Találat: Európai Bizottság

Ezer milliárd eurós beruházás Európa jövőjébe – az EU 2014–2020-as időszakra vonatkozó költségvetési kerete

„Az Európai Parlament a mai napon megszavazta az EU 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretét. Az Európai Parlament egyetértése azt jelenti, hogy a Tanács a közeli hetekben véglegesen jóváhagyhatja a programot. Ezzel lezárulnak a bizottsági javaslatok 2011. június 29-i előterjesztése óta, immár két és fél éve folyó intenzív tárgyalások. Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso a következő szavakkal üdvözölte a mai szavazás eredményét: „Nagy nap ez Európa számára. Az Európai Parlament végső áldását adta a 2014–2020 közötti uniós költségvetésre, ami...

Részletek

Kormányhatározat az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól

„A Kormány az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer átalakításainak irányairól szóló korábbi határozatait megerősítve, a 2007–13-as időszak és a 2014–20-as időszak végrehajtása közötti gördülékeny átmenet biztosítása, a szakpolitikai irányok még teljesebb körű érvényesítése és az intézményrendszer hatékonyabb működése érdekében 1. úgy döntött, hogy a jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül főosztályokként működő irányító hatóságok 2014. január 1-jétől az irányító hatóságokat átvevő valamennyi minisztériumban egységes szervezeti keretek között kerülnek kialakításra oly módon, hogy az irányító hatóságot képező főosztály(ok) – figyelemmel...

Részletek

Az uniós támogatások lehívásának a helyzete

„Bár közismert kormányzati cél a Magyarország számára a most záruló hétéves periódusra biztosított, összesen mintegy 29 milliárd eurós keret teljes lehívása, az már biztosnak látszik, hogy a 100 százalékos lehívás nem lesz meg. A következő hétéves periódusra vonatkozó tervek terén viszont jól teljesítettünk eddig. Bár az uniós források lehívására vonatkozó optimista kormányzati kijelentésekből nincs hiány, a 100 százalékos hasznosításról minden bizonnyal letehet Magyarország. Az Európai Szociális Alapban (ESZA) rendelkezésre álló mintegy 3,6 milliárd eurós keretből ugyanis már most látszik, hogy hazánk nem...

Részletek

EU: az internet gyakran lassabb, mint ahogy hirdetik

„A kutatás célja, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a szolgáltatók hirdetési trükközéseire. Az Európai Bizottság (EB) ma közleményben ismertette egy általuk megrendelt tanulmány eredményeit, mely bizonyítja azokat a véleményeket és feltételezéseket, melyek szerint az EU-ban az internetszolgáltatók a széles sávú kapcsolatoknál nem biztosítják azokat a le- és feltöltési paramétereket, melyeket az előfizetői szerződések reklámjaiban ígérnek: a felmérés azt állapította meg, hogy átlagosan csak az ígért érték 74 százalékát érik el a valós adatok. (A témáról egyébként az IT café nemrég közölt egy...

Részletek

Meglepetés: jogszerű a francia és a máltai telekomadó

„Ma két olyan ügyben is döntést hozott az Európai Unió Bírósága, mely precedenst teremthet a magyar távközlési különadó ügyében is, amivel kapcsolatban kötelezettségszegési eljárás keretében szintén bírósági eljárást kezdeményezett hazánk ellen az Európai Bizottság. Az engedélyezési irányelvvel nem ellentétes sem az elektronikus hírközlési szolgáltatókra Franciaországban kivetett különadó, sem a mobiltelefon–szolgáltatásokat terhelő máltai jövedéki adó - állapította meg mai ítéletében, illetve normakontrolljában az Európai Unió Bírósága. Mindez azt jelenti, hogy a két tagállamnak nem kell visszafizetnie az adót az érintett vállalkozások számára, hiszen...

Részletek

Viták tüzében alakul az új uniós adatvédelmi szabályozás

„Nagyon úgy tűnik, hogy a közeljövőben az Európai Unió és az Egyesült Államok adatvédelmi szabályozása közötti szakadék eltűnik – de sokan vitatják a lépés helyességét. Jelenleg zajlik az Európai Unió (EU) új adatvédelmi szabályozásának, irányelveinek megalkotási procedúrája, és a szokottnál is nagyobb hullámokat kavarnak a történések – legalábbis a hagyományos, szigorú európai adatvédelmi megfontolásokat pártolók, főként civil szervezetek, illetve a szabályozásokat megalkotók között. Ha röviden akarunk fogalmazni: az Európai Parlament (EP) ipari bizottsága a beterjesztett törvényjavaslatokat illetően a közelmúltban több mint 900...

Részletek

Digitális menetrend: bizottsági konzultáció a távközlési piacokra vonatkozó ajánlásról

„Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett abból a célból, hogy naprakésszé tegye azoknak az érintett nagy- és kiskereskedelmi távközlési piacoknak a jelenlegi jegyzékét, amelyekre az uniós távközlési jogszabályoknak megfelelően a 7. cikk szerinti eljárás alkalmazandó (lásd MEMO/10/226). Ezek közé tartoznak többek között a telefonhálózathoz való kiskereskedelmi hozzáférés és a nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés elnevezésű piacok. Az érintett piacokat felsoroló jegyzék segítségével a nemzeti szabályozó hatóságok összehangolt módon végezhetik piacaik szabályozását. A jegyzék felülvizsgálata során figyelembe veszik majd a jelentősebb piaci és technológiai változásokat,...

Részletek

Az Európai Bizottság a rádióspektrum megosztásával kívánja támogatni a vezeték nélküli technológiák innovációját

„Az Európai Bizottság a mai napon nyilvánosságra hozta, hogyan kívánja kezelni a mobil és vezeték nélküli adatforgalom ugrásszerű növekedését: az elképzelések szerint ehhez a vezeték nélküli, és ezen belül a szélessávú technológiákat alkalmassá tennék a rádióspektrum megosztására. A legújabb technológiákkal lehetőség van a rádióspektrum több felhasználó – így például több internetszolgáltató – közötti megosztására és a TV-frekvenciák között rendelkezésre álló spektrum egyéb célokra való felhasználására. A nemzeti szintű spektrumszabályozások gyakran nem tükrözik a legújabb technológiákban rejlő lehetőségeket, és ily módon fennáll annak...

Részletek

Tudományos adatok: a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférés lökést ad az európai innovációnak

„A mai napon az Európai Bizottság intézkedéseket vázolt fel az Európában előállított tudományos információkhoz való hozzáférés javítására irányulóan. A tudományos írásokhoz és adatokhoz való szélesebb körű és gyorsabb hozzáférés megkönnyíti a kutatók és a vállalkozások számára, hogy hasznosítsák a közfinanszírozású kutatások eredményeit. Ezzel megsokszorozódik Európa innovációs kapacitása, az állampolgárok pedig gyorsabban válhatnak a tudományos felfedezések haszonélvezőivé. Ily módon jobb megtérülés biztosítható az Európában évente K+F-re fordított 87 milliárd EUR-t kitevő befektetésnek. Az intézkedések kiegészítik a Bizottságnak az Európai Kutatási Térség (EKT) megteremtéséről...

Részletek

Zöld a lámpa a közigazgatási reform keretében megvalósuló fejlesztéseknek

„Tovább egyszerűsödnek a hatósági eljárások, bővülhet az elektronikai ügyintézések, az elektronikai fejlesztések, a költséghatékony közigazgatási eljárások köre. További fejlesztési források nyílnak meg többek között a kormányhivatalok fejlesztése, valamint az e-közigazgatás és a közigazgatási antikorrupciós program megvalósítása előtt. Az Európai Bizottság elfogadta az Államreform és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosítását, melynek értelmében az Európai Uniós források hatékonyabb elosztása valósulhat meg. A Kormány 2012. május 3-án határozatban döntött az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az Államreform Operatív Program és...

Részletek
Page 27 of 28 1 26 27 28