Találat: geopolitika

Az Európai Unió Tanácsának következtetései az európai gazdasági és pénzügyi ágazat stratégiai autonómiájáról

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el az európai gazdasági és pénzügyi ágazat stratégiai autonómiájáról. Tekintettel a geopolitikai környezetben az elmúlt néhány hónapban bekövetkezett drámai változásokra, még nagyobb jelentősége van az arra irányuló célkitűzésnek, hogy – a nyitott gazdaság megőrzése mellett – kialakítsuk az EU stratégiai autonómiáját. A Tanács e következtetéseiben az alábbiakra összpontosít: az euró nemzetközi szerepének erősítése a reálgazdaság szolgálatában álló, erős, versenyképes és reziliens európai pénzügyi ágazat kialakítása a harmadik országbeli pénzügyi intézményekre és infrastruktúrákra való túlzott ráutaltságból...

Részletek

Stratégiai iránytű: fokozott biztonság és védelem az EU számára a következő évtizedben

„A Tanács a mai napon, egy olyan időszakban, amelyben Európában ismét megjelent a háború, hivatalosan jóváhagyta a stratégiai iránytűt. A stratégiai iránytű egy olyan ambiciózus cselekvési tervet jelent, amelynek alapján az Európai Unió 2030-ra megerősítheti biztonság- és védelempolitikáját. Az ellenségesebbé váló biztonsági környezet miatt óriási előrelépést kell tennünk, és fokoznunk kell cselekvési kapacitásunkat és hajlandóságunkat, meg kell erősítenünk rezilienciánkat, továbbá növelnünk és fejlesztenünk kell a védelmi képességekbe irányuló beruházásainkat. Uniónk ereje az egységben, a szolidaritásban és az elszántságban rejlik. A stratégiai iránytű...

Részletek

Navracsics Tibor: csúcstalálkozó a háború árnyékában

„Ma és holnap – két héttel informális találkozójuk után – újabb csúcstalálkozóra gyűlnek össze az Európai Unió állam- és kormányfői. A napirendet alapvetően az orosz–ukrán háború határozza meg. Míg működésének első időszakában általában félévente kétszer ülésezett az Európai Tanács, és az minősült rendkívüli helyzetnek, ha ennél gyakrabban találkoztak, az utóbbi bő egy évtizedben gyakran már a negyedévente tartott találkozók is ritkának bizonyultak. Kétségtelenül felfogható ez az európai integráció viharos éveinek jeleként, de legalább ennyire annak is, hogy a tagállamok – és azok...

Részletek

A nemzetközi rendszer alakváltozásai a 21. század elején. Tanulmányok Rostoványi Zsolt 70. születésnapja alkalmából

„Jelen kötet Rostoványi Zsolt rector emeritus 70. születésnapjának tiszteletére született egykori tanítványai, munkatársai, és a hazai nemzetközi kapcsolatok tudományterületet művelő kollégák tollából. Rostoványi Zsolt két területen tekinthető iskolateremtő tudósnak: a civilizációelmélet, valamint a Közel-Kelettel és az iszlám vallással kapcsolatos elméleti és gyakorlati megközelítések vonatkozásában. Jelen munka így nagy hangsúlyt fektet az elmúlt évtizedek iszlámmal és a tágabb Közel-Kelettel kapcsolatos témáira, az ezeket fókuszba helyező tanulmányok mellett a kötetben a nemzetközi kapcsolatok diszciplína különböző részterületeit – a diplomáciatörténetet, a nemzetközi politikaelméletet, a külpolitika-elemzést,...

Részletek

REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért

„Oroszország ukrajnai inváziójára tekintettel az Európai Bizottság a mai napon javaslatot tett egy olyan terv vázlatára, amelynek célja, hogy Európa jóval 2030 előtt függetlenné váljon az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, mindenekelőtt a földgáztól. A terv emellett egy sor intézkedést vázol fel az emelkedő európai energiaárakra való reagálás és a gázkészletek következő télre történő feltöltése érdekében. Európában hónapok óta emelkednek az energiaárak, és most az ellátással kapcsolatos bizonytalanság tovább súlyosbítja a problémát. A REPowerEU arra törekszik, hogy diverzifikálja a gázellátást, felgyorsítsa a megújuló gázok...

Részletek

Köd és fénysugár. Kiberakciók és geopolitika az ukrajnai háborúban

1940. november 14-én este, a hitleri Németország 3. Légi hadseregének 515 nehézbombázója a magasba emelkedett. A gépek a Londontól észak-nyugatra elterülő Coventry városa felé vették az irányt. Lényegében ellenállás nélkül közelítették meg a mit sem sejtő települést, és pusztító bombazáport zúdítottak a páratlan műemlékekkel is rendelkező, fontos ipari központra. A terv, ma már tudjuk, nem az ipari övezetek elérése volt: a 33000 gyújtóbombával a sűrűn lakott polgári negyedeket vették célba. A város történelmi negyedei romba dőltek, a halálos áldozatok száma százakra rúgott....

Részletek

Európának vezető szerepre kell törnie a katonai mesterséges intelligenciák területén

„A kontinens csak ebben az esetben kerülhet lépéselőnybe. Alexander Karp, a Palantir adatelemző cég vezetője a müncheni biztonsági konferencián kijelentette, hogy Európa akkor juttathatja a világ élvonalába a saját szabványait és az alapvető értékeit, ha megfelelő pozíciót szerez a katonai célú mesterséges intelligenciák területén. A menedzser a rendezvényen arról beszélt, hogy a kontinentális Európában és angolszász területen eltérő a különböző új adattechnológiák elfogadottsága. Karp hozzátette, hogy szereti az adatvédelmet és szeretné, hogy azt máshol is alkalmazzák. Döntő jelentőségű ugyanakkor annak meghatározása, hogy...

Részletek

Háború és béke

Különös hely lett hirtelen a világ. Az ember, ha a hét végén cikket ír, mielőtt nekiül, gyorsan belepillant a hírekbe: áll-e még a világ, vagy már felesleges a gépeléssel fáradoznia. Szinte mintha egy hetedrangú hollywood-i thrillerben érezné magát az ember, ami talán nem is teljesen véletlen: a minket körülvevő események forgatókönyvét – legalábbis az egyiket – ugyanis éppen arrafelé írják. És hát az az igazság, hogy ebből a hús-vér játékból kisejlő tehetség (pontosabban annak riasztó hiánya) is egy amerikai fércmunkát idéz. Nézzük,...

Részletek

Új tudományos folyóirat: Eurázsia Szemle

„2022. január 28-án került sor az Eurázsia Szemle tudományos folyóirat ünnepélyes bemutatására és annak első számának ismertetésére. Az új tudományos folyóirat legfőbb célja egy olyan nemzetközileg elismert tudományos fórum létrehozása, amely multidiszciplináris megközelítésben a szűkebb régiók helyett Eurázsia egészét érintő és átfogó kérdésekkel foglalkozik. A lap célja, hogy lehetőséget és keretet biztosítson a különböző tudományágak között kibontakozó diszkurzusra, az eltérő nézőpontok ütköztetésére, továbbá mindazon trendek, kihívások és lehetőségek elemző bemutatására, amelyekkel a 21. század Eurázsiája és a nemzetközi rendszer szembenéz. A Holdújévhez...

Részletek

Ukrajna, Oroszország, USA, NATO, EU – háború, vagy béke?

Az elmúlt héten nagyjából a végletekig fokozódott a sajtóban és a közösségi médiában a háborús hisztéria. A jelenség más kifejezéssel aligha írható le kellő pontossággal, ráadásul támad néhány olyan „támpont” is, amire hivatkozva immár nyugodtan használhatjuk ezt az erősen minősítő szóösszetételt. Meglepő módon a CNN fogalmazta meg a múlt héten azt az álláspontot, hogy a nyugati világ közbeszédét (ami sok szempontból a globalizált világ egészének közbeszédét is jelenti) alapvetően ez a célzatos, mesterségesen tervezett, konstruált és terjesztett háborús félelemkeltés uralja – ami...

Részletek
Page 1 of 8 1 2 8