Találat: Közigazgatási Államtitkári Értekezlet

1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozat az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

„I. A kormányzati részvétel általános szabályai 1. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel és az ehhez kapcsolódó koordinációs eljárásrend tekintetében, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90. pontjára, e határozatot kell alkalmazni. 2. A tárgyalási álláspont kialakítása, az európai uniós tagságból fakadó feladatok koordinációja és nyomon követése, illetve az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása az alábbi fórumokon történik: a) az Európai Koordinációs...

Részletek