Találat: helyi erőforrások

Endogén fejlesztési stratégia és módszere (a településfejlesztésben)

„Az évek óta fennálló kedvezőtlen társadalmi-gazdasági folyamatok hatására a települések többségében az önkormányzatok és a társadalom tagjai közvetlenül szembesülnek a tartósan alacsony szintű foglalkoztatásból és jövedelmekből adódó nehézségekkel. A legtöbb településen azonban nem élnek a helyi erőforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázásával. Számos tudományos elemzés, újszerű elméleti megközelítés mutat a fejlődést jelentő megoldás irányába, de a társadalmi-gazdasági erőforrások helyi érdekek szerinti integrálására épülő módszerek alkalmazására kevés példa található. Évtizedek óta figyelmen kívül maradt a településeken a helyi problémák megoldását is elősegítő területi tőke hasznosítása....

Részletek