Találat: Közbeszerzések Tanácsa

Új elnöke van a Közbeszerzési Hatóságnak

„A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Közbeszerzések Tanácsa tisztújító ülést hívott össze, amelyen a Tanács tagjai dr. Kovács Lászlót, a szervezet korábbi főtitkárát választották meg a Közbeszerzési Hatóság új elnökének. Az új elnök választására azért volt szükség, mert Rigó Csaba Balázst, a Közbeszerzési Hatóság korábbi elnökét 2020. április 15-i hatállyal a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) élére nevezték ki. A testület tagjai egyidejűleg megválasztották Rigó Csaba Balázst a Tanács alelnökének – áll a Közbeszerzési Hatóság közleményében. A 15 tagú Közbeszerzések Tanácsa dr. Kovács Lászlót, a...

Részletek

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 5 útmutató aktualizálásáról döntött

„2020. március 23. napján a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács öt, a Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása és az aktuális jogalkalmazási gyakorlatok szerint felülvizsgált útmutató elfogadásáról döntött. Az alábbi útmutatók aktualizálására került sor: - A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató  - A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató - Az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról - Az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató - A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági...

Részletek

Új elnök a Közbeszerzési Hatóság élén

„2015. október 21-én a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Közbeszerzések Tanácsa 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztotta elnökének Rigó Csaba Balázst. A hatályos jogszabályok szerint a Tanács elnöke öt évig a Közbeszerzési Hatóság elnöki posztját is betölti. Rigó Csaba Balázs megválasztását követően elmondta: célja egy olyan korszerű szolgáltató hatóság kialakítása, amely maradéktalanul megfelel az új törvényi kihívásoknak és ügyfélközpontúságával élen jár a hazai közigazgatásban. Az elnök a szervezet legfontosabb feladatai közé sorolta a bürokrácia csökkentését, a közérdek képviseletét, a jogszerű...

Részletek