Találat: digitális egyenlőtlenségek

Az IKT és az oktatási egyenlőtlenségek összefüggései

„Az iskola, az oktatás eredeti szerepével ellentétben a diákok társadalmi hátteréből fakadó hátrányokat kevéssé tudja csökkenteni, sőt inkább megerősíti a meglévő különbségeket, és újakat teremt. Az iskolában nyújtott teljesítmény, az érdemjegyek sok esetben a tanuló családi hátterének – amely magában foglalja a szülők iskolai végzettségét, foglalkozási státuszát, a család gazdasági helyzetét és kulturális körülményeit – lenyomatát képezik. Nagy nemzetközi felmérések (például PISA) is alátámasztják, hogy Magyarországon igen erős az összefüggés az iskolai teljesítmény és a családi háttér között. Az utóbbi években az...

Részletek

Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében

„Doktori értekezésünkben az elsődleges és másodlagos digitális egyenlőtlenségeket vizsgáljuk az 1995 után született, Z generációs fiatalokon. A célcsoport sajátossága, hogy beleszületett a digitális világba, ezért elvileg készségszinten használja az internetet és az IKT-eszközöket. A kutatásunk fő kérdései, hogy jelen vannak-e a Z generációs fiatalok között az elsődleges (hozzáférési) digitális egyenlőtlenségek, és ha igen, akkor mely tényezők vannak rá hatással. Ezt követően arra is kíváncsiak vagyunk, hogy milyen különbségek vannak a fiatalok internethasználatában, illetve, hogy a másodlagos (használatbeli) digitális egyenlőtlenségek mely dimenziói mentén...

Részletek

„Vigyük közel a közigazgatást az emberekhez”

„Az idén ismét megrendezett Infotér konferencia ezúttal Szalai Annamária NMHH elnök megnyitójával kezdődött, aki - beszámolója szerint - Magyarország fejlődésének zálogát látja a hazai infokommunikáció fejlettségi szintjében. A nyitó előadások sorában Nuno Correia, a portugál kormány miniszterelnökségének államtitkársági kabinetfőnöki minőségében ismertette hazája elmúlt tíz éves közigazgatási erőfeszítéseit. Correia alapvető fontosságúnak tartja a bürokrácia csökkentését annak érdekében, hogy az állampolgár kerüljön előtérbe. Ezt olyan fejlesztésekkel érte el az ibériai félszigeten fekvő ország, mint a „polgárkártya” (Citizen card), ami egyesíti a személyi igazolvány, az...

Részletek

A kormány szerint nemzeti ügy az infokommunikáció

„A kormány és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint az infokommunikáció nemzeti ügy. A távközlés és az informatika átszövi mindenki életét, s ha egyetértés alakul ki az alapkérdésekben, akkor az hozzásegítheti az országot és a polgárokat a versenyképesség, illetve az esélyegyenlőség növeléséhez. Nyitrai Zsolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkárságának vezetője hétfőn a parlament gazdasági és informatika bizottság informatikai és távközlési albizottságának ülésén az elmúlt egy év munkájáról elmondta, már a ciklus elején sikerült megalkotni a stratégiát, a 2010-2014 közötti időszakra vonatkozó digitális...

Részletek