Találat: energiaföldrajz

Energiaföldrajz és energiatervezés

„...Az energiaföldrajz 21. századi fejlődésében két változás hozott radikális fordulatot: a) az energiatermelés decentralizálása, földrajzi szétterjedése és ebből fakadóan a térbeliség felértékelődése; b) a térinformatika megjelenése, amely teljesen új távlatokat nyitott az energiarendszer tervezésében és szervezésében. Ezek a jelenségek oda vezettek, hogy ma a geográfia már nem külső szemlélője az energiarendszer változásainak, hanem annak egyre inkább meghatározó szereplője...” Forrás: Energiaföldrajz és energiatervezés; Munkácsy Béla; ELTE TTK, Földrajztudományi Központ, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék; ISBN 978-963-284-594-4; 2018 (PDF)

Részletek