Találat: Hosszú Távú Felújítási Stratégia

1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról

„A Kormány 1. elfogadja „a Hosszú Távú Felújítási Stratégia az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából” című stratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és az abban foglalt intézkedési tervet; 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának az Európai Bizottság részére történő megküldéséről. Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: azonnal” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 101. szám; 2021. június 2.; 4336. o. (PDF) Lásd még:...

Részletek