Skip to main content

Találat: digitális bűncselekmények

Digitalizáció és büntetőjog

„A Wolters Kluver kiadónál jelent meg Ambrus István új kötete. A Büntetőjogi Tanszék egyetemi docensének kötete a 21. századi technológiai modernizációnak a büntető anyagi jogra gyakorolt hatásait vizsgálja. A szerző a büntetőjog általános része körében olyan alapvető dogmatikai intézmények újragondolását végezte el, mint a bűncselekmény fogalma, az elkövetési tárgy, a (kvázi) nyitott törvényi tényállás, az előkészület, az alkalmatlan kísérlet, a kötelező szankciók, illetve az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. A különös rész körében a szerző kimunkálja az ún. szoros és tágabb értelmű...

Részletek