Találat: közigazgatási menedzsment

Közigazgatási menedzsment

„A közigazgatási menedzsment, tágabb értelemben a közmenedzsment mint teória, majd az 1980-as évektől mint kormányzati közpolitika vált a közigazgatás-tudomány, illetve a gyakorlat részévé. Az angolszász országokban (Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Királyság, USA) az állam válságtünetei (túlméretezett, drága, alacsony hatékonyságú közszektor), valamint a szektorok közötti éles határvonal hiánya tette lehetővé a magánszférában alkalmazott piaci eszközök és módszerek alkalmazását. Az európai országok a történelmi, társadalmi, kulturális hagyományok, valamint a legalitás erős gyökerei, s az állam szerepének meghatározó volta miatt csak részben és szelektíven alkalmazták a...

Részletek

Tudásvákuum, mint az e-közigazgatási innováció kudarcának gyakori oka

„A Government Information Quarterly 2020. évi 1. számában a „Knowledge vacuum: An organizational learning dynamic of how e-government innovations fail” címmel megjelent tanulmány új magyarázatot ad azokra az esetekre, amikor az e-közigazgatási innovációs kezdeményezések kudarccal végződnek. Pontosabban: új fogalmi keretet alkot a lehetséges magyarázatok értelmezésére. Mint rámutatnak, az elmúlt évtizedekben a közintézmények hatékonyságának növelésére irányuló e-közigazgatási innovációs kezdeményezések gyakran nem értek fel a polgárok, a jogalkotók vagy a szervezetek elvárásaihoz. Ilyenkor az elégtelen tervezéstől a nem megfelelő megvalósításig számos lehetséges magyarázat merül...

Részletek

Létezik-e menedzsment kultúra a közigazgatásban?

„Célkitűzés és bizalom nélkül egy közigazgatási rendszer sem működhet hatékonyan. Mitől lesz eredményes és gazdaságos a közigazgatás? Erről beszélgettünk Vass László rector emeritussal a Rádió Orienten. A közigazgatásnak alapvetően a piacgazdaságban, a létező társadalmi környezetben kell eleget tennie a kormányzat által megfogalmazott céloknak, elvárásoknak. Ebben a versengő anyagias világban, ahol a fenntarthatóságot is abban mérik, hogy a felhasznált erőforrások hosszú távú hatásai milyenek, nem könnyű kialakítani az egyensúlyt a hatékonyság, gazdaságosság és hatásosság, vagyis a 3E vonatkozásában – mutatott rá a szakértő....

Részletek

Új-zélandi kormányzati projekt a közigazgatáson belüli szakpolitikai tanácsadás színvonalának átfogó javítására – 2. rész

„Múlt heti hírlevelünkben a Taylor&Francis Online oldalán megjelent tanulmány és a The Mandarin azt ismertető szakcikke alapján bemutattuk az új-zélandi kormányzat törekvését a belső szakpolitikai tanácsadás (policy advice) színvonalának egységesítésére és javítására, valamint az ennek támogatására bevezetett átfogó keretrendszert. A miniszterelnöki hivatal 2014-ben elindította szakpolitikai projektjét (Policy Project), melynek során a felismert problémák megoldására – a szakpolitikai közösség bevonásával, a velük való együttműködés során – kiterjedt eszközkészletet alakítottak ki és adtak át a közszolgálatban dolgozóknak. 2016-ban a miniszterelnök a projektmunka tapasztalatai alapján...

Részletek

Új-zélandi kormányzati projekt a közigazgatáson belüli szakpolitikai tanácsadás színvonalának átfogó javítására

„Új-zélandi kormányzati projekt a szakpolitikai belső tanácsadás színvonalának átfogó javítására. Az ausztráliai The Mandarin közigazgatási szakportál azon új-zélandi kormányzati gyakorlatot vette górcső alá egy, a Taylor&Francis Online oldalán megjelent tanulmány alapján, amely a kormányzaton belüli szakpolitikai tanácsadás (policy advice) színvonalának egységesítésére és emelésére vezetett be átfogó keretrendszereket. (A „tanácsadás” kifejezés az új-zélandi gyakorlat alapján ez esetben nem külső tanácsadók munkáját takarja, hanem a kormányzaton belüli, döntéshozatalt támogató szakértői munkát; Magyarországon ez leginkább a szakmai főosztályok tevékenységének felel meg, így a leírt gyakorlat...

Részletek