Találat: közigazgatási alapvizsga

A Kormány 1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről

„A Kormány egyetért azzal, hogy az államigazgatásban alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyaiban fokozottabban kell érvényre juttatni Magyarország Alaptörvényének értékeit, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre. A Kormány az államigazgatás személyzeti politikája értékelvűségének erősítése érdekében a következőket rendeli el: 1. A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény vonatkozásában a) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga tananyagaiban az Alaptörvény értékeinek fokozottabb megjelenítéséről, különös tekintettel a korábbi...

Részletek

Vizsga nélkül egy köztisztviselő sem dolgozhat

„A köztisztviselőknek 1993 óta kötelező letenniük a közigazgatási alapvizsgát, ennek elmulasztása a munkaviszony megszűnését vonja maga után. A szakvizsga 1998-ban került bevezetésre, ennek nem teljesítése pedig az előmenetelt gátolja - ismertette a Rádió Orient műsorában Juhász Judit, Budapest Főváros Kormányhivatala, Szervezési Főosztályának vezetője. A Szervezési Főosztály idén januárban kezdte meg működését jelenlegi formájában, előtte Koordinációs- és Szervezési Főosztályként működött. 'A járások és a kerületi hivatalok kialakulásával vált szükségesség, hogy külön főosztály legyen a koordináció és a szervezés' - mondta Juhász Judit. Korábban...

Részletek

Letölthető a közigazgatási alapvizsga hatályosított tananyaga

„Lezárult a közigazgatási alapvizsga tananyagának és vizsgakérdéseinek hatályosítása, a tananyag letölthető... A Nemzeti Közigazgatási Intézet a hatályosított közigazgatási alapvizsga tananyagának alkalmazásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja: Közigazgatási alapvizsga: 2012. február 15-ét követő konzultációk esetében az oktatók az új tananyagot oktatják, 2012. március 1-jétől kezdődően a vizsgákon a számonkérés a hatályosított tananyagon alapuló vizsgakérdésekből történik. Tananyagok Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenleg letölthető közigazgatási alapvizsga tankönyv a 2012. január 31-e állapotot tükrözi. Amennyiben a tananyagban az esetleges jogszabályi változások miatt módosulna a tartalom, abban...

Részletek