Skip to main content

Találat: értékelés

Smart City, mint városfejlesztési modell a Felső-Dunántúl nagyvárosaiban (konferencia)

„Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportja, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya és a Veszprémi Akadémiai Bizottság Regionális és Területfejlesztési Munkabizottsága szervezésében Dátum: 2015. november 10. Helyszín: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10. (Konferencia terem) Program: 9:30-10:00 Regisztráció 10:00-10:10 Köszöntők Keresztes Sándor, elnök, MUT Győr-Moson-Sopron Megyei Csoport Reisinger Adrienn, elnök, VEAB Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság Lados...

Részletek

Vállalati technológiafejlesztést és innovációt támogató pályázatok célzásvizsgálata a 2007–2013-as uniós fejlesztési időszakban

„A tanulmány a 2007 és 2013 közötti európai uniós forrásokból a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: GOP) és kisebb részben a Közép-Magyarország Regionális Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) keretében kiszerződött, vállalati technológiafejlesztési és vállalati innovációs pályázatok célzásának néhány aspektusát elemzi az EMIR1 2014. április 30-i adatbázisa alapján. Vizsgálatunkban foglalkozunk az újrapályázás, a keresztpályázás, a területi megoszlás és a vállalatméret kérdéseivel, illetve a középmagyarországi (azaz budapesti és Pest megyei) vállalkozások többi térségben való szerepvállalásával is. Főbb eredményeit tekintve a tanulmány rámutat, hogy a...

Részletek

„A tartalom elsődlegessége a formával szemben” – minőségbiztosítás a közigazgatásban

„A minisztériumoknál és egyéb közigazgatási szerveknél a legnagyobb hiba általában az, hogy a működésnél nem a tartalmat, hanem a formát teszik első helyre. A hatékony működés alapfeltétele pedig épp ennek a fordítottja – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Sümegi Endre, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyarországi Bizottságának titkára. Ahogy a vállalatok, úgy a közigazgatási intézmények megfelelő működésének is alapfeltétele a minőségbiztosítási rendszerek működtetése, amelyek segítségével kiszűrhetők, ha a munkatársak adottságai nagyobb eredmények elérését teszik lehetővé. „Ennek mérésére nagyon jó az EFQM...

Részletek

A közszolgálati szervezetek értékelési módszereinek osztályozása

„Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban merült fel a közszolgálati szervezetek értékelésének igénye, és egyre újabb módszerek jelentek meg, amelyek felvetették ezek rendszerezésének szükségességét mind a gyakorlatban, mind a kutatásokban. A szerző a szakirodalomban fellelhető osztályozási kísérleteknek és az értékelés szakterülete szempontjainak figyelembevételével javaslatot tesz a közszolgálati szervezetek értékelési módszereinek osztályozási keretrendszerére. Az osztályozási szempontok között szerepel az értékelő helyzete, az értékelés szerepe és a megismerés módszere. Az osztályozási keretrendszer tartalmát a szerző példákkal is illusztrálja, amely jelzi a modell gyakorlati alkalmazhatóságát. Ugyanakkor...

Részletek

A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők

„A külső kórházi értékelési módszerek az utóbbi évtizedekben külföldön és a 2000-es évektől Magyarországon is elterjedtek, amelynek eredményeképpen a kórházakat egyszerre akár több külső érintett (például felügyeleti hatóság, finanszírozó, akkreditációs testület, tanúsító szervezet, a betegeket képviselő érdekvédelmi szervezet) is értékeli különböző módszerekkel. Mind a gyakorlatban, mind a kutatók körében ezért számos kérdés merült fel például a módszerek céljával és eredményességével kapcsolatban. A korábbi kutatások elsősorban az értékelési módszerek következményeire koncentráltak (pl. milyen hatásuk van az outputra, eredményre, milyen nem-kívánatos következményeik vannak). Nem...

Részletek

A kétajtós perspektíva: Értékelési rendszer a Nyílt Kormányzat számára

A nyílt kormányzat jelenlegi irányzata kezdeményezések, mérési eljárások és kutatási megközelítések tömegét eredményezték. Azonban általában ezek véletlenszerűek és szétszórtak. A különböző kormányzatok ezt az irányzatot különböző perspektívából szemlélik, eltérő hangsúlyokkal kezelik, és eltérő elméleti megközelítéseket alkalmaznak. Mindezek ellenére a nyílt kormányzat perspektívája lépésről lépésre fejlődik. A tanulmány a fejlemények jobb megértéséhez értékelő keretet javasol. A bevezető rész a nyílt kormányzat problémáját és irányzatait vázolja fel; ezt követi egy szakirodalmi áttekintés; a harmadik szakaszban az értékelési modellt vázolják fel; végül a jövőbeli kutatás...

Részletek

Az elektronikus egészségügyi beavatkozások során módszeres értékelésre van szükség

Összegezés: Az elektronikus egészségügyi beavatkozások jelentős szerepet fognak játszani a 21. században Azonban, amíg nem nem lesznek megfelelőek a feladatra a szakemberek kevéssé lesznek hajlandók alkalmazni őket megkockáztatva a kudarcokat. Az elektronikus egészségügyi fejlesztéseket beavatkozásnak kell tekinteni, és úgy kell értékelni, mint az új gyógyszereket, vagy kezelési eljárásokat, tudatában léve a komplex beavatkozások értékelésének problémáinak. Eszközöket javaslunk az elektronikus egészségügyi beavatkozások értékelésére a tervezési, fejlesztési és alkalmazási szakaszban. Amellett érvelünk, hogy szükséges az elektronikus egészségügyi bevatkozások szisztematikus értékelése. Forrás: Evaluating eHealth Interventions:...

Részletek