Találat: Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ)

17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról

„... 3. § (1) A belügyi szerv vezetője gondoskodjon, hogy a belügyi szervnél foglalkoztatottak a) ismerjék meg az elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexet, b) alkalmazzák a belügyi szerv vezetője által jóváhagyott elektronikus információbiztonsági eljárásrendeket, c) a személyes információk interneten történő megosztása során a jogszabályokban és a belügyi szerv normáiban előírtak betartásával teljes mértékben kerüljék az érzékeny, vagy a munkahelyre hátrányos információk megosztását, d) a munkavégzés során tapasztalt szokatlan, nem üzemszerű működést jelezzék a kijelölt informatikai üzemeltetőnek és a kijelölt információbiztonsági felelősnek....

Részletek