Találat: Hivatalos Értesítő

5/2020. (VII. 2.) IM utasítás a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

„...1. A Magyar Közlöny és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő felelős szerkesztőjének dr. Salgó László Pétert jelölöm ki. 2. A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítésére dr. Ardó Máriát, dr. Guttman Hanga Lillát, dr. Kupecki Nórát, dr. Nagy Attila Mihályt, dr. Petrity Krisztinát jelölöm ki, akik e feladatuk ellátása során önállóan járnak el. 3. A felelős szerkesztő és a helyettesítésére jogosult személyek aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a www.magyarkozlony.hu honlapon kerülnek közzétételre...” Forrás: 5/2020. (VII. 2.) IM utasítás a Magyar Közlöny felelős...

Részletek

5/2019. (III. 13.) IM rendelet a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

„...1. Általános rendelkezések 1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a) a jogszabályok kihirdetésére, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi aktusok, valamint a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások közzétételére (a továbbiakban együtt: megjelentetés), b) az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegének megjelölésére, a jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésére, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint egyes más jogi aktusok közzététel során történő megjelölésére. (2) E rendelet jogszabályra vonatkozó rendelkezéseit – a jogszabály kihirdetése során történő megjelölésének szabályai kivételével – az Alaptörvény és annak módosítása tekintetében...

Részletek