Találat: adatgzadaság

Hatályba lépett az uniós adatkormányzási rendelet

„...38. cikk Hatálybalépés és alkalmazás Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2023. szeptember 24-től kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, 2022. május 30-án.” Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/868 rendelete (2022. május 30.) az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról (adatkormányzási rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg); EUR-Lex; 2022. június 3. és Hivatalos Lap; L 152; 65. évfolyam; 2022....

Részletek