Találat: Közfeladat-kataszter

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

„...1. § E rendelet alkalmazásában ... 3. közfeladat: az államháztartásról szóló törvény szerinti közfeladat, 4. közfeladat-kataszter: a hatékony állami feladatellátás biztosítása, továbbá a kormányzati döntéshozatal támogatása céljából az egyes közfeladatokat a teljesség igényével – a közfeladat ellátásáért felelős, valamint a közfeladatot megállapító jogszabály meghatározásával – leíró, deklaratív hatályú, internetes felületen elérhető és nyilvános digitális adatbázis, ... 2. § (1) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a Pest Megyei Kormányhivatal útján működteti a közfeladat-katasztert. A Pest Megyei Kormányhivatal ellátja a jogosultságkezeléssel, valamint a közfeladat-kataszter alkalmazásszintű...

Részletek

A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

„A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Közfeladat-kataszter) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” – projekt keretében, európai uniós forrásból történő megvalósításával. Ezzel összefüggésben a Kormány 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Közfeladat-kataszter informatikai felületének kialakításáról; Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2018. november 1. 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes...

Részletek