Találat: digitális ingatlan-nyilvántartás

Az e-ingatlan-nyilvántartások fejlesztése külföldön

„A Kormány a T/17443 számon nyújtotta be a 2023. február 1-én hatályba lépő ingatlan-nyilvántartási törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az elektronikus ügyintézésre történő átálláshoz szükséges átmeneti szabályok biztosítása. Jelen háttéranyag a külföldön működő ingatlan-nyilvántartási rendszerek elektronikus megoldásairól ad tájékoztatást.” Forrás: Az e-ingatlan-nyilvántartások fejlesztése külföldön; Máté Olga; Infojegyzet; Képviselői Információs Szolgálat; 2021/71.; 2021. november 5. (PDF)

Részletek

Az új ingatlan-nyilvántartás gyakorlati szemmel

„Az új törvény egy új, 21. századi ingatlan-nyilvántartási eljárást teremt, melyet egy 21. századi szintű informatikai rendszer támogat: a földhivatali ügyintézés megújul, és ezzel Magyarország is csatlakozik ahhoz a digitalizációs trendhez, amelyet a környező államok már több mint egy évtizede követnek. A magyar lakosság vagyonának jelentős része ingatlanban van, és az ingatlan a vállalatok számára is vonzó befektetési forma. Emiatt nem meglepő, hogy a tulajdonviszonyokat és az ezekkel kapcsolatos ügyintézést fontos volt a kor követelményeivel összhangba hozni. Ez a célja az új...

Részletek

Kormánybiztos neveztek ki, fontos feladatokra

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 2021. május 9. napjától két évre dr. Bogdán Tibort a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki. 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen a) a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására, b) a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, c) az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására. 3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben a)...

Részletek

Elektronikus ingatlan-nyilvántartás

„A Képviselői Információs Szolgálat jelen Infojegyzete Az ingatlan-nyilvántartásról szóló, T/15969. számú törvényjavaslathoz készült. Miután bemutatja az ingatlan-nyilvántartás felépítését és méreteit, áttekinti az informatikai fejlődés jelentős állomásait ezen a területen, majd számba veszi a jelenleg zajló modernizációs projektet, különös tekintettel a háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás megvalósításának jelentőségére. Végül összeveti a magyar földhivatali ügyintézés hatékonyságát a többi európai uniós tagországéval.” Forrás: Elektronikus ingatlan-nyilvántartás; Samu Nagy Dániel; Infojegyzet/15.; Képviselői Információs Szolgálat; 2021. április 22. (PDF)

Részletek

Fenntartható közigazgatás – Az elektronizáció szerepe az ingatlanok nyilvántartása kapcsán

„Publikációmban bemutatom az ingatlanokra vonatkozó jogok bejegyzésének jogilag jelentős tényei feljegyzésének folyamatát érintő változásokat, a történeti előzmények ismertetésével, végig kísérve annak a folyamatnak a legfőbb állomásait, amelynek eredményeként a magyar ingatlan-nyilvántartási eljárás a jelenlegi formáját elérte. Tekintettel arra, hogy az ingatlanok adatai, az ingatlanokra vonatkozó jogok, valamint a jogosultak adatai nyilvántartásának eljárási szabályozása egy a közelmúltban indult projektnek köszönhetően, az elektronikus eljárás eszköztárának a jelenleginél sokkal szélesebb körben történő alkalmazásával jelentős átalakulás előtt áll, fontosnak tartom felmérni azt, hogy a jelenleg előkészítés...

Részletek

Munkacsoport alakul az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai irányítására

„...1. Általános rendelkezések 1. § (1) Az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: E-ING Projekt) általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai, stratégiai döntéseinek meghozatalára – a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 154. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – ún. magas szintű támogatási testületként munkacsoportot hozok létre „E-ING Stratégiai Munkacsoport” elnevezéssel (a továbbiakban: Munkacsoport). (2) Az utasítás hatálya kiterjed a) a Miniszterelnökségnek az E-ING Projektben érintett önálló szervezeti egységeire (a továbbiakban: Miniszterelnökségi Szervezeti...

Részletek