Találat: cselekvési terv

1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról

„A Kormány 1. egyetért a társadalom megbecsülése, az adómorál javítása, valamint az állami költségvetés bevételeinek eredményesebb biztosítása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Vezetője által a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjában meghatározott irányokkal; 2. elfogadja a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programját; 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pont alapján gondoskodjon részletes, feladatszintű Cselekvési Terv (a továbbiakban: Cselekvési Terv) készítéséről, továbbá annak éves szintű aktualizálásáról; Felelős: nemzetgazdasági miniszter...

Részletek

A Kormány 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról

„A Kormány 1. egyetért az elektromobilitás hazai elterjesztésével és annak kezdeti lépéseként elfogadja az 1. melléklet szerinti Jedlik Cselekvési Tervet; 2. elrendeli a Jedlik Cselekvési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérését és végrehajtásának értékelését, felülvizsgálatát; Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: folyamatos 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről, és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról – elsődlegesen az egészségügy, a városi és elővárosi közösségi közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén – a kibocsátási egységek értékesítéséből származó...

Részletek