Találat: akcióterv

Akcióterv Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól

„...Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, a továbbiakban: OGP) nemzetközi kezdeményezésben fennálló tagsága határozott előrelépést jelent a nyílt kormányzat és a megismerhető, átlátható közigazgatás irányába. Az OGP célja olyan hatékony, transzparens és ellenőrizhető kormányzás megvalósítása, amely épít az állampolgárok és a civil szervezetek aktív együttműködésére. A Kormány határozott célja, hogy a szélesebb társadalmi részvétel megteremtésével fejlessze az állam és a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokat és csökkentse a bürokráciát. Az akciótervben rögzített vállalások olyan kötelezettségek teljesítését irányozzák elő, amelyek megvalósítása...

Részletek

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akcióterv tervezete

„Tájékoztató a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről szóló előterjesztésről A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, OGP) nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a civil szervezetek bevonásával erősítse a részes országok elkötelezettségét az átlátható kormányzás megteremtése és a társadalmi részvétel erősítése iránt, valamint államközi keretet nyújtson az erre vonatkozó nemzetközi jó gyakorlatok megosztásához. Az együttműködés küldetése továbbá az is, hogy ösztönözze a közigazgatási tevékenység minden szintjén a legmagasabb fokú szakmai integritás megvalósítását. Magyarország e...

Részletek