Találat: biztonsági események

270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről

„...2. A hatóság hatásköre és feladatai 2. § (1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki...” Forrás: 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Nemzeti Jogszabálytár A Kormány 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Magyar Közlöny; 2018. évi 207. szám; 2018. december 20.; 35872-35876. oldalak (PDF)...

Részletek

Szélesítené az incidensjelentési kötelezettséget az EB

„A hálózat- és információbiztonságról szóló irányelv nagyon lassan halad előre az EU intézményei között. Az Európai Bizottság a direktíva egyik fontos pontját, a biztonsági incidensek bejelentési kötelezettségét a kritikus információs infrastruktúrák üzemeltetőin felül a "digitális platform" kategóriába sorolt cégekre is kiterjesztené. Az uniós hálózat- és információbiztonságról szóló irányelv kidolgozásának az Európai Bizottság (EB) még az előző ciklusban,

Részletek

Az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos változások a jogban

„A Kormány 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól 17632-17638. oldalak ... A Kormány 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről 17638-17640. oldalak ... A Kormány 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú...

Részletek