Találat: ÁROP-1.A.4

Új elektronikus rendszer segíti a számviteli beszámolók benyújtását

„Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata folyamatosan arra törekszik, hogy – a hitelezővédelmi szempontok szem előtt tartása mellett – a számviteli beszámolók benyújtásának egyszerűsítésével is csökkentse a vállalatokra nehezedő adminisztrációs terheket. Az elmúlt évek tapasztalataira építve 2016. december 1-jét követően a Céginformációs Szolgálat Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül fogadja a letétbehelyezés, illetve közzététel céljából benyújtott beszámolókat. Mintegy 400 ezer vállalat teheti közzé egyszerűbben és gyorsabban a kötelező éves számviteli beszámolóját az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott új elektronikus rendszernek (OBR) köszönhetően. A cégek számára...

Részletek

A Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) befejeződött a levéltári anyag egységes nyilvántartását lehetővé tevő, az Államreform Operatív Program keretében végrehajtott projekt

„A Magyar Nemzeti Levéltárban (MNL) befejeződött a levéltári anyag egységes nyilvántartását lehetővé tevő, az Államreform Operatív Program keretében végrehajtott projekt. Az Országos Levéltár korábban, már az e-Archivum rendszer létrehozása során is szorgalmazta a központi, azaz a megyei levéltárakat is érintő elektronikus levéltári nyilvántartás létrehozását, amely a 2012. évi LXI. törvény végrehajtása révén elkerülhetetlenné, az Elektronikus Levéltári rendszer 2013. októberi átadásával pedig megvalósíthatóvá vált. A projekt kifejezett célja volt az is, hogy a meglevő, korábban használt rendszerek alacsony hatékonyságú működéséből származó hiányosságokat megszüntesse,...

Részletek

Elérhető az Adatbázisok Online 1.4-es keresője

„A Magyar Nemzeti Levéltár egyik leglátogatottabb internetes felülete az Adatbázisok Online. Itt egy helyen megtalálható és kereshető az MNL Országos Levéltárának 27 adatbázisa. Az egységes keresőfelület révén egyetlen keresőszó beírásával találatokat kaphatnak a felhasználók a levéltár legrégebbi iratai, a Mohács előtti oklevelek, és az MSZMP jegyzőkönyvei közül is. Naponta átlagosan 4-600 keresés történik a rendszerben, az indulás óta elvégzett több, mint 115.000 keresés összesen közel 47 millió találatot eredményezett. Az Elektronikus levéltári rendszer és a hozzá kapcsolódó egységes Levéltári Portál 2013. október...

Részletek

Közlemény az ÁROP, EKOP projektek döntés-előkészítési eljárásrendjének változásáról

„A 4/2011 (I.28) Kormányrendelet 176/2012. (VII. 26) Kormányrendelettel módosított intézkedései érintik a pályázatok döntés-előkészítési eljárásrendjét. A módosított rendelet hatályon kívül helyezte a Döntés-előkészítő Bizottság alkalmazásának szabályait és megerősítette, hogy a projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönt. Mindezek értelmében azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatóinak kibocsátása 2012. július 29-ét megelőzően megtörtént, de a döntés ezen határnapig nem született meg, valamint azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatói 2012. július 29-ét követően kerültek meghirdetésre, Döntés-előkészítő Bizottság nem kerül felállításra.” Forrás: Közlemény az ÁROP, EKOP projektek...

Részletek

Módosult a nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása érdekében kiírt pályázat dokumentációja

„Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” című, ÁROP-1.A.4 kódszámú kiírás dokumentációja. Az útmutatóban az alábbi módosítások történtek: - A1. Alapvető cél és háttér információ Előzmények alpontjában a hivatkozás módosítása a hatályos akciótervre, - A2. Rendelkezésre álló forrás pontban a keretösszeg javítása 600.000.000 Ft-ról 770.000.000 Ft-ra, a hatályos AT-nak megfelelően, - B2. Kizáró okok pontban a 6. oldalon módosult az 1. e), g) pont szövegezése, - C4. Nem elszámolható költségek köre pontban a 17. oldalon...

Részletek

Megjelent a nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása érdekében kiírt felhívás

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” című, ÁROP-1.A.4 kódszámú felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 600 millió forint. A pályázatok benyújtására 2012. július 16. és 2012. augusztus 15. között van lehetőség.” Forrás: Megjelent a nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. július 16. Kapcsolódó dokumentumtok

Részletek