egyenértékű tablet készülék és 190 darab hozzá tartozó, gyártóazonos, vállra vethető hordtáska beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.007.700,- Ft
Lásd bővebben

Szoftverlicenc beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
I. részajánlat
Az ajánlatkérő „Ifjúsági Garancia Program” elnevezésű, GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 25 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
II. részajánlat
Az ajánlatkérő „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” elnevezésű GINOP-5.3.10-17-2017-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 2 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
III. részajánlat
Az ajánlatkérő „Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére” irányuló projektjének megvalósításához szükséges 8 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.692.500,- Ft
Lásd bővebben

Szoftverlicenc beszerzése – TOP-5.1.2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
I. részajánlat
Az ajánlatkérő „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű, TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 6 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
II. részajánlat
Az ajánlatkérő „Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen” elnevezésű TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 6 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 1.279.000,- Ft
Lásd bővebben

tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: FX Software Zrt.
InFoRex Integrált Treasury informatika szoftverrendszer támogatása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.981.120,- Ft
Lásd bővebben

Mezőgazdasági VIR rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nyertes ajánlattevő: AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.960.000,- Ft
Lásd bővebben

Kutatáshoz szerverek és tárolóeszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Természettudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 10.111.660,- Ft
Lásd bővebben

Önkormányzat informatikai eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére informatikai eszközök beszerzése.
1. rész: Szerver szoftverek és szerverek beszerzése: 8 db Szerver (Dell PowerEdge R640 Server vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő); 16 db VMware vSphere Standard for 1 processor /legfrissebb verzió/; 16 db Basic Support/Subscription VMware vSphere Standard for 1 processor for 1 year; 2 db VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/; 2 db Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year; 8 db Windows Server Standard 2019 64Bit English 1pk DSP; 16 db Veeam Backup & Replication for VMware Public Sector.
2. rész: Storage beszerzése: 2 db Storage (Dell EMC ME4024 Storage Array vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 53.552.220,- Ft
Lásd bővebben

Szünetmentes tápegység beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Üzemirányítási rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: ELMŰ Hálózati Kft.
Nyertes ajánlattevő: Prolan Innolab Ipari Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen beszerzés alapján történő fejlesztés az alábbi főbb elemeket foglalja magában:
– Meglévő 2 szerverközpont korszerűsítése
– 2 új szerverközpont kialakítása,
– Üzemirányítási szoftver portolása,
– Kiberbiztonsági fejlesztések
– Kritikus szoftvermodulok korszerűsítése,
– Patch management bevezetése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.182.760.000,- Ft
Lásd bővebben

GINOP 3.4.5. CPE router – KM – 1. lehívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
CPE Végponti Router 135
SFP, LX SMF 1310nm, 1.05Gbit/s – 1.25Gbit/s, 10 km/ 12dB, DDM, LC connector 50
SFP, EX SMF 1310nm, 1.25Gbit/s, 40 km/ 19dB, DDM, LC connector 94
SFP CWDM, 1.25Gbit/s, 120 km, DDM, LC connector 66
SFP BiDi 20 km; DDM, LC connector 55
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 200.290,- USD
Lásd bővebben

KFP-504/2018 – publikációs felület megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság;ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;Omnit Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) publikációs felület megvalósítása vállalkozási szerződés keretében (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15 – 2016 – 00035).
A szerződés keretében elvégzendő feladatok [zárójelben az egyes feladatrészek becsült külső (ajánlattevői) erőforrás igénye szakértői órában megadva / összesítve = 22 197 szakértői óra]:
1. A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása (2 720, ebből oktatás: 24 óra)
2. Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása a lekérdezések kiszolgálására (2 400, ebből oktatás 8 óra)
3. Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása (10 400, ebből oktatás: 24 óra)
4. Hálózat vizualizálás, az ehhez szükséges speciális adatpiacok kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások (6 240, ebből oktatás: 48 óra)
5. Projekt zárás (437)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 289.775.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató hirdetmény – CT-EcoSTAT
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) fejlesztési szolgáltatás beszerzése 2020-2021. évre
Felhasználó szám: 2.500 fő
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás a KD műszaki leírásában részletezett funkcionális területekre, modulokra terjed ki.
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és adatkarbantartás a KD műszaki leírásában részletezettek szerint.
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás:
Továbbfejlesztési szolgáltatások biztosítása; becsült szükséglet: 2760 fejlesztői óra
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 194.952.000
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

NEK továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő:IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés célja a Nemzeti Egységes Kártya-kibocsátási Keretrendszer (a továbbiakban: NEK) továbbfejlesztése keretmegállapodás keretében.
Jelen beszerzési eljárás tárgya a NEK rendszer
* továbbfejlesztésének megvalósítása,
* egyedi fejlesztéseinek megvalósítása,
Ajánlatkérő NEK rendszert érintő konkrét továbbfejlesztési és eseti fejlesztési feladatok lehívására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni évi nettó 39.990.000,-Ft keretösszeg erejéig, azonban nem vállal kötelezettséget a keretösszeg lehívására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 159.960.000?- Ft
Lásd bővebben

Hirdetmény Kbt. 103. § (5) bek. alapján (PE 1266)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Pannon Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PE Neptun support (1266)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 184.110.000,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Igazságügyi Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés – az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.370.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

KAR ITER tájékoztató eljárás eredménye
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer,a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel).
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
További információk:
Tekintettel az ajánlati felhívás és dokumentáció kiegészítő tájékoztatás körében feltett kérdések miatt
szükséges módosítására, Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt.53.§ (1) bekezdése alapján visszavonta.
Lásd bővebben

Kategória: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , | Hozzászólás most!