Skip to main content

Találat: Gyöngyös

Stratégiai fejlesztési irányok térgazdasági vizsgálata a Gyöngyösi kistérségben

„Doktori értekezésem első részében az általam tanulmányozott, témát érintő hazai és nemzetközi irodalmi források bemutatására kerül sor. Itt mutatom be a vidék, vidékfejlesztés, vidékgazdaság témaköréhez kapcsolódó fogalmakat, a területi tervezés és stratégia, valamint a mezőgazdasági integráció kérdéseit. Az ezt követő anyag és módszer fejezetben írom le a kutatásom alapjául szolgáló adatbázisok eredetét, az alkalmazott matematikai, statisztikai és térinformatikai módszereket. Szekunder kutatásom alapját a KSH és TEIR adatbázisok adták, mellyel komplex fejlettségi mutatók számítása során kirajzolódtak a Gyöngyösi kistérség településeinek fejlettségi különbségei a...

Részletek