Találat: közigazgatási jogi felelősség

Az állami ellenőrzés kérdőjelei, szabályos és szabálytalan a közigazgatásban

„A tanulmány a szabálytalanság fogalmának elméleti és jogi megjelenési formáit vizsgálja. A szabálytalanság a magyar jogban több értelemben használatos, és ezek közül az egyik alakja az Európai Unió szabályozásán alapul. Az uniós szabálytalansági szabályozás és a hazai joggyakorlat számos ellentmondást rejt. A cikk a hazai szabályozási és szerződési gyakorlat ellentmondásaira hívja fel a figyelmet.” Forrás: Az állami ellenőrzés kérdőjelei, szabályos és szabálytalan a közigazgatásban, Nagy Marianna, Pénzügyi Szemle, 2012/1, 88-97. oldalak (pdf)

Részletek

Felelősség a közvagyonnal való gazdálkodásért avagy jogágak véletlen találkozása a boncasztalon

„A tanulmány a közvagyonnal történő gazdálkodás körében elkövetett kötelezettségszegésért való felelősséget vizsgálja. A jogalkalmazók számára egyre több kihívást jelent a felelősség megállapítása, amely két fő okra vezethető vissza. Az egyik a gazdasági folyamatok egyre növekvő összetettsége, amely a különböző (egyre bonyolultabb) döntéshozatali mechanizmusokban jelenik meg, illetve a másik a jogrendszerben jelen levő pontatlanságok és kollíziók. A felelősségek egyértelmű meghatározásához szükséges a felelősség – mint rendszer – újragondolása és a különböző jogágak közötti harmonizációja. Az új alaptörvény erre megfelelő keretet biztosít a jogalkotók...

Részletek

Nagy Marianna: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához

„Közigazgatásról – interdiszciplinárisan A szerző szerint rendetlen országban élünk. Ebben minden bizonnyal igaza van. Az a megállapítása is helytálló, hogy a rendetlenséget az állam és ezen belül a közigazgatás is generálja. Szerinte ennek egyik alapvető oka az, hogy a XXI. század magyar közigazgatásának nincs a társadalmi folyamatok elemzésén alapuló stratégiája. Több mint két évtizeddel a politikai rendszerváltás és a piacgazdaság kialakulása után például még mindig nem világos, hogy hol vannak az állami közszolgáltatás határai. Mára a közérdek a magánérdekkel szemben értelemszerűen háttérbe...

Részletek